חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי
  Modernism in documentary Israeli cinema  
0851-5102-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400120 מכסיקוסמינר ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינריון יציע ויעודד קריאה מחקרית של סרטים דוקומנטריים שנוצרו בישראל בין השנים 1963-1982, תקופה בה התפתח הקולנוע התיעודי המודרניסטי המזוהה עם שמותיהם של דוד פרלוב ("בירושלים") ודוד גרינברג ("שער הגיא"), וכן עם הופעתם של סרטים תיעודיים פוליטיים בהם "רימון בעזה" (מוטי קירשנבאום, 1970) ו"מוחמד יקצור" (יגאל בורשטיין, 1972). סרטים אלה הבליטו נושאים שעד אז לא עלו לדיון במסגרת היצירה הדוקומנטרית הישראלית כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני והפער העדתי, תוך הצגה של גישה יותר אישית, מודרניסטית וביקורתית כלפי המציאות המצטלמת.

הסמינריון יבחן את חשיבותם האסתטית והאידיאולוגית של הסרטים שנוצרו בעשורים הנידונים (במסגרת שירות הסרטים הישראלי והטלוויזיה הישראלית), תוך ניתוח מפורט של כמה סרטים מכוננים מהתקופה. בחינת ההבדלים בינם לבין סרטי התעמולה הציוניים של ראשית ימי המדינה וכן בינם לסרטים מוסדיים בעלי אופי שמרני ודידקטי יותר שנעשו במקביל – תתבצע על רקע סקירת תהליכים סוציו-פוליטיים מקבילים.

תחילת פעילותה של הטלוויזיה הישראלית (מאי 1968) סימנה את ראשיתה של תקופה חדשה בכל הנוגע לעיסוק בנושאים שהיו בבחינת "טאבו" בשיח התרבותי והקולנועי בארץ, וכן הביאה לחדירה של סגנונות אסתטיים שהושפעו מהעשייה הדוקומנטרית בטלוויזיה הבריטית.

בתוך כך יידונו סוגיות תיאורטיות הקשורות למושגים כזיכרון קולקטיבי, אסתטיקה מודרניסטית, אידיאולוגיה ציונית ופוסט-ציונית, מודוסים של ייצוג דוקומנטרי, מרחב אקסיוגרפי וזהות לאומית.

Course description

The Seminar offers and encourages an analysis of Israeli documentaries made in the years 1963-1982, when modernist Israeli documentaries have emerged, associated primarily with the names of David Perlov and David Grinberg. The timeframe is also associated with the emergence of critical-political documentaries made mainly within Israeli newly founded TV, emphasizing issues that have rarely appeared until them in Israeli cinema such as the Israeli-Palestinian conflict and ethnic divide while at the same time presenting more personal and reflexive attitude towards filmed reality. The seminar aims to critically present and discuss theoretical issues as modernist aesthetics, Zionist and post-Zionist ideology, collective memory and national identity.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5102-01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי
Modernism in documentary Israeli cinema
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר דובדבני שמואל

סילבוס מפורט/דף מידע

מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי / ד"ר שמוליק דובדבני

Modernist Israeli Documentaries

סמינריון תש"פ

4 ש"ס

 

                                                                                                                                            

 

טלפון: 054-5440032 

דואר אלקטרוני:

duvdeva@tauex.tau.ac.il 

 

שעות קבלה: לפי תאום מראש בדוא"ל

 

תיאור הקורס

הסמינריון יציע ויעודד קריאה מחקרית של סרטים דוקומנטריים שנוצרו בישראל בין השנים 1963-1982, תקופה בה התפתח הקולנוע התיעודי המודרניסטי המזוהה עם שמותיהם של דוד פרלוב ("בירושלים") ודוד גרינברג ("שער הגיא"), וכן עם הופעתם של סרטים תיעודיים פוליטיים בהם "רימון בעזה" (מוטי קירשנבאום, 1970) ו"מוחמד יקצור" (יגאל בורשטיין, 1972). סרטים אלה הבליטו נושאים שעד אז לא עלו לדיון במסגרת היצירה הדוקומנטרית הישראלית כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני והפער העדתי, תוך הצגה של גישה יותר אישית, מודרניסטית וביקורתית כלפי המציאות המצטלמת.

הסמינריון יבחן את חשיבותם האסתטית והאידיאולוגית של הסרטים שנוצרו בעשורים הנידונים (במסגרת שירות הסרטים הישראלי והטלוויזיה הישראלית), תוך ניתוח מפורט של כמה סרטים מכוננים מהתקופה. בחינת ההבדלים בינם לבין סרטי התעמולה הציוניים של ראשית ימי המדינה וכן בינם לסרטים מוסדיים בעלי אופי שמרני ודידקטי יותר שנעשו במקביל – תתבצע על רקע סקירת תהליכים סוציו-פוליטיים מקבילים.

תחילת פעילותה של הטלוויזיה הישראלית (מאי 1968) סימנה את ראשיתה של תקופה חדשה בכל הנוגע לעיסוק בנושאים שהיו בבחינת "טאבו" בשיח התרבותי והקולנועי בארץ, וכן הביאה לחדירה של סגנונות אסתטיים שהושפעו מהעשייה הדוקומנטרית בטלוויזיה הבריטית.

בתוך כך יידונו סוגיות תיאורטיות הקשורות למושגים כזיכרון קולקטיבי, אסתטיקה מודרניסטית, אידיאולוגיה ציונית ופוסט-ציונית, מודוסים של ייצוג דוקומנטרי, מרחב אקסיוגרפי וזהות לאומית.

The Seminar offers and encourages an analysis of Israeli documentaries made in the years 1963-1982, when modernist Israeli documentaries have emerged, associated primarily with the names of David Perlov and David Grinberg. The timeframe is also associated with the emergence of critical-political documentaries made mainly within Israeli newly founded TV, emphasizing issues that have rarely appeared until them in Israeli cinema such as the Israeli-Palestinian conflict and ethnic divide while at the same time presenting more personal and reflexive attitude towards filmed reality. The seminar aims to critically present and discuss theoretical issues as modernist aesthetics, Zionist and post-Zionist ideology, collective memory and national identity.

 

דרישות הסמינריון

נוכחות והשתתפות, קריאת פריטי חובה, הגשת והצגת רפרטים, צפייה בסרטים הנלווים, עבודה סמינריונית 

מרכיבי הציון הסופי

  • נוכחות 10%
  • הגשת רפרט בכתב על אחד ממאמרי החובה 10%
  • הצגת רפרט בע"פ על נושא העבודה הסמינריונית המיועדת 10%
  • הגשת עבודה סמינריונית/רפרט מסכם 70%
  • כתיבת העבודה הסמינריונית מותנית בהגשת ראשי פרקים שיאושרו ע"י המרצה

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

אין

 

שיעור מספר 1 – מיפוי הקולנוע התיעודי הישראלי משנות ה-30 ועד ראשית שנות ה-60, ועיצובו של זיכרון קולקטיבי באמצעות הדימוי הקולנועי

קריאה:

Gedi Noa & Eilam Igal, 1996, Collective Memory – What is It? In: History and Memory. Vol. 8, No. 1, Spring/Summer. Pp. 30-50

צפייה:

עבודה (הלמר לרסקי, 1935)

עיר האוהלים (אריה להולה, 1951)

מחנה בערבה (נתן גרוס, 1953)

אשדוד 1961 (הלגה קרנסטון, 1961)

 

שיעור מספר 2 – חלוצי הקולנוע התיעודי המודרניסטי – פרלוב וגרינברג

קריאה:

נאמן ג'אד, 1998, המודרנים: מגילת היוחסין של הרגישות החדשה, בתוך נורית גרץ, אורלי לובין וג'אד נאמן (עורכים), מבטים פיקטיביים, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 9-32.

צפייה:

בנהלל (אמיל קנבל, 1962)

בירושלים (דוד פרלוב, 1963)

הקרב על היעד (אורי זוהר, 1964)

בית זקנים (דוד פרלוב, 1964)

שער הגיא (דוד גרינברג, 1965)

 

שיעור מספר 3 – תמורות אסתטיות ואידיאולוגיות בקולנוע התיעודי בישראל (שנות ה-60)

קריאה: יפורסם

צפייה:

ביעור הבערות (יצחק צפל ישורון, 1965)

אני אחמד (אבשלום כ"ץ, 1966)

 

 

שיעור מספר 4 – השפעת מהפכות בקולנוע העולמי על היצירה הדוקומנטרית בישראל

קריאה:

Renov Michael, 1993, Toward a Poetics of Documentary. In: Renov Michael (Ed.), Theorizing Documentary. New York & London: Routledge. Pp. 12-36

צפייה:

לעמוד על הרגליים (אלי כהן, 1974)

 

שיעור מספר 5 – בואה של הטלוויזיה

קריאה:

Rosenthal Alan, 1988, New Boy: An Independent with Israel TV. In:  Rosenthal Alan (ed.), 1988, New Challenges for Documentary. Berkley: University of California Press. Pp. 293-306

צפייה:

מתרסים (רם לוי, 1969)

רימון בעזה (מרדכי קירשנבאום, 1970)

להיות מלכה (גדעון גנני, 1977)

 

שיעור מספר 6 – הפוליטיות הביקורתית של היצירה התיעודית הטלוויזיונית

קריאה:

צימרמן משה, 2003, עלייתו ונפילתו של הקולנוע הישראלי החדש, בתוך חור במצלמה: עיונים בקולנוע הישראלי. תל-אביב: רסלינג, עמ' 89-114

צפייה:

מוחמד יקצור (יגאל בורשטיין, 1976)

מאיר (אסתר דר, 1976)

מרד הימאים (ג'אד נאמן, 1981)

עמוד ענן בדמים (יגאל בורשטיין, 1980)

 

שיעור מספר 7 – מקרה מבחן – רם לוי

קריאה: יפורסם

צפייה: נבוכדנצר בקיסריה (רם לוי, 1979)

 

שיעור מספר 8 – מקרה מבחן – עמוס גיתאי

קריאה:

פרודון ז'אן מישל, 2007, גיתאי x 23 x . תל-אביב: רסלינג. מצרפתית: דפנה רז

צפייה:

בית (עמוס גיתאי, 1980)

 

שיעור מס' 9 ואילך – הצגת רפרטים בע"פ שיתבססו על הצעות המחקר של הסטודנטים

 

ביבליוגרפיה נוספת:

בורשטיין יגאל, 1990, פנים כשדה קרב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד

פלדשטיין אריאל, 2009, חלוץ, עבודה, מצלמה – הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני 1917-1939. תל-אביב: עם עובד וספריית ספיר

רז-קרקוצקין אמנון, גלות בתוך ריבונות – לביקורת "שלילת הגלות בתרבות הישראלית". בתוך: תיאוריה וביקורת 4, סתיו 1993, ירושלים: מכון ון ליר, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 23-56

-----------------, גלות בתוך ריבונות – לביקורת "שלילת הגלות בתרבות הישראלית" חלק שני. בתוך: תיאוריה וביקורת 5, סתיו 1994, ירושלים: מכון ון ליר, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 113-132

שפירא אניטה, 1998, יהודים חדשים יהודים ישנים. תל אביב: עם עובד

Barsam Richard M, 1992, Nonfiction Film: A Critical History. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press

Corner John, 1996, The Art of Record: A Critical Introduction to Documentary. Manchester and New York: Manchester University Press

Halbwachs Maurice, 1992, On Collective Memory. Chicago and London: University of Chicago Press

Kilborn Richard and John Izod, 1997, An Introduction to Television Documentary – Confronting Reality. Manchester: Manchester University Press

Olick Jeffrey K., 2003, States of Memory: Continuities, Conflicts and Transformations in National Retrospection. Durham: Duke University Press

Winston Brian, 1995, Claiming the Real: The Documentary Film Revisited. London: British Film Institute

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת