חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניתוח יצירות
  Analysis of Works                                                                                    
0845-4102-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1600014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות פרופ איתן זהר
סמ'  ב'1400-1600014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
לאחר חזרה ותרגול של מיומנויות ניתוח בסיסיות, נעסוק בכמה נושאים מתקדמים בניתוח: גישות חדשות לניתוח הצורה הקלאסית, מבוא לניתוח שנקריאני, וגישות אמפיריות ומבוססות-קוגניציה לניתוח מוזיקאלי.
Course description
The first part of the course will rehearse basic music analysis skills. Following this remedial stage, we shall introduce some advanced topics, including new approaches to the analysis of Classical from (Hepokoski & Darcy, Kaplin), introduction to Schenkerian analysis, and empirical or cognitively-inspired analysis (e.g., Lerdahl & Jackendoff, Narmour, Huron).
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4102-01 ניתוח יצירות
Analysis of Works
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת