חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מוזיקולוגיה כדיסציפלינה
  Musicology as Discipline                                                                             
0845-5106-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור פרופ גרובר-פרידלנ מיכל
סמ'  א'1400-1600014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להציג מבטים ודרכי מחשבה שונים ומגוונים אודות מוזיקה. הקורס מתמקד במחקר עכשווי (שלושה עשורים אחרונים) של התיאוריהה המוזיקלית, פרפורמנס, מוזיקולוגיה, אסתטיקה, ביקורת תרבות, מוזיקות עולם ועוד . נקרא מתוך קשת רחבה של סגנונות מחקר ונדון במוזיקה מסגנונות שונים.
Course description
Recent modes of theorizing music. The course concentrates on the last three decades of research in music theory, performance practice, musicology, aesthetics, cultural theory and so on.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-5106-01 מוזיקולוגיה כדיסציפלינה
Musicology as Discipline
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ גרובר-פרידלנ מיכל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת