חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בטהובן - התקופה האמצעית
  Beethoven's Middle Period  
0845-2119-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200002מבוכמן-מהטהשיעור פרופ איתן זהר
סמ'  ב'1000-1200002מבוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יחקור את המאפיינים הסגנוניים, הצורניים וההבעתיים של התקופה "ההרואית" של בטהובן (1802-1814), בה נוצרו רבות מיצירותיו המוכרות ביותר. ינותחו יצירות מרכזיות של המלחין מתקופה זו, ביניהן: הסימפוניה השלישית (ארואיקה), הסימפוניה החמישית, הסונטות לפסנתר אופ. 31 מס. 2 ו3, אופ. 57 ("אפסיונאטה), ואופ. a81 ("הפרידה"); הרביעייה לכלי קשת אופ. 59 מס. 1 ("רזומובסקי"), הקונצ'רטי הרביעי והחמישי לפסנתר, ו32 הוריאציות בדו מינור. הכרות עם יצירות אחרות של בטהובן מתקופה זו תיבדק באמצעות מבחן האזנה.
Course description
This undergraduate musical analysis course discusses musical style, structure and expression in compositions of Beethoven's "heroic" period (1802-1814). The class concentrates on a limited number of works, each analyzed in detail during 2-3 classes. Listening assignments to other compositions will be given, and recognition tested in an identification examination. The music analyzed include the 3rd and 5th symphonies; the piano sonatas op. 31 nos. 2 & 3, op. 53, and op. 57; the string quartets op. 59, nos. 1 & 2; the 4th and 5th piano concerti, and the 32 variations in C minor, WoO 80.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2119-01 בטהובן - התקופה האמצעית
Beethoven's Middle Period
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע
שם הקורס: בטהובן - התקופה האמצעית: סגנון, מבנה והבעה.
 
Beethoven's Middle Period: Style, Structure, and Expression
שנתי, תשע"ז
שו"ת, 4 ש"ס
 
שם המרצה: פרופסור זהר איתן
דואר אלקטרוני: zeitan@post.tau.ac.il
 
 
שעות קבלה
לפי תאום מראש במייל
 
תאור הקורס
הקורס יחקור את המאפיינים הסגנוניים, הצורניים וההבעתיים של התקופה "ההרואית" של בטהובן (1802-1814), בה נוצרו רבות מיצירותיו המוכרות ביותר. ינותחו יצירות מרכזיות של המלחין מתקופה זו, ביניהן: הסימפוניה השלישית (ארואיקה), הסימפוניה החמישית, הסונטות לפסנתר אופ. 31 מס. 2 ו3, אופ. 57 ("אפסיונאטה), ואופ. a81 ("הפרידה"); הרביעייה לכלי קשת אופ. 59 מס. 1 ("רזומובסקי"), הקונצ'רטי הרביעי והחמישי לפסנתר, ו32 הוריאציות בדו מינור. הכרות עם יצירות אחרות של בטהובן מתקופה זו תיבדק באמצעות מבחן האזנה.
 
 
Course Description: This undergraduate musical analysis course discusses musical style, structure and expression in compositions of Beethoven's "heroic" period (1802-1814). The class concentrates on a limited number of works, each analyzed in detail during 2-3 classes. Listening assignments to other compositions will be given, and recognition tested in an identification examination. The music analyzed include the 3rd and 5th symphonies; the piano sonatas op. 31 nos. 2 & 3, op. 53, and op. 57; the string quartets op. 59, nos. 1 & 2; the 4th and 5th piano concerti, and the 32 variations in C minor, WoO 80.
 
דרישות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים; מטלות בית - קריאה, האזנה וניתוח; מבחן האזנה (זיהוי יצירות מרשימה נתונה); מבחן מסכם.
 
Course requirements: Regular attendance and active participation in class; listening and music analysis assignments; listening examination; final examination.
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
הקורס מיועד לתלמידי התואר הראשון במוזיקה (מכל המגמות) משנה ב' ומעלה בעלי ידע בסיסי בניתוח הרמוני וצורני של מוזיקה טונאלית. תלמידי התואר השני יתקבלו לקורס בכפוף לתקנות ביה״ס והפקולטה. תלמידים אחרים (תלמידי שנה א׳ בעלי ידע מוקדם, תלמידים מחוגים אחרים, תלמידים חיצוניים) יתקבלו באישור המרצה.
 
Enrollment requirements: Undergraduate music students (musicologists, composers, and performers), 2nd year and above. Basic skills in tonal music analysis are required. Others wishing to participate – please consult with the lecturer.
 
מרכיבי הציון הסופי
50% בחינה מסכמת, % 30 עבודות בית, 20% בחינת האזנה.
 
Grading: 50% - Final examination; 20% - listening examination; 30% - class work
 
נושאי הקורס
1st semester:
Weeks 1-4. Remedials: rehearsing topics in music analysis, as required (Classical form; Harmonic analysis).
Week 5. Introduction: Beethoven and the classical style
Analysis: Piano Sonata no. 1, Op. 2 no. 1, 1st movement.
Weeks 6-9. Extending boundaries: aspects of Beethoven's middle period style as revealed by the piano sonata op. 57 (Appassionata).
Four related aspects of Beethoven's middle-period style are presented in these classes. These aspects will also serve as guidelines for later classes.
- Beethoven and the musical idioms of the Classical style
- Extending and examining structural limits and boundaries
- Beethoven's structural use of "secondary parameters"
- Motive, theme, and their consequences.
Analysis: Piano sonata no. 23, op. 57 (with comparisons to op. 2 no. 1, previously analysed).
Weeks 10-12. Extending dimensions and structural functions.
Analysis: String Quartet no. 7, op. 59 no. 1.
Weeks 13-14. Theme and motive.
Analysis: Symphony no. 5, in C minor, op. 67.
2nd semester:
Weeks 1-3: The Eroica and Beethoven's heroic narratives.
Analysis: Symphony no. 3, op. 55 (Eroica).
Weeks 4-6: Beethoven's chaconne: experiments in variation form and the multiple identities of a theme.
Analysis: 32 variations in C minor, WoO 80
Weeks 7-10: Beethoven and the Classical concerto: challenging extremes of introversion and extroversion
Analysis: Piano concerto no. 4, in G major, op. 58; Piano concerto no. 5,
Weeks 11-12: Challenging structural functions (2): form as process.
Sonata no. 17, in d minor, op. 31 no. 2 ("Tempst")
Weeks 13-14: Summary and preparation for the final examination
 
רשימת ספרות (נתונה לשינויים)
פרקים או חלקים מהספרים והמאמרים הבאים יכללו במטלות הקריאה:
Burnham, S. (1995). Beethoven Hero. Princeton UP.
Cooper, B. (2000). Beethoven. Oxford UP.
Dahlhaus, C. (1991). Ludwig Van Beethoven: Approaches to his work. Oxford UP.
Forbers, E. (Ed.). (1971). Beethoven: Symphony No. 5. Norton.
Kinderman, W. (1995). Beethoven. U. of California Press.
Lockwood, L. (2002). Beethoven: The music and the life. Norton.
Lockwood, L. (2008). Inside Beethoven's Quartets: History, Interpretation, Performance. Harvard UP.
Ratner, L. G. (1980). Classic Music: Expression, Form & Style. Schirmer.
Rosen, Charles. (1998). The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven. Norton.
Rosen, Charles. (2002). Beethoven's Piano Sonatas: A Short Companion. Yale UP.
Sipe, T. (1998). Beethoven: Eroica Symphony. Cambridge UP.
Stanley, G. (2000). The Cambridge Companion to Beethoven. Cambridge UP.
Tovey, D. F. (1964). Beethoven. Oxford UP.
חומר עזר נוסף
הקלטות ותווים של היצירות בהן נעסוק - בספריית ביה"ס למוזיקה, בIMSLP וביו-טיוב.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת