חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים
  Music and Emotion: Empirical Research  
0845-2140-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800014מבוכמן-מהטהשיעור פרופ איתן זוהר
סילבוס מקוצר
קורס זה עוסק במחקר האמפירי הבוחן כיצד מוזיקה מבטאת ומעוררת רגש. הקשר בין מוזיקה לרגש נראה לרבים – מוזיקאים ומאזינים–בסיסי, מהותי למוזיקה, וכמעט מובן מאליו. אולם רק בעשורים האחרון החלו המדעים הקוגניטיביים לבחון ניסויית את טיבם של קשרים אלו, את תפקידיהם, ואת המנגנונים הפסיכולוגיים העומדים ביסודם. בקורס ננסה להבין מהן השאלות ששואל מחקר אמפירי של רגש במוזיקה, מהן שיטות המחקר בהן הוא משתמש, מהם הממצאים המרכזיים, ומהם המודלים שהוצעו בהתבסס על ממצאים אלו. חשוב לא פחות – נבדוק מה נותר עוד לחקור, ואילו שאלות ותובנות על מוסיקה ורגש חומקות (אולי) מן הרשת שפורש המחקר הפסיכולוגי-ניסויי.
Course description
This course surveys recent empirical research investigating how music expresses and evokes emotions. It examines the main research questions, methodologies, findings and models of this research, as well as the issues it leaves unaddressed.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2140-01 מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים
Music and Emotion: Empirical Research
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ איתן זוהר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת