חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הקונצ'רטי לפסנתר במאה ה-20
  Piano Concertos in the 20th Century  
0845-2113-01
אמנויות
סמ'  ב'1200-1400001מבוכמן-מהטהסמינר ד"ר קרביץ נלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתבסס על ניתוח היצירות הידועות ביותר של מלחיני המאה ה -20 בתחום הקונצ'רטו לפסנתר – בוזוני, ברטוק, פולנק, רבל, רחמנינוב, סטרווינסקי, פרוקופייב, שניטקה. דגש מיוחד יושם על הנושאים הבאים: ייחודו של הז'אנר, סוגים שונים של קונצ'רטו (רומנטי, נאו-קלאסי, קונצ'רטו-סימפוניה וכד'), מאפייני סגנון הסולו, מאפייני הקשר בין הסולו והתזמורת.

מטרת הקורס היא לנתח את הקשרים בין סוגים שונים של קונצ'רטו בקונטקסט האבולוציה של השפה המוסיקלית ולעמוד על הקשר בין שני ז'אנרים עיקריים של המוסיקה האנסטרומנטלית – הקונצ'רטו והסימפוניה.

 

Course description

The course will focus on the most prominent piano concertos of the 20th century composers – Buzoni, Poulenc, Gershwin, Ravel, Bartok, Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev, Shnitke. A special emphasis will be given to the following issues: features of the piano concerto as a genre; different types of concerto (Romantic, Neo-classical, Concerto-symphony, etc.); features of piano texture; correlation between solo and orchestra.

The aim of the course is to analyze the connection between the different types of the concerto in the light of the musical language evolution and to research the connection between two maul genres of instrumental music – concerto and symphony.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2113-01 הקונצ'רטי לפסנתר במאה ה-20
Piano Concertos in the 20th Century
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קרביץ נלי

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס:  הקונצ'רטו לפסנתר של המאה ה-20

The Piano Concerto of the 20th century

סמסטר ב', תשע"ח

סמינר , 2 ש"ס             

 

שם המרצה: ד"ר נלי קרביץ

טל' : 03-5511286

דוא"ל: kravitz@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

לפי תאום טלפוני מראש

 

מטרת הקורס:

- לנתח את הקשרים בין סוגים שונים של קונצ'רטו בקונטקסט האבולוציה של השפה המוסיקלית.

- לעמוד על הקשר בין שני ז'אנרים עיקריים של המוסיקה האינסטרומנטאלית – הקונצ'רטו והסימפוניה.

 

דרישות הקורס 

נוכחות חובה

קריאת מאמר והצגתו בפני הכיתה

 

 

מטלת סוף קורס

עבודה

 

מרכיבי הציון הסופי

100% - עבודה

 

סילבוס

הקורס מתבסס על ניתוח היצירות הידועות ביותר של מלחיני המאה ה -20 בתחום הקונצ'רטו לפסנתר – בוזוני, ברטוק, פולנק, רבל, רחמנינוב, סטרווינסקי, פרוקופייב, שניטקה. דגש מיוחד יושם על הנושאים הבאים: ייחודו של הז'אנר, סוגים שונים של קונצ'רטו (רומנטי, נאו-קלאסי, קונצ'רטו-סימפוניה וכד'), מאפייני סגנון הסולו, מאפייני הקשר בין הסולו והתזמורת.

מטרת הקורס היא לנתח את הקשרים בין סוגים שונים של קונצ'רטו בקונטקסט האבולוציה של השפה המוסיקלית ולעמוד על הקשר בין שני ז'אנרים עיקריים של המוסיקה האנסטרומנטלית – הקונצ'רטו והסימפוניה.

 

Syllabus

The course will focus on the most prominent piano concertos of the 20th century composers – Buzoni, Poulenc, Gershwin, Ravel, Bartok, Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev, Shnitke. A special emphasis will be given to the following issues: features of the piano concerto as a genre; different types of concerto (Romantic, Neo-classical, Concerto-symphony, etc.); features of piano texture; correlation between solo and orchestra.

The aim of the course is to analyze the connection between the different types of the concerto in the light of the musical language evolution and to research the connection between two maul genres of instrumental music – concerto and symphony.

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה וחומר עזר

 

BIBLIOGRAPHY

       A. Primary sources

 1. Layton, R. A Companion to the Concerto. New York: Schirmer Books, 1989
 2. Norris, J. Russian Piano Concerto. Bloomington: Indiana University Press, 1994
 3. Roeder, M. A History of the Concerto. Portland: Amadeus Press, 1994                
 4. Tovey, D. Essays in Musical Analysis. III. Concerto and Choral Works. London: Oxford University Press, 1972
 5. Venius, A. The Concerto. New York: Dover Publications, 1964

 

 

B. Secondary sources

 1. Asafiev, B. A Book about Stravinsky, transl. by Richard F.French. Michigan, Ann Arbor: UMI Research Press, 1982
 1. Daniel, K. Francis Poulenc. His Artistic Development and Musical Style. Michigan, Ann Arbor: UMI Research Press, 1982
 1. Joseph, C. Stravinsky and the Piano. Michigan, Ann Arbor: UMI Research Press, 1983
 2. Martyn, B. Nicolas Medtner. His Life and Music. England: Scholar Press, 1995
 3.  Suchoff, B. Bella Bartok. Essays. London: Faber and Faber, 1976

 

C.  Articles.

 1. Boyden, B. “When is Concerto not a Concerto”. Musical Quarterly, 43 (1953), 220-232
 2.  “Concerto” – see the articles in : The Dictionary of Contemporary Music, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Harvard Dictionary
 3.  Coolidge, R. “Architectonic Technique and Innovation in the Rachmaninov Piano Concertos”. Music Review, XL/3 (1979), 176-216
 4.  Meyer, J. “Beethoven and Bartok: A Structural Parallel”. Music Review, XXXI/4 (1970), 315-321
 5.  Meyer, J. “The Idea of Conflict in the Concerto”. Stud. Mus. VIII (1974), 38-52

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1