חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפונית
  Analysis of Repertoire Performed by the Symphony Orchestra                                           
0842-2458-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400017ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר שרון ישראל
סמ'  ב'1200-1400017ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סילבוס מקוצר
קורס אנליטי המיועד לסטודנטים המנגנים בתזמורת ביה"ס למוזיקה,ואשר יעסוק ברפרטואר המנוגן השנה ע"י התזמורת. במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני. התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת), הקשרים חוץ-מוזיקאליים.
Course description
This course offers students who play in the school's orchestra an analytic study of the pieces and movements included in the repertory this year. General issues of historical background, style and genre will serve as a starting point to the analytic discussion, which will focus on form, rhythm, harmony, melody, motivic design and other relevant aspects of the selected pieces.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2458-01 אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפונית
Analysis of Repertoire Performed by the Symphony Orchestra
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | מר שרון ישראל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת