חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הקולנוע הפלסטיני
  The Palestinian Cinema                                                                               
0851-5093-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400212מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר רינאוי חליל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה עוסק במגוון רחב של סרטי קולנוע שיצרו בימאים פלסטיניים בתוך גבולות ישראל ומחוץ לה משנות ה- 70 ועד ימינו. הקורס סוקר את ההיסטוריה של הקולנוע הפלסטיני, תוך עמידה על התפתחותו של קולנוע זה ועל מקומו בהקשרים החברתיים, התרבותיים והאידיאולוגיים. לאחר הגדרת הסוגיה הפלסטינית ומקום הטראומה בה, נסקור את התפתחותו של הקולנוע הפלסטיני באופן כרונולוגי, מהסרטים הראשונים שנוצרו בשנות ה-30 וה-40, ועד סרטי שנות ה-2000. לאחר מכן נעסוק בקולנוע הפלסטיני של התקופה השלישית – הקולנוע שנוצר בשנות ה-70 בגלות, בירדן ובעיקר בלבנון וביירות. קולנוע זה מכונה "הקולנוע של המהפכה" משום שנוצר על ידי הארגונים הפלסטיניים הלוחמים, ונועד בראש ובראשונה לשרת את יעדיו של המאבק הפלסטיני. לאחר מכן נתמקד בסרטים של שנות השמונים תוך כדי התמקדות ביצירותיהם של שלושה במים מרכזיים: מישל ח'לייפי, רשיד משהראווי ועלי נסאר. ובסוף, נעסוק בסרטים הפלסטיניים שנוצרו בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, קולנוע שנוצר במולדת, בעקבות יזמות אינדיווידואליות של מספר יוצרים. במסגרת הקורס יוקדש מקום רחב לניתוח יצירות הקולנוע כשהן לעצמן, בד בבד עם ניסיון ללמוד באמצעותן על הלכי הרוח בחברה הפלסטינית, ולהבין כמה מהשינויים שהתחוללו בה.

Course description

The Palestinian Cinema

Khalil Rinnawi

The course will deal with the history of the Palestinian Cinema according to four periods. In each one we will deal with the political circumstances, the cinema makers and the their films from cinematic point of view as well as from political and national context. The four periods are: The first period: The beginning, 1935–48.The second period: The epoch of silence, 1948–67. The third period: Cinema in exile, 1968–82. The fourth period: The return home, from 1980 to the present.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5093-01 הקולנוע הפלסטיני
The Palestinian Cinema
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר רינאוי חליל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת