חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא ללקויות למידה
  Introduction to Learning Impairments                                                                 
0842-5259-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור גב' ארבל אורלי
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להבין, לנתח, ולפעול במטרה להתאים דרכי הוראה ולמידה לתלמידים לקויי למידה המתקשים בלימודי נגינה.
הסטודנטים ירכשו ידע תיאורטי בתחומים הבאים: לקויות למידה (הגדרות), דיסלקסיה, דיסגרפיה וליקויים מוטוריים, דיסקלקוליה, הפרעות קשב, לקויות למידה והיבטים חברתיים ורגשיים, להיות מורה ולהיות הורה לתלמיד לקוי למידה.
Course description
The purpose of the course is to enable students to understand, analyze, and act in order to adjust teaching methods for students with learning disabilities who have difficulty learning to play.

Students will acquire theoretical knowledge in the following areas: learning disabilities (
Definitions), Dyslexia, Dysgraphia and motor deficits, Dyscalculia, Attention Deficit Disorder, learning disabilities and social and emotional aspects, being a teacher/ being a parent to a learning disabled pupil
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5259-01 מבוא ללקויות למידה
Introduction to Learning Impairments
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | גב' ארבל אורלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת