חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הרמוניה ב'
  Harmony for Composers (B)  
0843-2505-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600001מבוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בנימין
סמ'  ב'1400-1600001מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס המשך להרמוניה א'. הקורס מיועד לתלמידי המגמה לניצוח וקומפוזיציה. תלמידי ביצוע ומוזיקולוגיה בעלי ידע ומיומנות מתאימים יכולים לקחת את הקורס בשילוב עם קורסים מתאימים בניתוח מוזיקלי ובקונטרפונקט כתחליף לקורס "יסודות המרקם והצורה ב'". מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית והתנסות במגוון סגנונות המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ בס וסופרן נתונים ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על היכרות עם מודלים הרמוניים נפוצים, על העמקה בתורת המודולציה ועל הירמון כורלים בסגנון י.ס. באך. כמו כן הקורס יכלול מרכיב מעשי של הרמוניה ליד המקלדת.
Course description
A sequel to “Harmony I”. The course is meant for students of composition and conducting; students of music performance and musicology with adequate background and skills may take this course in combination with courses in music analysis and counterpoint instead of “Fundamentals of Musical Styles and Forms II”. In this course, students will acquire in-depth knowledge of functional tonal harmony and will practice writing in a variety of styles based on traditional tonal language. Alongside exercises in bass and melody harmonization as well as free harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to standard harmonic progressions, advanced modulation theory as well as chorale harmonization in the style of J.S. Bach. The course will further include a practical component of harmony realization at the keyboard.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2505-01 הרמוניה ב'
Harmony for Composers (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בנימין

סילבוס מפורט/דף מידע
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: הרמוניה למלחינים ולמנצחים ב'
Harmony for composers II
 
שנתי, תשע"ז
שו"ת, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר אורי רום
טלפון:    --------
דואר אלקטרוני:  urom@post.tau.ac.il   
 
שעות קבלה
יום ד' 12-14, חדר 20.
 
       
 
 
לפי תאום מראש בדוא"ל
 
 
תאור הקורס  
קורס המשך להרמוניה א'. הקורס מיועד לתלמידי המגמה לניצוח וקומפוזיציה. תלמידי ביצוע ומוזיקולוגיה בעלי ידע ומיומנות מתאימים יכולים לקחת את הקורס בשילוב עם קורסים מתאימים בניתוח מוזיקלי ובקונטרפונקט כתחליף לקורס "יסודות המרקם והצורה ב'". מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית והתנסות במגוון סגנונות המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ בס וסופרן נתונים ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על היכרות עם מודלים הרמוניים נפוצים, על העמקה בתורת המודולציה ועל הירמון כורלים בסגנון י.ס. באך. כמו כן הקורס יכלול מרכיב מעשי של הרמוניה ליד המקלדת.
 
A sequel to “Harmony I”. The course is meant for students of composition and conducting; students of music performance and musicology with adequate background and skills may take this course in combination with courses in music analysis and counterpoint instead of “Fundamentals of Musical Styles and Forms II”. In this course, students will acquire in-depth knowledge of functional tonal harmony and will practice writing in a variety of styles based on traditional tonal language. Alongside exercises in bass and melody harmonization as well as free harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to standard harmonic progressions, advanced modulation theory as well as chorale harmonization in the style of J.S. Bach. The course will further include a practical component of harmony realization at the keyboard.
 
דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה סדירה של תרגילים בכתיבה, ניתוח ונגינה, עמידה במבחן סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב, מבחן מעשי שנתי, עבודה סמסטריאלית ועבודת גמר שנתית.
 
דרישות קדם
השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס "הרמוניה א'".
 
מרכיבי הציון הסופי
50% מבחנים ועבודה סמסטריאלית/עבודת גמר, 50% הגשת תרגילים שבועיים והשתתפות פעילה בכיתה.
 
בחינה
המבחן הסמסטריאלי (מבחן כיתה) ומבחן הגמר (מבחן מעשי + מבחן בית) יכללו מטלות הירמון, כתיבה, ניתוח הרמוני והרמוניה ליד המקלדת.
 
נושאי הקורס ומבנהו (נתון לשינויים)
מודלים הרמוניים נפוצים (סקוונצות, שילוב אלמנטים קדם-טונאליים במודלים טונאליים וכו'), תופעות המינוריזציה, מבוא לאנהרמוניה, תורת המודולציה (המשך מהרמוניה א'): מודולציות דיאטוניות, כרומטיות ואנהרמוניות ותרגול פסוקים מודולטוריים, יחס בין פונקציות הרמוניות וצורניות במוזיקה של המאות ה-18 וה-19, יחס בין דגשים מטריים והרמוניים, ניתוח והירמון כוראלים בסגנון באך, ניתוח מוזיקה של התקופה הרומנטית המוקדמת וכתיבת פסוקים פסנתרניים במבחר סגנונות, כתיבת ונגינת בסים מסופררים ותרגילי "פרטימנטו" לא מסופררים.
 
סמסטר א':
שיעורים 1-2: חזרה מרוכזת על נושאי הרמוניה א' (הולכת קולות, סוגי קדנצות, תנועות הרמוניות, מהלכים מודולטוריים, בס מסופרר וכו')
שיעורים 3-4: חוקי האוקטאבה ויסודות נגינת הפרטימנטו האיטלקי
שיעורים 5-6: יחס בין פוזיציה מטרית ודיסוננסים הרמוניים
שיעור 7: אקורדים טרציאליים מרוכבים
שיעורים 8-10: מבוא להירמון כוראלים בסגנון י.ס. באך
שיעורים 11-12: סקוונצות טונאליות: דגמים אופייניים, סקוונצות עם וללא מודולציה וכו' (תרגילי ניתוח, כתיבה ונגינה)
שיעור 13: חזרה
סמסטר ב':
שיעורים 1-2: מינוריזציה (סיסטמאטיקה של התופעה, ניתוח ושימוש בתרגילים הרמוניים)
שיעורים 3-4: מבוא לפסוק הפסנתרני בסגנון מנדלסון
שיעורים 5-6: עבודה מתקדמת על הרמון כוראלים וסופרן נתון
שיעורים 7-8: מודל "הבס המקונן" (ניתוח וכתיבה)
שיעורים 9-10: מבוא לאנהרמוניה ולמודולציות אנהרמוניות
שיעור 11: מודל האומניבוס ו"טחנת הרוח"
שיעורים 12-13: תרגילים מתקדמים בהרמון סופרן, פרטימנטו, מהלכים אנהרמוניים וכרומטיים.
רשימת ספרות
I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed.Yanetz, 1980).
S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 31995).
J.S. Bach, 371 Harmonized Chorals and 69 Chorale Melodies with Figured Bass (New York: G. Schirmer).
Thomas Daniel, Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen (Cologne: Dohr, 2004).
Music in the Galant Style
ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת