חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום
  Analysis of Graduation Recital Repertoire                                                            
0842-5430-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1000-1200031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סילבוס מקוצר
קורס חובה לתלמידי שנה ב' בתואר שני (במסלול ללא תזה). מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבנה ביצירות שינוגנו ברסיטלי הסיום ולהכין את הסטודנטים לבחינת גמר בע"פ בסוף שנת הלימודים.
במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני, התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת) , אטונאליות והקשרים חוץ-מוזיקאליים.
Course description
This course is obligatory for second year students towards their master's degree (track without thesis). The aim of the course is to understand more deeply the works that are to be performed at the final recitals and to prepare the students towards the oral examination at the end of the year.
 The course will deal with an analytic study of the pieces and movements included in their repertory this year. General issues of historical background, style and genre will serve as a starting point to the analytic discussion, which will focus on form, rhythm, harmony, melody, motivic design, tonality, atonality and other relevant aspects of the selected pieces.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5430-01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום
Analysis of Graduation Recital Repertoire
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת