חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות המוזיקה - ימה"ב והרנסנס
  History of Music - Middle Ages and Renaissance  
0845-1001-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1800206גמכסיקושיעור פרופ טנאי אסתר דור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורסנכיראתהתפתחותהסגנונותהמוזיקליים, מושגיהתקינותוהיעדיםהאסתטייםשלהמוזיקהמיוןהעתיקהועדסוףהמאההחמשעשרה.
Course description
The course will deal with a survey of the evolution of musical styles, notions of correctness, and aesthetic ideals from ancient Greece to the 15th century.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1001-01 תולדות המוזיקה - ימה"ב והרנסנס
History of Music - Middle Ages and Renaissance
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ טנאי אסתר דור

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת