חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  גישות חדשות לניתוח צורת הסונטה הקלאסית
  Analyzing Classical Sonata Form: New approaches                                                      
0845-4115-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400014ממוזיקה בוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זוהר
סילבוס מקוצר
מחקרים היסטוריים ומודלים תיאורטיים חדשים הביאו בעשורים האחרונים לתובנות מפתיעות אודות צורת הסונטה, המבנה המוסיקאלי המרכזי בסגנון הקלאסי. בקורס זה נתמקד במודל העדכני ביותר לניתוח  צורה זו, שהוצע על ידי הפוקוסקי ודארסי James Hepokoski and Warren Darcy) ). כרקע לדיון במודל זה נסקור בקצרה כמה גישות אחרות של תיאורטיקנים בני זמננו לניתוח הצורה הקלאסית (רוזן, קון, קאפלין, ראטנר), וכמה תיאורים של צורה מוסיקאלית רחבת-היקף שהוצעו על ידי מוסיקאים בני המאות ה18 וה19 (Koch, Reicha, Marks) . ניישם את המודל בניתוח של פרקים מיצירות היידן, מוצרט ובטהובן (ר' רשימת יצירות בהמשך).
Course description
The course presents new models for the analysis of Classical Sonata Forms, focusing on Hepokoski and Darcy's "Sonata Theory" (2006). Applying these models, we shall analyze selected sonata-form movements by Haydn, Mozart and Beethoven.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4115-01 גישות חדשות לניתוח צורת הסונטה הקלאסית
Analyzing Classical Sonata Form: New approaches
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ איתן זוהר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת