חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הקדר, הצייר והצרכן. להבין את כלי החרס היווני העתיק
  The potter, the painter and the consumer: understanding the ancient Greek vase  
0821-6758-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400212 מכסיקושיעור ד"ר יונג יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתמקד באחד מסוגי החפצים הנפוצים והחשובים ביותר בעולם היווני העתיק: כלי החרס המעוטר. בקורס נדון בכלי מהרגע שבו עוצב על גבי האובניים בסדנת הקדר, עוטר וצויר ע"י הציירים ונמכר לשימוש. נדון בסוגי הכלים, בשיטות העיטור, במגוון השימושים. נדון בנושאי העיטור ובמשמעות הדימוי החזותי המעטר את הכלי. כיצד סייע כלי החרס המעוטר בעיצוב הזהות של המשתמשים בו? נתייחס לכלי כממצא ארכיאולוגי ותרומתו בהבנת התרבות היוונית העתיקה.

Course description

The course focuses on one of the most important objects in the ancient Greek world: the decorated ceramic vase. We will discuss the entire process by which the vase was manufactured and decorated, starting from the moment the clay was thrown on the wheel and until the vase was sold for use. We will discuss the shapes of the vases and their usage, the decorating methods, the various decorations and the meaning of the visual image. How did the decorated vase help to shape the identity of its users? We will consider the vase as an archaeological finding and its contribution to the understanding of the ancient Greek society.  

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6758-01 הקדר, הצייר והצרכן. להבין את כלי החרס היווני העתיק
The potter, the painter and the consumer: understanding the ancient Greek vase
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר יונג יעל

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

הקדר, הצייר והצרכן. להבין את כלי החרס היווני העתיק.

  0821675801

סמסטר ב' תשע"ט

 2 ש"ס.

The Potter, the Painter and the Consumer: Understanding the Ancient Greek Vase.

 

 • ד"ר יעל יונג. yaelyoungron@gmail.com   054-4998362
 • שעת קבלה: יום ד' 14:00 – 15:00. בתיאום מראש באמצעות המייל.
 • נוכחות בשיעורים. קריאת המאמרים הנלווים לקורס.
 • מטלת סוף קורס: הגשת עבודה קצרה באורך של 2500 – 3000 מילים (עבודת רפרט) – 90%.  הגשת מטלות קריאה (המועד ימסר במהלך הקורס) – 10%.

 

תיאור הקורס

הקורס מתמקד באחד מסוגי החפצים הנפוצים והחשובים ביותר בעולם היווני העתיק: כלי החרס המעוטר. בקורס נדון בכלי מהרגע שבו עוצב על גבי האובניים בסדנת הקדר, עוטר וצויר ע"י הציירים ונמכר לשימוש. נדון בסוגי הכלים, בשיטות העיטור, במגוון השימושים. נדון בנושאי העיטור ובמשמעות הדימוי החזותי המעטר את הכלי. כיצד סייע כלי החרס המעוטר בעיצוב הזהות של המשתמשים בו? נתייחס לכלי כממצא ארכיאולוגי ותרומתו בהבנת התרבות היוונית העתיקה.

 

The course focuses on one of the most important objects in the ancient Greek world: the decorated ceramic vase. We will discuss the entire process by which the vase was manufactured and decorated, starting from the moment the clay was thrown on the wheel and until the vase was sold for use. We will discuss the shapes of the vases and their usage, the decorating methods, the various decorations and the meaning of the visual image. How did the decorated vase help to shape the identity of its users? We will consider the vase as an archaeological finding and its contribution to the understanding of the ancient Greek society.  

 

 

 

תוכנית הוראה ל 13 שבועות

 

 1. מבוא: היסטוריה של המחקר, מסגרת תיאורטית.  

הכרות עם ביזלי, BAPD, CVA ומאגרי מידע נוספים.

קריאת חובה: Oakley 2009

                      

 1. יצור כלי החרס: החומר והקדר. צורת הכלים, תפקיד ושימוש.  

קריאת רשות: Sparkes 1991, 8-27, 60-92 [chapters II, IV]

 

 

 1. עיטור כלי החרס I: טכניקות ושלבי השריפה.

Outline, דמות שחורה, דמות אדומה, טכניקת סיקס, אדום קורל.

קריאת רשות: Sparkes 1991, 93-110

                       

 1. עיטור כלי החרס II:  מרכיבי העיטור (דגמים, כתובות ודמויות).

קריאת רשות: Sparkes 1991, 110-124

 

 1. צריכה, תפוצה והקשרים ארכיאולוגים.

קריאת רשות: Sparkes 1991, 124-136

 

 1. מבט כרונולוגי I: התקופה גיאומטרית ותקופת ההתמזרחות.

קריאת רשות, לשיעורי המבט הכרונולוגי: Boardman 2001, 11-127 (chapter 1)

 

 1. מבט כרונולוגי II: התקופה הארכאית וההגמוניה האתונאית על יצור כלי החרס.

 

 1. מבט כרונולוגי III: אתונה הקלאסית וקרמיקה דרום איטלקית.

 

 1. איקונוגרפיה I: ראשית האמנות הנרטיבית.

 

 1. איקונוגרפיה II: נושאים וגישות לבחינת הדימוי החזותי.

 

כדי אנקראון כמקרה מבחן לגישות שונות לבחינת הדימוי החזותי.

 

 1. מקרי מבחן: כד פרנסואה וקרטר פרונומוס.

Shapiro, H.A. et. al. (eds.), The François Vase: New Perspectives (Kilchberg 2013)

Taplin, O. and Wyles, R. (eds), The Pronomos Vase and its Context (Oxford 2010)

 1. ביקור בתערוכה במוזיאון.

 

 1. סיכום הקורס.

 

רשימה בבליוגרפית

(הפריטים המסומנים בצהוב מלווים את הקורס)

כללי:

Beazley, J.D., Attic Black-Figure Vase-Painters (Oxford, 1956)

Beazley, J.D., Attic Red-Figure Vase-Painters (Oxford, 1963)

Boardman, J., The History of Greek Vases: Potters, Painters, and Pictures (New York 2001)

Clark, A. J. et. al., Understanding Greek vases: A Guide to Terms, Styles, and Techniques (Los Angeles 2002)

Mannack, T., “Greek Decorated Pottery I: Athenian Vase Painting.” In: T. J. Smith – D. Plantzos (eds.), A Companion to Greek Art, Vol. 1, (Malden 2012), 39−61

Oakley, J. H., "Greek Vase Painting," AJA 113.4, 2009, 599–627

Moignard, E., Greek vases: An Introduction, (London 2006)

Sparkes, B. A., Greek Pottery: An Introduction (Manchester 1991)

Sparkes, B. A., The Red and the Black: Studies in Greek Pottery (New York 1996)

 

 

כרונולוגי

Boardman, J., Athenian Black Figure Vases: A Handbook (London 1974)

Boardman, J., Athenian Red Figure Vases, The Archaic Period: A Handbook (London 1975)

Boardman, J., Early Greek Vase Painting, 11th-6th centuries BC: A Handbook (London 1984)

Boardman, J., Athenian Red Figure Vases, The Classical Period: A Handbook (London 1989)

Coldstream, J. N., Greek Geometric Pottery: A Survey of Ten Local Styles and their Chronology (Exeter 2008)

Trendall, A. D., Red figure Vases of South Italy and Sicily: A handbook (London 1989)

Robertson, M., The Art of Vase-painting in Classical Athens (Cambridge 1992)

 

 

צורות כלים וטכניקת עיטור

Clark, A. J., Understanding Greek Vases: A Guide to Terms, Styles, and Techniques (Los Angeles 2002)

Cohen, B. (ed.), The Colors of Clay: Special Techniques in Athenian Vases (Los Angeles 2006)

Kanowski, M. G., Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes (St. Lucia, Queensland 1984)

Lapatin, K. D. (ed.), Papers on Special Techniques in Athenian Vases (Los Angeles 2008)

Osborne, R. – Pappas, A., “Writing on Archaic Greek Pottery,” in: Z. Newby – R. Leader-Newby (eds.), Art and Inscriptions in the Ancient World (Cambridge 2007)

Tsingarida, A. (ed.), Shapes and Uses of Greek Vases (7th– 4th centuries B.C.) (Bruxelles 2009)

Yatromanolakis, D. (ed.), Epigraphy of Art: Ancient Greek Vase-inscriptions and Vase-paintings (Oxford 2016)

 

 

קדרים וציירים

Hedreen, G. M., The Image of the Artist in Archaic and Classical Greece: Art, Poetry, and Subjectivity (Cambridge 2016)

Hurwit, J. M., Artists and Signatures in Ancient Greece (Cambridge 2015), chap. 8

Kerameus series (monographs of specific painters)

Oakley, J. H. – Palagia, O., Athenian Potters and Painters II (Oxford 2009)

Oakley, J. H. – Palagia, O., Athenian Potters and Painters: The Conference Proceedings (Oxford 1997)

Oakley, J. H., Athenian Potters and Painters III (Oxford 2014)

 

איקונוגרפיה, נרטיביות ומיתולוגיה

 Avramidou, A. – Demetriou, D., Approaching the Ancient Artifact: Representation, Narrative, and Function (Berlin 2014)

Giuliani, L., Image and Myth: A History of Pictorial Narration in Greek Art (Chicago 2013)

Junker, k., Interpreting the Images of Greek Myths (Cambridge 2012)

Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (abbreviated LIMC)

Lissarrague. F., Greek Vases: the Athenians and their Images (New York 1999)

Rouet‏, P., Approaches to the Study of Attic Vases: Beazley and Pottier (Oxford 2001)

Stansbury-O’Donnell, M. D., Pictorial Narrative in Ancient Greek Art (Cambridge 1999)

Stansbury-O’Donnell, M. D., Vase Painting, Gender, and Social Identity in Archaic Athens (Cambridge 2006)

Steiner, A., Reading Greek Vases (Cambridge 2007)

 

כלי החרס כמוצר צריכה

Carpenter T. H. et.al., The Consumers' Choice: Uses of Greek figure-decorated Pottery (Boston 2016)

Walsh, J. P., Consumerism in the Ancient World: Imports and Identity Construction (New York 2014)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת