חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן
  Modernism and Modernity in Japanese Art and Visual Culture  
0821-6564-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000200 מכסיקושיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השעור יעסוק באמנות מודרנית ביפן ויועבר בשילוב בין פרופסור ג'ניפר וויזנפלד מאוניברסיטת דיוק, ודר' אילת זהר מהחוג לתולדות האמנות. הנושאים השונים של הקורס יעסקו בשאלות של עליית האמנות המודרנית ביפן, וכיצד השנוי הפוליטי, החברתי והתרבותי שעבר על יפן החל ממחצית המאה ה19, עיצבה כמדינת לאום, וגם כאימפריה קולוניאלית אשר השתלטה בדרכי מלחמה ואלימות על המרחב של מזרח-אסיה. נבחן כיצד שינויים אלו בתפיסת העצמי, האישי והלאומי, באו לידי בטוי בעבודתם של אמנים שונים.

 

בשל התקופה הקצרה של שהותה של פרופסור וויזנפלד בארץ, וכדי לקבל את המירב והמיטב ממחקרה ונסיונה, בשבועיים האחרונים של הקורס יתקיימו שלושה מפגשים בשבוע – כלומר, מעבר לימי שלישי בהם מתקיים הקורס כרגיל, יתווספו ימי רביעי בערב, וימי שישי בבוקר למהלך הקורס. על התלמידים הלוקחים את הקורס להיות מחוייבים לכל המפגשים.

תאריכי הקורס – כולם חובה:

9.4.19, 30.4.19, 7.5.19, 14.5.19, 21.5.19, 28.5.19, 29.5.19, 4.6.19, 5.6.19, 7.6.19, 11.6.19, 12.6.19, 14.6.19

Course description

The course will examine Modern Art in Japan, and will be taught by Professor Gennifer Weisenfed (Department of Art, Art History & Visual Studies, Duke University), and Dr. Ayelet Zohar (Art History, TAU). The different subjects discussed will consider the rise of Modern Art in Japan, and how the political, social and cultural shift Japan was going through since the mid-19th century, designed it as a nation-state, but also as an Empire, that colonized East Asian countries, by war, settlement, and other violent methods. We shall look into these transformations affected self-image on a personal and national levels, and how these affected the work of different artists.

 

Since Prof. Weisenfeld will stay only for a short period in Israel, and for the purpose of making the most out of her visit, the last three weeks of the course will be intensive with an extra Wednesday evening and Friday mornings sessions. Students registering for this course will commit to all meetings, and at any rate, no more than three absences are permitted.

 

Meeting dates (all compulsory):

9.4.19, 30.9.19, 7.5.19, 14.5.19, 21.5.19, 28.5.19, 29.5.19, 4.6.19, 5.6.19, 7.6.19, 11.6.19, 12.6.19, 14.6.19

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6564-01 מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן
Modernism and Modernity in Japanese Art and Visual Culture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן

פרופ' ג'ניפר וויזנפלד ודר' אילת זהר

Modernism and Modernity in Japanese Art and Visual Culture

Prof. Gennifer Weisenfeld and Dr. Ayelet Zohar

 

סמסטר ב' תשע"ט

0821656401

 

השעור יעסוק באמנות מודרנית ביפן ויועבר בשילוב בין פרופסור ג'ניפר וויזנפלד מאוניברסיטת דיוק, ודר' אילת זהר מהחוג לתולדות האמנות. הנושאים השונים של הקורס יעסקו בשאלות של עליית האמנות המודרנית ביפן, וכיצד השנוי הפוליטי, החברתי והתרבותי שעבר על יפן החל ממחצית המאה ה19, עיצבה כמדינת לאום, וגם כאימפריה קולוניאלית אשר השתלטה בדרכי מלחמה ואלימות על המרחב של מזרח-אסיה. נבחן כיצד שינויים אלו בתפיסת העצמי, האישי והלאומי, באו לידי בטוי בעבודתם של אמנים שונים.

 

בשל התקופה הקצרה של שהותה של פרופסור וויזנפלד בארץ, וכדי לקבל את המירב והמיטב ממחקרה ונסיונה, בשבועיים האחרונים של הקורס יתקיימו שלושה מפגשים בשבוע – כלומר, מעבר לימי שלישי בהם מתקיים הקורס כרגיל, יתווספו ימי רביעי בערב, וימי שישי בבוקר למהלך הקורס. על התלמידים הלוקחים את הקורס להיות מחוייבים לכל המפגשים.

תאריכי הקורס – כולם חובה:

9.4.19, 30.4.19, 7.5.19, 14.5.19, 21.5.19, 28.5.19, 29.5.19, 4.6.19, 5.6.19, 7.6.19, 11.6.19, 12.6.19, 14.6.19

 

 

 

The course will examine Modern Art in Japan, and will be taught by Professor Gennifer Weisenfed (Department of Art, Art History & Visual Studies, Duke University), and Dr. Ayelet Zohar (Art History, TAU). The different subjects discussed will consider the rise of Modern Art in Japan, and how the political, social and cultural shift Japan was going through since the mid-19th century, designed it as a nation-state, but also as an Empire, that colonized East Asian countries, by war, settlement, and other violent methods. We shall look into these transformations affected self-image on a personal and national levels, and how these affected the work of different artists.

 

Since Prof. Weisenfeld will stay only for a short period in Israel, and for the purpose of making the most out of her visit, the last three weeks of the course will be intensive with an extra Wednesday evening and Friday mornings sessions. Students registering for this course will commit to all meetings, and at any rate, no more than three absences are permitted.

 

Meeting dates (all compulsory):

9.4.19, 30.9.19, 7.5.19, 14.5.19, 21.5.19, 28.5.19, 29.5.19, 4.6.19, 5.6.19, 7.6.19, 11.6.19, 12.6.19, 14.6.19

 

 

דרישות הקורס

ציון הקורס יורכב מנוכחות מלאה

חובת קריאה של המאמרים לכל שעור, והשתתפות פעילה בדיון.

הגשת שני דוחות קריאה במהלך הקורס (10% לכל דו"ח, 20% סה"כ).

עבודת הגמר תהיה בהיקף של 2500 מילה - 80% (באנגלית – 3500 מילה).

העבודה תוגש בעברית או באנגלית – על פי בחירת התלמיד. נושא העבודה ישלח לאישור של המרצות טרם התחלת המחקר והכתיבה. הצעת העבודה תכלול פסקת הצעה קצרה + ביבליוגרפיה של כ5-6 פריטים.

 

 

רשימת קריאה

 

 

ספרי הסטוריה מומלצים לליווי הקורס:

בן עמי שילוני, מבוא ליפן המסורתית, הוצאת דביר, 1988

בן-עמי שילני, מבוא ליפן המודרנית, הוצאת דביר, 1989

 

שני ספרים באמנות יפן כללים שילוו את הקורס:

Penelope Mason, History of Japanese Art, New York, Prentice Hall, 2004.

J. Thomas Rimer, ed. Since Meiji: Perspectives on the Japanese Visual Arts, 1868-2000, 66-98. Honolulu, University of Hawaii Press, 2011.

 

 

 

שעורים של ד"ר אילת זהר

שעור מס. 1, יום ג' - 9 באפריל 2019 - מבוא, הסטוריה של האמנות ביפן, מתקופת ג'ומון ועד אדו

מבוא כללי להסטוריה של אמנות יפן. מומלץ לקרוא את ספרו של בן-עמי שילוני, מבוא ליפן המסורתית.

 

שעור מס. 2, יום ג' – 30 באפריל 2018  - תקופת אדו אמנות גבוהה ותרבות פופולארית

תקופת העיצוב של אמנות יפן –פיתוח של פרדיגמות סיניות לסגנונות מקומיים. הקשר עם הולנד והשפעת הסגנונות הארופאיים ביפן.

 

 

קריאת חובה

Ukiyo-e (Pictures of the Floating World) and Genre Painting

Mason, 244-247, 273-292.

3 Jenkins, Donald. “Introduction,” in Donald Jenkins, ed., The Floating World Revisited. Honolulu: University of Hawaii Press and Portland Art Museum, 1993: 3-23.

3Kobayashi, Tadashi. “Mitate-e in the Art of the Ukiyo-e Artist Suzuki Harunobu,” in The Floating World Revisited: 85-91.

 

Rangaku (Dutch Studies) and Ranga (Dutch-style Paintings)

Mason, 317-319

:Screech, Timon. “The Meaning of Western Perspective in Edo Popular Culture,” Archives of Asian Art, no.XLVII, 1994: 58-68.

קריאת רשות

 

3 Oshima, Mark. “The Keisei as a Meeting Point of Different Worlds,” in Elizabeth Swinton, ed., The Women of the Pleasure Quarters. New York: Hudson Hills Press and the Worcester Art Museum, 1996: 87-105.

 

Edo Realism

Mason, 319-322.

3Hosono, Masanobu. Nagasaki Prints and Early Copperplates. Tokyo: Kodansha, 1969: 26-45, 148-151.

 

צפיה

· “Utamaro and his Five Women” dir. Kenji Mizoguchi。

 

 

שעור מס. 3, יום ג', 7 במאי 2019, מהפכת מייג'י, עליית המודרניות, וכניסת הלאומנות ליפן

השעור יעסוק במהפך התרבותי של יפן, והמעבר מתרבות (ואמנות) אסייתית להשענות על מודלים מערביים.

 

קריאת חובה

The Meiji Restoration and the Art of Modernization

Mason, 343-346.

Guth, Christine. “Japan 1868-1945,” Art Journal 55, no.3 (Fall 1996): 16-20.

Read Core Essays and view image galleries/visual narratives on MIT Visualizing Cultures website for all units listed below: http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027j/menu/index.html

“Black Ships and Samurai”

“Yokohama Boomtown”

              “Throwing off Asia I-III”

 

קריאת רשות

בן עמי שילוני, מבוא ליפן המודרנית

 

 

שעור מס. 4, יום ג', 14 במאי 2019, יוגא: המעבר מפרדיגמות אסייתיות למערביות

כניסת ציור השמן ליפן – אופני ההבנה והשימוש בציור שמן ובמושגים הנלווים אליו.

 

קריאת חובה

Sato Doshin. "Shajitsu, Shashin and Shasei," Modern Japanese Art and the Meiji State: The Politics of Beauty (Los Angeles : The Getty Research Institute, 2011: 231-254.

 

Oil Painting and Yōga (Western-style Painting)

Mason, 355-360, 370-376.

Yamanashi, Emiko. “Western-Style Painting: Four Stages of Acceptance,” in Since Meiji, 19-33.

 

 

קריאת רשות

 

3Weisenfeld, Gennifer. “Western-style Painting in Japan,” in Mavo: Japanese Artists and the Avant-Garde, 1905-1931. Berkeley: University of California Press, 2002: 11-27.

Pekka Korhonen (2014). 'Leaving Asia? The Meaning of Datsu-A and Japan’s Modern History', The Asia -Pacific Journal 12(9).

 

 

שעור מס. 5, יום ג' 21 במאי 2019 ניהונגא: דור ראשון ושני; הרעיון של ציור לאומי, ושיטת תערוכות

נעסוק בלידת הציור הלאומי וקשריו עם מסורות ציור באירופה.

 

קריאת חובה

Nihonga (Japanese-style Painting): Okakura Tenshin and the Japan Art Academy (Nihon Bijutsuin)

Mason, 363-370.

Clark, John. “Okakura Tenshin and Aesthetic Nationalism,” in Since Meiji, 212-256.

Karatani K., “Japan as Art Museum: Okakura Tenshin and Fenollosa,” in Michael F. Marra (trans. and ed.), A History of Modern Japanese Aesthetics, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, pp. 43-52.

 

קריאת רשות

:Guth, Christine. “Cultural Cross-Dressing in the Colonial Context,” Positions, 605-636

 

 

יום ג', 28 במאי 2019 שעור 6 – מובו מוגא וההדפס החדש (כולל שיסיידו),  והאבנגארד ביפן; צילום מודרניסטי

 

קריאת חובה

Modernism and the Avant-Garde

Mason, 376-379, 382-387.

3Matsuoka, Haruo. “The Artistic Legacy of Shin Hanga,” in Amy Newland and Chris Uhlenbeck eds., Ukiyo-e to Shin hanga. Hong Kong: Mallard Press, 1990: 28-43.

Weisenfeld, Gennifer. “The Expanding Arts of the Interwar Period,” in Since Meiji, 66-98.

 

Read Core Essays and view image galleries/visual narratives on MIT Visualizing Cultures website for all units listed below: http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027j/menu/index.html

 

              “Selling Shiseido I, II, II”

 

שעורים של פרופ' וייזנפלד

 

  1. Wed. May 29th, 2018  Displaying Empire at Home and Abroad: Japan and the Theater of World Expositions

3Hosley, William. The Japan Idea: Art and Life in Victorian America, Hartford: Wadsworth Atheneum, 1990, 14-46 (and Plates).

3Harris, Neil. “All the World’s a Melting Pot,” in Mutual Images: Essays in American-Japanese Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1975, 24-54.

:Christ, Carol. “‘The Sole Guardians of the Art Inheritance of Asia’: Japan at the 1904 St. Louis World’s Fair,” Positions, 675-709.

 

8. Tue. June 4th, 2019  Self-Orientalization: The Aesthetics of Mingei (Folk Crafts)

3Yanagi Soetsu. The Unknown Craftsman, Tokyo and New York: Kodansha International, 1989, 87-100, 109-112, 158-170, 190-215. Lilly ‑‑ CALL NUMBER: 745.44952 Y21, U58, 1989

:Kikuchi, Yuko. “Hybridity and the Oriental Orientalism of Mingei Theory,” The Journal of Design History 10, no. 4, 1997, 343-354.

3Steele, M. William. “Nationalism and Cultural Pluralism in Modern Japan: Sōetsu Yanagi and the Mingei Movement,” in John Maher and Gaynor Macdonald, eds., Diversity in Japanese Culture and Language, London and New York: Kegan Paul International, 1995: 27-48.

 

  1. Wed. June 5th, 2018 Public Lecture   Electric Design: Light, Labor, and Leisure in Prewar Japanese Advertising

 

Electricity is a powerful enabling technology. It is also a social and cultural force of unparalleled proportions that has forever altered the landscape of daily life around the world. Certainly electricity produced bright lights in big cities; it was the visual language of the modern urban metropolis: burlesques, cinema, and illuminated signboards. It also facilitated the production of modern domesticity through the purveying of goods in the burgeoning consumer market. Nevertheless, electricity did not market or sell itself. Two companies at the forefront of creating this market that were actively engaged in innovative advertising design throughout the twentieth century were Tōshiba and Matsushita. This presentation explores the industry’s important cultivation of a nascent consumer market for electrical goods in the prewar period, and the role of graphic design and advertising in aestheticizing, visualizing, and commodifying the seemingly transformative social powers of electric energy.

 

  1. Fri. June 7th, 2018 Modernism and the Leftist Politics of Japan’s Prewar Avant-Garde

 

Weisenfeld, Gennifer. “The Expanding Arts of the Interwar Period,” in Since Meiji, 66-98.

Weisenfeld, Gennifer. Mavo: Japanese Artists and the Avant-Garde, 1905-1931. Berkeley, University of California Press, 2002. Open Access Version:  http://archive.org/details/mavojapanesearti00weis

  • Chapter 4 “The Aesthetics and Politics of Rebellion,” 123-163.

 

 

 

 

Disaster and the Experience of Modernity (two sessions)

Weisenfeld, Gennifer. Imaging Disaster: Tokyo and the Visual Culture of Japan’s Great Earthquake of 1923. Berkeley, University of California Press, 2012.

 

  1. Tue. June 11th, 2018  Session 1

“Introduction,” 1-11.

Chapter 2 “The Media Scale of Catastrophe,” 35-81.

 

  1. Wed. June 12th, 2018 Session 2

Chapter 5 “Reclaiming Disaster: Altruism and Corrosion,” 161-213.

Chapter 7 “Remembrance,” 255-293.

 

  1. Fri. June 14th,  2018 Visualizing Japan’s Total War

Need one more reading here…

Winther-Tamaki, Bert. “Embodiment/Disembodiment,” Monumenta Nipponica, vol. 52, no.2 (Summer 1997): 145-180.

Weisenfeld, Gennifer. “Gas Mask Parade: Japan’s Anxious Modernism.” Modernism/modernity 21, no. 1 (January 2014): 179-199.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת