חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)
  Memory, Identity and Gender: Contemporary Art in Asia (1945-2017)  
0821-6565-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800206אמכסיקושיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק במושגים, תנועות וסוגיות בתהליכי היצירה של אמנות עכשווית באסיה – מתום מלחמת העולם השנייה (1945), ועד ימינו. נדון באמנות עכשווית מיפן, קוריאה, סין, הודו וויאטנם. ניגע בציור ובפיסול, אולם נתייחס גם למדיות חדשות כמו צילום וידאו ארט, מיצב ומיצג ועלייתם בשנים האחרונות. נעמוד על שאלות העוסקות בחותם התקופה הקולוניאלית והמפגש עם המערב על הזהות המקומית באסיה, והשפעתו של מפגש זה על דרכי היצירה והביקורת המקומית. נצא לסיור מוזיאלי על מנת לפגוש את העבודות בצורה בלתי אמצעית

Course description

In the course we shall consider concepts, movements and issues in the artistic process of contemporary art in Asia – since the end of WWII (1945) to this day. We shall discuss contemporary art from Japan, Korea, China, India and Vietnam. We shall touch upon painting

 

 

 

 

 

 

 

 

and sculpture, but will move one to discuss new media such as photograph, video art, installation and performance arts, and their rise in recent years. We shall review works that look into the impact of Colonial period and the encounter with the West and its enduring influence on creative mode and local criticism. We will go on a museum visit for the sake of meeting the work in an unmediated manner.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6565-01 זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)
Memory, Identity and Gender: Contemporary Art in Asia (1945-2017)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

זיכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)

Memory, Identity and Gender: Contemporary Art in Asia (1945-2017)

 

course number 0821-656501 מספר קורס

 

ד"ר אילת זהר

שעור בחירה, סמסטר א' תשע"ח

יום ד'  18:00-16:00

 

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

azohar@post.tau.ac.il  דוא"ל:

 

דרישות הקורס:

נוכחות בשעורים; הגשת סיכום דו"ח קריאה לשני מאמרים; עבודת סיום קורס.

מרכיבי הציון הסופי:

דוחות קריאה (20%); עבודת סיום קורס (80%)

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים על פי הקבוע בסילבוס. עשויים להיות שינויים בקצב ההתקדמות ובסדר הנושאים על פי התפתחות הדיון בכיתה.

תקציר הקורס

הקורס יעסוק במושגים, תנועות וסוגיות בתהליכי היצירה של אמנות עכשווית באסיה – מתום מלחמת העולם השנייה (1945), ועד ימינו. נדון באמנות עכשווית מיפן, קוריאה, סין, הודו וויאטנם. ניגע בציור ובפיסול, אולם נתייחס גם למדיות חדשות כמו צילום וידאו ארט, מיצב ומיצג ועלייתם בשנים האחרונות. נעמוד על שאלות העוסקות בחותם התקופה הקולוניאלית והמפגש עם המערב על הזהות המקומית באסיה, והשפעתו של מפגש זה על דרכי היצירה והביקורת המקומית. נצא לסיור מוזיאלי על מנת לפגוש את העבודות בצורה בלתי אמצעית.

Course Abstract

In the course we shall consider concepts, movements and issues in the artistic process of contemporary art in Asia – since the end of WWII (1945) to this day. We shall discuss contemporary art from Japan, Korea, China, India and Vietnam. We shall touch upon painting

 

 

 

 

 

 

 

 

and sculpture, but will move one to discuss new media such as photograph, video art, installation and performance arts, and their rise in recent years. We shall review works that look into the impact of Colonial period and the encounter with the West and its enduring influence on creative mode and local criticism. We will go on a museum visit for the sake of meeting the work in an unmediated manner.

 

 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים): Lesson subjects (amendable)

 

 

שעור 1 -  מבוא הסטורי ואמנותי: אסיה במלחמה, אסיה אחרי המלחמה

בשעור זה אתן סקירה מקיפה של ההסטוריה של האמנות באסיה עד מלחה"ע השניה.

 

שעור 2 – גוטאי: חצר המשחקים של המיצג

 

Ming Tiampo, “Gutai strategies of originality” and “Originality, individualism, and subjective autonomy” Gutai: Decentering Modernism, Chicago, IL: Chicago University Press, 2012.

שעור 3 – בוטו: מגדר, וזהות מקומית

גליון מיוחד על מחול הבוטו, ובו מאמרים מאת רותם קובנר, מיכל דליות-בול, כנרת נוי, אילת זהר ועוד.  מחול עכשיו, ינואר 2013

שעורים 4-5 - מלחמה על צלוליד: צילום במלחמת קוריאה ודימויי מלחמה בקוריאה כיום

 

John Rich, with Elizabeth Shim, Andrew Salmon, Robert Koehler (2010). Korean War in Color: A Correspondent’s Retrospective on a Forgotten War, Seoul: Seoul Selection.

Beck, Jee-sook (2012). 'The Logic of Pity in an Era of Armistice: Hein-Kuhn Oh and Area Park', Trans Asia Photography Review, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Guest Edited by Young Min Moon.

 

Young Min Moon, Report from the Underside: Dongducheon, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Trans Asia Photography Review, Guest Edited by Young Min Moon, Fall 2012

 

 

 

שעור 6 – אמנות מודרנית בהודו

Beth Citron, “Bhupen Khakhar's "Pop" in India, 1970-72”, Art Journal vol. 71 pp. 44-61

שעור 6 – ציור דיו מודרני ועכשוי בסין

Maxwell K. Hearn, Ink Art: Past as Present in Contemporary China, New York : The Metropolitan Museum of Art, 2013

שעור 7 – מלחמת ויאטנם: טראומה וזכרון

Kennedy, Liam (2011). ‘A Compassionate Vision’: Larry Burrow’s Vietnam War Photography,' Photography and Culture 4(2):179–94.

 

Nancy K. Miller (2012). "The Girl in the Photograph: The Visual Legacies of War"; in: Geoffrey Batchen (ed.) Picturing Atrocities: Photography in Crisis, London: Reaktion, 147-154.

 

שעור 7 – ויוו ופרובוק

 

Moriyama Daido (1999). "Memories of a dog: conclusion – Osaka", Phillips, Sandra S. and Alexandra Munroe (eds.) Daido Moriyama:  stray dog, San Francisco, CA: San Francisco Museum of Modern Art; New York: Distributed Art Publishers, 41-48.

 

Philip Charrier (2010). 'The Making of a Hunter: Moriyama Daidō 1966–1972', History of Photography 34(30): 268-290

 

Phillips, Sandra S. (1999). 'Daido Moriyama: stray dog', in:   Phillips, Sandra S.  and Alexandra Munroe (eds.) Daido Moriyama:  stray dog, San Francisco, CA: San Francisco Museum of Modern Art; New York:

 

Thomas, Julia Adeney (2009). 'The Evidence of Sight', History & Theory 48(4):151-168.

 

שעור 8 -  צילום ומגדר ביפאן

 

Kasahara Michiko (2008). 'On Your Body: Contemporary Japanese Artists' in: On Your Body: Contemporary Japanese Photography, exh. cat. Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 139-43.

Kasahara Michiko (2005). 'Life actually: The works of contemporary Japanese women, love and solitude and laughter for survival in Japan', in: Life actually, MOT Annual 2005, Tokyo: Museum of Contemporary Art, 151-9.

 

Ayelet Zohar (2011). 'The Elu[va]sive Japanese Portrait: Repetition, Difference and Multiplicity', Trans Asia Photography Review, Fall 2011, 2(1) http://quod.lib.umich.edu/t/tap/7977573.0002.103/--elu-vasive-japanese-portrait-repetition-difference?rgn=main;view=fulltext

 

Fritsch, Lena (2011). 'Yanagi Miwa's Elevator Girls 3F', The Body as a Screen: Japanese Art Photography of the 1990s, Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 103-8.

 

שעור 9 -  צילום ומגדר בסין, קוריאה והודו

 

Gadihoke, Sabeena (2012). 'Whatever Happened to Rehana? Homai Vyarawalla’s Photographs of Modern Girls and the Cultural Project of Nationalism', Trans Asia Photography Review, Volume 2Issue 2Women’s Camera Work: Asia, Spring 2012

 

Pushpamala N., Prasad, M. M., & Jakimowicz-Shah, M. (2004). Pushpamala N.: Indian lady (Vol. 19). Bose Pacia Gallery, New York.)

 

שעור 10 -  פוסט קולוניאליזם בצילום עכשווי: הודו, סין ויפאן

 

Vali, Murtaza (2011). Eluding Presence: Portraiture in Contemporary  South Asian Photography', Trans Asia Photography Review, Volume 2, Issue 1: The Elu[va]sive Portrait: In Pursuit of Photographic Portraiture in East Asia and Beyond; Guest edited by Ayelet Zohar, Fall 2011

 

טאקנאקה אקיקו (2015). "זיכרון, טראומה, אמנות", אילת זהר (עורכת). מעבר להירושימה: שובו של המודחק   זיכרון המלחמה, פרפורמטיביות ותיעוד בצילום ווידאו ארט יפאני עכשווי (תל אביב: הגלריה לאמנות של אוניברסיטת תל אביב): 49-55.

שעור 11 – סופרפלאט ביפאן

Adrian Favell, Before and After Superflat: A Short History of Japanese Contemporary Art, 1990-2011, London: Blue Kingfisher, 2012.

שעור 12 -  פוסט מאו: אמנות מושגית בסין

Wu Hung, Making History: Wu Hung on Contemporary Art, Hong Kong: Timezone 8, 2008.

 

 

שעור 13-  צילום מושגי:  סביבה, נוף ומקום בצילום עכשווי באסיה: סין, קוריאה ויפאן

קריאת חובה

Stojkovic, Jelena (2013). 'The City Vanishes: Urban Landscape in Staged Chinese Photography', History of Photography 37(3):360-9.

 

Phillipe Forest (2003). 'A Genesis or an Apocalypse?' and Fujimura Satomi 'After "That Day", ' Hatakeyama Naoya: Natural Stories, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 12-16 and 131-6.

 

Wu Hung and Christopher Phillips (2004). Between Past and Future: New Photography and Video from China, Chicago, IL: Chicago University Press.

 

 

 

Selected Bibliography ביבליוגרפיה נוספת

 

)Kr.) Beck, Jee-sook (2012). 'The Logic of Pity in an Era of Armistice: Hein-Kuhn Oh and Area Park', Trans Asia Photography Review, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Guest Edited by Young Min Moon

 

(Viet) Ðức Hiệp, Nguyễn (2014). 'Photography in Vietnam from the End of the Nineteenth Century to the Start of the Twentieth', (trans.) Ellen Takata, Trans Asia Photography Review, Volume 4, Issue 2: Translations, Spring 2014

(Jp) Fukuoka, Maki (2010). 'Toward a Synthesized History of Photography: A Conceptual Genealogy of Shashin,' positions: Asia Critic, Winter 2010 18(3): 571-597.

(Jp.) Fukuoka Maki (2012). 'Shashin in the Capital: The Last Stage of Metamorphosis', ch. 5 The Premise of Fidelity: Science, Visuality and Representing the Real in Nineteenth Century Japan, Stanford, CA: Stanford University Press, 155-193.

(In.) Gadihoke, Sabeena (2012). 'Whatever Happened to Rehana? Homai Vyarawalla’s Photographs of Modern Girls and the Cultural Project of Nationalism', Trans Asia Photography Review, Volume 2, Issue 2: Women’s Camera Work: Asia, Spring 2012

(Ch) Gu, Yi (2013). 'What's in a name? Photography and the reinvention of visual truth in China, 1840-1911', The Art Bulletin 95(1): 120-138.

(Viet) Hien, Nina (2010). 'Photo Resurrections: Before and Afterimages: An Ancestor Story', Trans Asia Photography Review, Volume 1, Issue 1, Fall 2010

(Viet) Hien, Nina (2013). 'The Good, the Bad, and the Not Beautiful: In the Street and on the Ground in Vietnam', Trans Asia Photography Review, Volume 3, Issue 2: Local Culture/Global Photography, Spring 2013

(Ch.) Hockley, Allan (2010). 'John Thomson China – Part I', MIT Visualizing Cultures website

 (Ch.) Hogge, David (2011). 'Empress Dowager and the Camera: Photographing Cixi (1903-4)', MIT Visualizing Cultures website

(Ch.) Hogge, David (2011). 'Piety and Power: The Theatrical Images of Empress Dowager Cixi', Trans Asia Photography Review Vol. 2 issue 1

(Jp) Iizawa Kohtaro (1995). 'The Shock of the Real: Early Photography in Japan' in: Robert Stearns (curator), Photography and Beyond in Japan: Space Time and memory, Hara Museum of Contemporary Art, New York: Harry N. Abrahams, 37-49.

(Viet) Kennedy, Liam (2011). ‘A Compassionate Vision’: Larry Burrow’s Vietnam War Photography,' Photography and Culture 4(2):179–94.

(Tb.) Kunimoto, Namiko (2011). 'Traveler-as-Lama Photography and the Fantasy of Transformation in Tibet', Trans Asia Photography Review, Volume 2, Issue 1: The Elu[va]sive Portrait: In Pursuit of Photographic Portraiture in East Asia and Beyond; Guest edited by Ayelet Zohar, Fall 2011

(Col.) Lutz, Catherine A. and Jane L. Collins (1993). 'The Reader's Imagined Geographic: An Evolutionary Tale', Reading National Geographic, Chicago: University of Chicago Press, 217-58.

(Man.) Low, Morris (2003). 'The Japanese Colonial Eye: Science, Exploration and Empire' in: Pinney, Christopher & Nicolas Peterson (eds.)(2003). Photography's Other Histories, Durham, NC: Duke University Press, 100-18.

(Thai) Morris, Rosalind C. (2009). 'Photography and the Power of Images in the History of Power: Notes from Thailand', in:  Morris, Rosalind C. (ed.) Photographies East: The Cameras and Its Histories in East and Southeast Asia, Durham NC: Duke University Press.

(Kr.) Oh Hye-ri (2011). On the translations of Photography to Sajin

(In) Pinney, Christopher (1997). Camera Indica: The Social Life of Indian Photographs, Chicago: University of Chicago Press.

(Anthro) Pinney, Christopher (1992). 'The Parallel Histories of Photography and Anthropology', in: Elizabeth Edwards (ed.) Anthropology & Photography 1860-1920, New Haven and London: Yale University Press, 74-91.

(In.) Pinney, Christopher (2003). 'Notes from the Surface of the Image: Photography, Postcolonialism and Vernacular Modernism', in: in: Pinney, Christopher & Nicolas Peterson (eds.)(2003). Photography's Other Histories, Durham, NC: Duke University Press, 202-220.

(In.) Pushpamala, N., Prasad, M. M., & Jakimowicz-Shah, M. (2004). Pushpamala N.: Indian lady (Vol. 19). Bose Pacia Gallery, New York.

(Kr) Rich, John with Elizabeth Shim, Andrew Salmon, Robert Koehler (2010). Korean War in Color: A Correspondent’s Retrospective on a Forgotten War, Seoul: Seoul Selection.

(In) Ryan, James R. (1997). 'Photographing the Native', Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire, Chicago: University of Chicago Press, 140-82.

(Ch.) Stevenson, Sara (2011). 'The Empire Looks Back: Subverting the Imperial Gaze', History of Photography 35(2):142-56.

(Ch.) Stojkovic, Jelena (2013). 'The City Vanishes: Urban Landscape in Staged Chinese Photography', History of Photography 37(3):360-9.

(In.) Tagg, John (2013). 'The Mute Testimony of the Picture: British Paper Photography and India', in: Ali Behdad and Luke Gartlan (eds). Photography’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation, Los Angeles: Getty Institute.

(Viet) Takata, Ellen (2012). 'Icons in Disguise: Vietnamese Resistance Figures Hoàng Hoa Thám and Ba Biểu in French Colonial Images and Related Texts, 1909-2007', Trans Asia Photography Review, Volume 3Issue 1The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Guest Edited by Young Min Moon, Fall 2012

(Anthro.) Turner, Fred (2012). 'The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America', Public Culture 24(1):55-84. 

(In.) Vali, Murtaza (2011). “Eluding Presence: Portraiture in Contemporary  South Asian Photography,” Trans Asia Photography Review, Volume 2, Issue 1: The Elu[va]sive Portrait: In Pursuit of Photographic Portraiture in East Asia and Beyond; Guest edited by Ayelet Zohar, Fall 2011

(Jp) Winkel, Margarita (1991). 'Photography and the Woodblock Tradition', Souvenirs from Japan: Japanese Photography at the turn of the Century, London: Bamboo Publishing, 27-40.

(Thai) Woodhouse, Leslie (2012). 'Concubines with Cameras: Royal Siamese Consorts Picturing Femininity and Ethnic Difference in Early 20thCentury Siam', Trans Asia Photography Review, Volume 2Issue 2: Women’s Camera Work: Asia, Spring 2012

 (Ch.) Wu, Hung (2011). Inventing a "Chinese" Portrait Style in Early Photography: The Case of Milton Miller, in: Jeffrey W. Cody and Frances Terpak (eds.). Brush and Shutter: Early Chinese Photography, Los Angeles: J. Paul Getty Museum.

(Ch.) Wu Hung and Christopher Phillips (2004). Between Past and Future: New Photography and Video from China, Chicago, IL: Chicago University Press.

(Kr.) Young Min Moon, Report from the Underside: Dongducheon, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Trans Asia Photography Review, Guest Edited by Young Min Moon, Fall 2012

(Asia) Zohar, Ayelet (2011). The Elu[va]sive Portrait: Mimicry, Masquerade and Camouflage  Conceptual and Theoretical Notes on Portraiture in Asia, Trans Asia Photography Review, Volume 2Issue 1The Elu[va]sive Portrait: In Pursuit of Photographic Portraiture in East Asia and Beyond; Guest edited by Ayelet Zohar, Fall 2011

Jacques Rancière, "The Intolerable image", The Emancipated Spectator (London: Verso, 2009).

Judith Butler, Frames of War: When is Life Grievable? (London and New York: Verso, 2008)

Kaneko Ryuichi (1995). 'The Half-Life of Awareness: Photographs of Hiroshima and Nagasaki' in: Kaku: Hangenki (核:半減期) / The Half Life of Awareness: Photographs of Hiroshima and Nagasaki. Tokyo: Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 21–4.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת