חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב
  Fundamentals of Sound Theory and Computer Introduction                                               
0843-1507-01
אמנויות
סמ'  ב'שיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מסביר את תופעת הצליל על היביטיו האקוסטיים, הפיסיקליים והמוזיקליים.

הקורס דן בתכונות האקוסטיות של גוון-הצליל בכלי הנגינה השונים, בקול-האנושי, בכלים אלקטרוניים וכד'.

נלמד על אקוסטיקה של חללים שונים (אולמות קונצרטים, חדרים, המרחב החופשי) והשפעתם על גוון-הצליל.

כמו-כן, הקורס עוסק בקשר הקיים בין התיאוריה האקוסטית לבין הטכנולוגיה ותוכנות-מחשב מוזיקליות.

בקורס יש שימוש במחשב לשם סימולציות בתוכנות, מצגות, קישורים רלוונטיים באינטרנט, ניתוחים

ספקטרליים וביצוע עבודת אודיו בסיסית.

 

Course description

The course deals with the acoustic, physical and musical aspects of sound. Throughout the course, acoustic characteristics of timbre – of acoustic and electronic instruments and the human voice – will be discussed. Furthermore, the properties of resonant spaces, such concert halls, rooms and open spaces will be taught, as well as their effects on sound. Throughout the course, students will link acoustic theory with digital technology through use of computer simulations, spectral analyses and basic computer audio manipulations.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1507-01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב
Fundamentals of Sound Theory and Computer Introduction
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת