חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קונטרפונקט בסגנון באך ב'
  Counterpoint - Bach Style (B)                                                                        
0843-3516-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1000-1200031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

הקניית יכולת לכתיבת מוזיקה ווקאלית בסגנון קנציונלי מפותח (דוגמת כורלים של י.ס.באך) ופיתוח יכולת להשתמש ב-stylus luxurians בהלחנה לכלים. כמו כן ידונו עקרונות המבנה בהלחנה בארוקית.

 


 

Course description

The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition.

The “variation” principle

Throughout this course, students practice “guided” whole-piece composition. Being assisted, at first by given chorale melodies, later on by given binary dance forms - with their standard cadential patterns – students still do not have to develop entire pieces “from scratch”. However, by designing their own bass lines, students start taking responsibility for the harmonic and cadential structure of the music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3516-01 קונטרפונקט בסגנון באך ב'
Counterpoint - Bach Style (B)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת