חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מתודיקה של הוראת הנגינה בפסנתר
  Piano Pedagogy(A)                                                                                    
0842-3205-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'1600-1800013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות בהוראת הפסנתר על סגנונותיה השונים בשנים הראשונות של לימוד הפסנתר, כולל הכרת רפרטואר נדרש בכל שלבי לימוד הנגינה של השנים 1-4.
 
אפיון סוגי תלמידים מתחילים, השיעור הראשון לפסנתר ומבנה השיעורים למתחילים, הקניית ערכים מוזיקליים, הקניית קריאת תווים, קצב, טכניקה, דרכי אימון בנגינה, מגמות בהוראת הכלי: מגמה מקצועית, חובבנית, הפסנתר ככלי עזר והכנה.
 
עקרונות היסוד של הנגינה בפסנתר: ישיבה, מצבי כף היד, העברת משקל, שחרור, פדל.
זיכרון מוזיקלי – שיטות לפיתוח זיכרון ונגינה בע"פ – אבחון, תיקון תרגיל, ושינון: סוגי ליקויים, אבחנה בסיסית, שגיאות ודרכי תיקונן.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3205-01 מתודיקה של הוראת הנגינה בפסנתר
Piano Pedagogy(A)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת