חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים
  Music and Emotion: Empirical Research  
0845-2141-01
אמנויות
סמ'  ב'1600-1800014מבוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זוהר
סילבוס מקוצר
זהו סמינר המשך לקורס "מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים (א)". הסמינר יעסוק בשאלות מחקר ספציפיות הנוגעות לקשרי מוזיקה ורגשות, שיבחרו על ידי המשתתפים תוך התייעצות עם המרצה. כל אחד ממשתתפי הסמינר יסקור את הספרות המחקרית הרלבנטית, יבדוק לקונות ובעיות העולות מסקירה זו, ויציע דרכים מחקריות לטפל בבעיות אלו. הסמינר ישלב הרצאות פרונטאליות (של המרצה האחראי, תלמידים ומרצים אורחים) עם דיונים קבוצתיים בנושאים שייבחרו, הנחייה אישית, וניסויי פיילוט שיעוצבו ויועברו על ידי המשתתפים.
Course description
This seminar continues the course " Music and emotion: Empirical research (A)." Students will examine specific research questions pertaining to the seminar's topic.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2141-01 מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים
Music and Emotion: Empirical Research
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ איתן זוהר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת