חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Music and Freedom: Social, Geographic and Musical Mobility
  Music and Freedom: Social, Geographic and Musical Mobility  
0845-5127-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1600017מבוכמן-מהטהסמינר ד"ר גזית עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סמינר המשלב מחקר תיאורתי ומעשי, יועבר בשיתוף עם ד״ר משה מורד, כאן fm 88. במסגרת הקורס נדון באופן שבו מוזיקה מייצגת טרנס-לאומיות, קוסמופליטיות, וחציה ושמירה על גבולות פוליטיים וחברתיים. נדון בקשר בין תזוזה במרחב גיאוגרפי ומרחב סגנוני ובהשפעת טכנולוגיה על מוביליות מוזיקלית. במסגרת הקורס נצא לשטח ונחקור את הידע המוזיקלי אותו יוצרים יחידים וקהילות בעקבות חווית ההגירה. נצפה ונשתתף באירועים מוזיקליים בקרב קהילות מהגרים שונות נתרגל כלים מרכזיים במחקר האתנומוזיקולוגי החל מצילום והקלטות שדה, כתיבת מחברת מחקר אתנוגרפית, תיווי (טרנסקריפציה) וניתוח של הקלטות, וכלה במיקום של שאלות המחקר בספרות המחקר הרלוונטית. מטלת הסיום וגולת הכותרת של הקורס היא הכנה של פודקאסט -- תכנית אודיו בת 20 דקות המציגה את המחקר אותו ערכו הסטודנטים במהלך הסמסטר.

 

Course description

This seminar combines theoretical and practical research to examine the relation between social, geographic and musical mobility. The course will be conducted in collaboration with Dr. Moshe Morad, of 88 FM, who will contribute from his experience in radio and the popular music industry. In the course we will discuss how music represents mobility within and between nations, cosmopolitanism, and the transgression of political and social boundaries. We will ask how music moves across  geographic regions and how such moves influence genre categories instrumentation and musical meaning. We will also consider the impact of technology on musical mobility, including recording, radio, cellular and the internet. As part of the course, we will observe and participate in musical events among different immigrant communities and use key tools in ethnomusicological research, including field recordings, photography writing ethnographic field notebook, transcription and analysis. The course will culminate in the preparation of a podcast - a 20 minute audio program that will represent the result of research conducted by the students during the semester

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-5127-01 Music and Freedom: Social, Geographic and Musical Mobility
Music and Freedom: Social, Geographic and Musical Mobility
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר גזית עופר

סילבוס מפורט/דף מידע

מוזיקה וחופש: מוביליות חברתית, גיאוגרפית ומוזיקלית

עופר גזית

 

סמינר מ״א סמס׳ ב׳ אנגלית (פתוח לב״א באישור מרצה).  

 2018-201

 

שעות קבלה בתיאום עם המרצה

 

תיאור קורס
סמינר המשלב מחקר תיאורתי ומעשי, יועבר בשיתוף עם ד״ר משה מורד, כאן fm 88. במסגרת הקורס נדון באופן שבו מוזיקה מייצגת טרנס-לאומיות, קוסמופליטיות, וחציה ושמירה על גבולות פוליטיים וחברתיים. נדון בקשר בין תזוזה במרחב גיאוגרפי ומרחב סגנוני ובהשפעת טכנולוגיה על מוביליות מוזיקלית. במסגרת הקורס נצא לשטח ונחקור את הידע המוזיקלי אותו יוצרים יחידים וקהילות בעקבות חווית ההגירה. נצפה ונשתתף באירועים מוזיקליים בקרב קהילות מהגרים שונות נתרגל כלים מרכזיים במחקר האתנומוזיקולוגי החל מצילום והקלטות שדה, כתיבת מחברת מחקר אתנוגרפית, תיווי (טרנסקריפציה) וניתוח של הקלטות, וכלה במיקום של שאלות המחקר בספרות המחקר הרלוונטית. מטלת הסיום וגולת הכותרת של הקורס היא הכנה של פודקאסט -- תכנית אודיו בת 20 דקות המציגה את המחקר אותו ערכו הסטודנטים במהלך הסמסטר.
 

This seminar combines theoretical and practical research to examine the relation between social, geographic and musical mobility. The course will be conducted in collaboration with Dr. Moshe Morad, of 88 FM, who will contribute from his experience in radio and the popular music industry. In the course we will discuss how music represents mobility within and between nations, cosmopolitanism, and the transgression of political and social boundaries. We will ask how music moves across  geographic regions and how such moves influence genre categories instrumentation and musical meaning. We will also consider the impact of technology on musical mobility, including recording, radio, cellular and the internet. As part of the course, we will observe and participate in musical events among different immigrant communities and use key tools in ethnomusicological research, including field recordings, photography writing ethnographic field notebook, transcription and analysis. The course will culminate in the preparation of a podcast - a 20 minute audio program that will represent the result of research conducted by the students during the semester

 

 

דרישות הקורס:


השתתפות, קריאה, האזנה 30%

פרוייקט סיום ופרזנטציה (אודיו + טקסט)  70%

 

  ביבליוגרפיה

 • Attali, Jacques. “Listening.” In Noise: The Politial Economy of Music. Translated by B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press. Pp. 3-12; 18-20.
 • Bull, Michael, Les Back, and David Howes, eds. 2015. The auditory culture reader. Bloomsbury Publishing.
 • Babiracki, Carol M. 2008 [1997]. “What’s the Difference? Reflections on Gender and Research in Village India.” In Shadows in the Field, ed. Gregory F. Barz and Timothy J. Cooley, 121-138. New York: Oxford University Press.
 • Bohlman, Phil. 2003 “Music and Culture: Historiographies of Disjuncture.” The Cultural Study
  of Music, ed. Martin Clayton, Trevor Herbert, and Richard Middleton. Routledge.
 • Chavez, Alex E. 2017. Sounds of Crossing: Music, Migration, and the Aural Poetics of
  Huapango Arribeño. Durham, NC: Duke University Press.
 • De León, Jason. 2015. The land of open graves: Living and dying on the migrant trail. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Feld, Steven, and Donald Brenneis. 2004. “Doing Anthropology in Sound.” American Ethnologist 31(4): 461-74.
 • Hahn, Tomie. 2017. “Sound Commitments: Extraordinary Stories.” In Theorizing Sound Writing, ed. Deborah Kapchan, pp. 138-141. Wesleyan University Press
 • McDonald, David M. 2009. “Poetics and the Performance of Violence in Israel/Palestine.” Ethnomusicology 53 (1): 58-85.
 • Stokes, Martin. 2004. “Music and the Global Order.” Annual Review of Anthropology 33: 47-72.
 • Turino, Thomas. 2003. “Are We Global Yet? Globalist Discourse, Cultural Formations and the Study of Zimbabwean Popular Music.” British Journal of Ethnomusicology 12 (2): 51-79.
 • Wong, Deborah. 2014. “Sound, Silence, Music: Power.” Ethnomusicology 58(2): 347-353.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת