חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  "למות היטב": אמנות המוות בימי הביניים
  "Dying Well": The Art of Dying in the Middle Ages  
0821-6558-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200213 מכסיקושיעור ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
סילבוס מקוצר
 
ד"ר מרגו סטרומזה אוזן
יחסה של החברה בימי הביניים למוות ולמתיה יכולים ללמד אותנו על התפיסות, הציפיות, האמונות והפחדים שהרכיבו את חייהם של אנשי התקופה. אדריכלות המוות, הגיאוגרפיה שלו והאמנות שהתפתחה סביבו בימי הביניים משקפת התפתחויות חברתיות ואינטלקטואליות של החברה המידיאבלית ומשמשת כמראה לתפיסות התרבותיות של ההיסטוריה, הדת והמוסר.
דרך ניתוח יצירות אמנות ואתרי קבורה ננסה, במהלך השיעורים, להבין תפיסות מפתח בנוגע לחיים ולמוות בימי הביניים ואת השתנותן במהלך הזמן: כיצד נתפס העולם שמעבר? מה חיכה לנוצרי הטוב/לנוצרי הרע שם? מה הייתה מערכת היחסים בין עולם החיים לעולם המתים? באיזה אופן התייחסו החיים למתיהם? כיצד עיצבה תפיסת המוות את תפיסת החיים?
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6558-01 "למות היטב": אמנות המוות בימי הביניים
"Dying Well": The Art of Dying in the Middle Ages
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת