חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות המוזיקה - קלסיקה, רומנטיקה
  History of Music - The Classical Period, Romanticism  
0845-2001-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200014מבוכמן-מהטהשיעור פרופ גרובר-פרידלנ מיכל
סמ'  א'1000-1200014מבוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נתח עקרי של המוסיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים, מק.פ.ע באך עד מאהלר בקירוב. מטרת הקורס היא הצגה של הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוסיקה הקלאסית והרומנטית מחד, ודיון מפורט יחסית במוסיקה עצמה מאידך.

Course description
The course is a fast paced journey through the main junctions of Western art music in the second half of the 18th century leading up to the beginning of the 29th century, from C.P.E, Bach to Mahler. The goal of the course is to present the central ideas and aesthetic notions governing the music of this period coupled with an analysis of exemplary musical works.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2001-01 תולדות המוזיקה - קלסיקה, רומנטיקה
History of Music - The Classical Period, Romanticism
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ גרובר-פרידלנ מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת