חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבה אקדמית הלכה למעשה (תאורטיקנים ומוזיקולוגיה)
  Academic Writing (Theory and Musicology Majors)  
0843-1001-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200001מבוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר בר-יושפט יונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים מיומנויות באוריינות אקדמית, כלומר, לסייע להם לפתח ולשכלל את יכולת החשיבה, הקריאה והכתיבה הביקורתית-מחקרית. לאורך הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד להתמודד עם טקסטים מורכבים, לפתח רעיונות, לאתר מקורות מידע רלוונטיים ולהתנסח באופן בהיר ואפקטיבי, בהתאם לכללים המקובלים בעולם האקדמי ותוך שימת לב מיוחדת לתחומי המחקר המוזיקלי. השיעורים יתבססו על הוראה פרונטלית, דיון בחומרי הקריאה ותרגול כתתי.

Course description

The course aims at fostering academic literacy, whereby students are able to develop critical thinking, reading and writing skills. The course will help students in reading and analyzing complex texts, developing ideas, locating relevant bibliography and other research sources, and writing clearly and effectively. Special attention will be given to writing research papers about music. Learning will consist of lectures, discussions and in-class exercises.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1001-01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה (תאורטיקנים ומוזיקולוגיה)
Academic Writing (Theory and Musicology Majors)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר בר-יושפט יונתן

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: כתיבה אקדמית

שם הקורס באנגלית: Academic Writing

מספר הקורס: 0843-1001-01

 

סמסטר א', תשע"ז

מהות ההוראה: שו"ת, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר יונתן בר-יושפט

דוא"ל: yonatanb@openu.ac.il

טל': 052-5289655

שעות קבלה: בתאום מראש

 

תיאור הקורס    

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים מיומנויות באוריינות אקדמית, כלומר, לסייע להם לפתח ולשכלל את יכולת החשיבה, הקריאה והכתיבה הביקורתית-מחקרית. לאורך הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד להתמודד עם טקסטים מורכבים, לפתח רעיונות, לאתר מקורות מידע רלוונטיים ולהתנסח באופן בהיר ואפקטיבי, בהתאם לכללים המקובלים בעולם האקדמי ותוך שימת לב מיוחדת לתחומי המחקר המוזיקלי. השיעורים יתבססו על הוראה פרונטלית, דיון בחומרי הקריאה ותרגול כתתי.

 

Course Description

The course aims at fostering academic literacy, whereby students are able to develop critical thinking, reading and writing skills. The course will help students in reading and analyzing complex texts, developing ideas, locating relevant bibliography and other research sources, and writing clearly and effectively. Special attention will be given to writing research papers about music. Learning will consist of lectures, discussions and in-class exercises.

 

דרישות הקורס

  • נוכחות והשתתפות בשיעורים
  • קריאת כל חומרי החובה בקורס, בהתאם ללוח הזמנים שיימסר בתחילת הסמסטר
  • הגשת תרגילים ומטלות
  • הגשת עבודת גמר

 

מרכיבי הציון הסופי

10% השתתפות פעילה בכיתה

20% הגשת תרגילי כיתה

30% הגשת מטלות בית

40% הגשת עבודת גמר (ציון עובר בעבודה הסופית של הקורס הינו תנאי לציון עובר בקורס)


 

נושאי הקורס העיקריים

  • מהי אוריינות אקדמית ומהן מטרותיה.
  • סוגי הכתיבה בעולם האקדמי (רפרטים, עבודות סמינריוניות, דיסרטציות, ביקורות, מאמרים בכרכים ערוכים, ספרי מחקר, מאמרים בכתבי-עת מחקריים ועוד).
  • היבטים ייחודיים הנוגעים לשיח המוזיקולוגי ולשיטות המחקר בתחום המוזיקה.
  • קריאה ביקורתית: התמודדות עם טקסטים מאתגרים, זיהוי הטענות המרכזיות והרעיונות התומכים בטקסט, חישוף נקודות המוצא התיאורטיות ו/או האג'נדה של הכותבים, איתור נקודות חולשה (לוגיות ו/או עובדתיות) ועוד.
  • עקרונות לכתיבה אקדמית: כללי התחביר וכללי הניסוח בכתיבה האקדמית, מציאת נושא פורה למחקר, בניית השאלה המחקרית, איתור הביבליוגרפיה הרלוונטית, בניית שלד העבודה (מבוא, גוף, סיכום ומקורות), השימוש הנאות במקורות ביבליוגרפיים, היבטים גרפיים בעבודה אקדמית, ועוד.

 

ביבליוגרפיה ראשונית (נתון לשינויים) 

עברית:

בן נתן, אורנה, דולי לוי. אוריינות אקדמית. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012.

לבנת, ז'. הרטוריקה של המאמר המדעי, הלשון וקהיליית השיח. רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2011.

 

לועזית:

Bassham, Greg, William Irwin, Henry Nardone, and James M. Wallace. Critical Thinking: A Student's Introduction. Boston: McGraw Hill, 2011.

Cowdery, James R., Carl Skoggard, and Barbara Dobbs Mackenzie. How to Write About Music: The RILM Manual of Style. New York: Répertoire International de Littérature Musicale, 2006.

Holoman, D. Kern. Writing about music: a style sheet. University of California Press, 2014.

Turabian, Kate L. Student's guide to writing college papers. University of Chicago Press, 2010.

Turabian, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. University of Chicago Press, 2013.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת