חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות המשחק
  Basics of Acting                                                                                     
0842-4439-01
אמנויות
סמ'  א'סדנה גב' קרמסקי יעל
סמ'  ב'סדנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים , שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית. נתמקד במחזה פר גינט – מאת הנריק איבסן. נעסוק בניתוח של המחזה ובסוגיות של אינטרפרטציה שיבואו לידי ביטוי בעבודת השחקן .
Course description
The course will deal with skills of acting and will establish the basics of fundamental concepts from which the work of an actor is being built. The will be dedicated to acting lessons, in which will evoke professional terminology. We will deal with the play Peer Gynt by Henrik Ibsen. We will analyze the play and deal with issues of interpretations that will realize through acting and performance.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4439-01 יסודות המשחק
Basics of Acting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' קרמסקי יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת