חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מוזיקה והשיח הביקורתי
  Music and Music Criticism  
0845-5122-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800014מבוכמן-מהטהסמינר פרופ גרובר-פרידלנ מיכל
סמ'  ב'1600-1800014מבוכמן-מהטהסמינר
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לפרוש בפני התלמידים אופני חשיבה, ביקורות ופרשנויות מתחומי מחקר חוץ מוזיקליים. השאיפה היא לאפשר הקשבה חדשה, לפתח שיח מקורי ולעודד כתיבה ביקורתית ויצירתית אודות מוזיקה. בשיעור נדון בדרכים בהם ניתן להסתייע בתיאוריות שונות על מוזיקה ושפה, מוזיקה והגוף, מוזיקה וביקורת, מוזיקה וחברה, מוזיקה ומקום, כמו גם מודלים סטרוקטורלים, פרפורמטיבים וכדומה על מנת להבין מוסיקה בדרכים חדשות ומרתקות.
Course description
The course introduces students to recent cultural theories outside the field of music. The purpose is to place the discourse on music within the larger framework of cultural criticism in order to rethink ways in which we hear, talk and write about music. 
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-5122-01 מוזיקה והשיח הביקורתי
Music and Music Criticism
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנ מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת