חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ארץ גדושת אמנות - תרבות חזותית נוצרית מודרנית
  Land of Holy Art ? Modern Visual Culture of the Holy Land  
0821-6456-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400212 מכסיקושיעור ד"ר קשמן וסרמן אנסטסיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק באמנות הנוצרית המודרנית של ארץ קודש והוא יתמקד בהיבט החזותי של פולחן העדות הנוצריות השונות המתקיימות כיום בארץ הקודש. ננתח מבנים אדריכליים, עיטור אדריכלי, ציור, פיסול ואמנת זעירה. נלמד ליישם את המתודולוגיה המחקרית (המקובלת בדרך כלל בחקר אמנות ימי־הביניים והרנסנס) לפיענוח השפה האמנותית העכשווית של הדת הנוצרית. אין ספק כי האמנות הנוצרית המודרנית של ארץ הקודש נמצאת על המתח בין המסורת השמרנית לבין האקטואליה העכשווית, ההתחדשות הנועזת מול החשדנות כלפי השינוי, בין האופי הגלובאלי והכלל־עולמי לבין ההיבט המקומי שלפעמים אף גובל בלאומנות. ננסה להבין מה עושה אמנות זו לחלק אינטגרלי מתולדות האמנות הכללית, ובה בעת מה גורם לה להיראות שונה מכל אמנות מודרנית אחרת בעולם. הקורס כולל קריאת חובה באנגלית.

Course description

This course is dedicated to the modern Christian art of the Holy Land. It will focus on the visual aspects of the cult of the various Christian communities that exist today in the Holy Land. We will analyze architectural structures, architectural decoration, painting, sculpture and minor arts. We will learn to apply the research methodology (generally accepted in the study of medieval and Renaissance art) to the interpretation of the contemporary religious visual language. There is no doubt that the modern Christian art of the Holy Land lies on the seam between the conservative tradition and the current situation, between a suspicion of change and the desire for bold renewal, between internationalism and a localism which sometimes borders on nationalism. We will try to understand what makes this art an integral part of the general history of art, while at the same time making it different from any other modern art in the world. The course includes obligatory reading in English. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6456-01 ארץ גדושת אמנות - תרבות חזותית נוצרית מודרנית
Land of Holy Art ? Modern Visual Culture of the Holy Land
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר קשמן וסרמן אנסטסיה

סילבוס מפורט/דף מידע

ארץ גדושת אמנות – תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודש

Land of Holy Art – Modern Visual Culture of the Holy Land

 

סמסטר א', תשע''ט (2018-2019)

ד''ר אנסטסיה קשמן וסרמן

Dr. Anastasia Keshman Wasserman

שיעור בחירה, 2 ש"ס

0821.6456

 

שעת קבלה של המרצה ומיקום: ביום של השיעור, בתיאום מראש.

טלפון: 02-5663020

דוא''ל: anastasia.keshman@mail.huji.ac.il

 

תיאור הקורס

הקורס עוסק באמנות הנוצרית המודרנית של ארץ קודש והוא יתמקד בהיבט החזותי של פולחן העדות הנוצריות השונות המתקיימות כיום בארץ הקודש. ננתח מבנים אדריכליים, עיטור אדריכלי, ציור, פיסול ואמנת זעירה. נלמד ליישם את המתודולוגיה המחקרית (המקובלת בדרך כלל בחקר אמנות ימי־הביניים והרנסנס) לפיענוח השפה האמנותית העכשווית של הדת הנוצרית. אין ספק כי האמנות הנוצרית המודרנית של ארץ הקודש נמצאת על המתח בין המסורת השמרנית לבין האקטואליה העכשווית, ההתחדשות הנועזת מול החשדנות כלפי השינוי, בין האופי הגלובאלי והכלל־עולמי לבין ההיבט המקומי שלפעמים אף גובל בלאומנות. ננסה להבין מה עושה אמנות זו לחלק אינטגרלי מתולדות האמנות הכללית, ובה בעת מה גורם לה להיראות שונה מכל אמנות מודרנית אחרת בעולם. הקורס כולל קריאת חובה באנגלית. 

 

This course is dedicated to the modern Christian art of the Holy Land. It will focus on the visual aspects of the cult of the various Christian communities that exist today in the Holy Land. We will analyze architectural structures, architectural decoration, painting, sculpture and minor arts. We will learn to apply the research methodology (generally accepted in the study of medieval and Renaissance art) to the interpretation of the contemporary religious visual language. There is no doubt that the modern Christian art of the Holy Land lies on the seam between the conservative tradition and the current situation, between a suspicion of change and the desire for bold renewal, between internationalism and a localism which sometimes borders on nationalism. We will try to understand what makes this art an integral part of the general history of art, while at the same time making it different from any other modern art in the world. The course includes obligatory reading in English. .

 

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים

נוכחות חובה בשיעורים בכיתה, הכנה שוטפת של שיעורי בית (הכנת חומר הלימוד וקריאת ספרות המחקר באנגלית), עבודת בית.

 

מטלת סוף הקורס

עבודת בית

 

מרכיבי הציון הסופי

- הכנת שיעורי בית, קריאת ספרות מחקר והשתתפות בכיתה      - 10%

- עבודת בית                                                                           - 90%

 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים)

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

 

שיעור 1 – 14.10.2017

מבוא: האמנות הנוצרית בארץ הקודש – אפיונים מרכזיים

 

שיעור 2 – 21.10.2017 (שיעור קצר, יום הזיכרון ליצחק רבין)*

הנצרות וארץ הקודש (חלק א): עדות הנוצרים

* במהלך עצרת יום הזיכרון ליצחק רבין יופסקו הלימודים בין השעות 12.00 - 13.00

 

קריאה:                                 

- חיג'אזין, פ. וגם דוד נויהאוז, ד., נוצרים בישראל: עדות נוצריות בארץ הקודש, ירושלים, 2009.

- דגני, ר., צמחוני, ד. וגם  צפיריס, ו. (עורכים) , כנסיות,  עדות ומסדרים נוצריים בישראל (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל), תשנ''ט [1999].

- שילר, א. (עורך), עדות ומיעוטים בעיר העתיקה (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל), תש''מ [1980].

 

 

שיעור 3 – 28.10.2017

הנצרות וארץ הקודש (חלק ב): הסקירה ההיסטורית

קריאה:

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: הבנייה בעיר העתיקה, ירושלים, תשמ''ה [1993].

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: הבנייה האירופית-נוצרית מחוץ לחומות 1855-1918, ירושלים, תשמ"ג [1991].

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: תקופות וסגנונות, ירושלים, תשמ"ג [1991].

 

 

שיעור 4 – 4.11.2017

כנסיות המקומות הקדושים – קדושת החלל או קדושת המקום?

            קריאה:

            - שילר, א. (עורך), מדריך לאתרים נוצריים בישראל (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל 85-87), 1992 [תשנ''ב].

- Ramon, A., Around the Holy City: Christian Tourist Routes between Jerusalem, Bethlehem and Jericho, Jerusalem, 2000.

 

שיעור 5 – 11.11.2017

התחרות על האותנטיות – אז איפה באמת עבר ישו?

          קריאה:

          - הלוי, מ., ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסייה הקתולית במרחב הארץ ישראלי על ידי אנטוניו ברלוצי: היבטים תרבותיים, גיאורגראפיים ופוליטיים, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס''ט [2009].

 

שיעור 6 – 18.11.2017

האמנות הכנסייתית והזמן החדש (חלק א) – הכנסייה הקתולית

- Kark, R., “Missions and Architecture: Colonial and Post-Colonial Views: The Case of Palestine”, in: Simon, R.S. and Tejirian, E. (eds.), Altruism and Imperialism: Western Cultural and Religious Missions in the Middle East, New York, 2002, pp. 183-207.

 

 

שיעור 7 – 25.11.2017

האמנות הקתולית בארץ הקודש בעקבות ועידת הוותיקן השנייה – קתדרלת הבשורה בנצרת ועוד

                        קריאה:

            - McNamara, D., “Bearers of the Heavenly Jerusalem: Vatican II and Development in Church Architecture”, Sacred Architecture, 2009, 15.

 

שיעור 8 – 2.12.2017

האמנות הכנסייתית והזמן החדש (חלק ב) – הכנסייה האורתודוכסית

- Roussos, S., “The Greek Orthodox Community of Jerusalem in International Politics: International Solutions for Jerusalem and the Greek Orthodox Community in the Nineteenth and Twentieth Centuries”, in: Levine, L.I. (ed.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and Islam, New York, 1999, pp. 482-493.

 

 

שיעור 9 – 9.12.2017

כנסיית בית פאגי – האמנות האורתודוכסית המודרניסטית?

- Shapiro, H., A Jerusalem Passion: Kyrillos Veniadis’ Crucifixion in the Greek Orthodox Church of Bethphage, MA Thesis, The Hebrew University of Jerusalem, 2012.

 

 

שיעור 10 – 16.12.2017

מקומה של מריה בפולחן הנוצרי המקומי – הדימויים המסורתיים והמודרניים

מריה המצרייה, בית לחם, ירושלים, נצרת

- ונטורה, י.,  התיאוטוקוס בין פואטיקה לפוליטיקה: תהלוכות מרים בקרב הקהילה היוונית-אורתודוקסית בישראל, עבודת מ''א, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.

 

שיעור 11 – 23.12.2017

דת ופוליטיקה – שימוש באמנות הנוצרית לצרכים פוליטיים ולאומיים

רגינה פלסטינה, מדונה של החומה

 

- Farimacci, E., “The Israeli-Palestinian Separation Wall and the Assemblage Theory: The Case of the Weekly Rosary at the Icon of Our Lady of the Wall”, Journal of Ethnology and Folkloristics, 11/1 (2017), pp. 83-110.

שיעור 12 – 30.12.2017

מדונה של דרום תל-אביב – פני הנצרות של ארץ הקודש – לאן?

 

- Neuhaus, D., “Who are the Christians of Israel Today?”, Tantur Ecumenical Center Conference Paper, Latin Patriarchate of Jerusalem website, 2016.

 

שיעור 13 – 6.01.2018

הישן והחדש – הדיאלוג המתמשך באמנות הנוצרית של ארץ הקודש במאה ה21

- Ousterhout, R.G., “Is Nothing Sacred? A Modernist Encounter with the Holy Sepulchre”, in: Ruggles, D.F. (ed.), On Location: Heritage Cities and Sites, New York, 2012, pp. 131-150.

 

שיעור 14 13.01.2018

סיכום הקורס, שיעור הכנה לעבודת הבית

 

 

 

ביבליוגרפיה בסיסית

 

 

- Aburish, S.K., The Forgotten Faithful: The Christians of the Holy Land, London, 1993.

- Arad, L., Perception and Action in Kaiser Wilhelm II's Concept of Jerusalem (The Helmut Kohl Institute for European Studies Working Paper, 44), Jerusalem, 2005.

- Arad, L., The Crown of Jerusalem: Franz Joseph’s Dream of an Ideal Empire, Jerusalem, 2012.

- Atajanyan, E. and Madoyan, G., The Armenian Sanctuaries of Jerusalem, Moscow, 2003.

- Baldi, D., The Question of the Holy Places: The Holy Sepulchre, Nativity, Assumption, Jerusalem, 1955.

- Bar-Am, A., Beyond the Walls: Churches of Jerusalem, Jerusalem, 1998.

- Ben-Arieh, Y., Jerusalem in the 19th Century: Emergence of the New City, Jerusalem and New York, 1986.

- Ben-Arieh, Y., Jerusalem in the 19th Century: The Old City, Jerusalem and New York, 1984.

- Ben-Arieh, Y., Painting in the Holy Land in the Nineteenth Century, Jerusalem, 1997.

- Bialer, U., Cross on the Star of David: The Christian World in Israel’s Foreign Policy, 1948-1967, Bloomington, IN, 2005.

- Bowman, G., “Christian Ideology and the Image of a Holy Land: The Place of Jerusalem Pilgrimage in the Various Christianites”, in: Eade, J. and Sallnow, M.J. (eds.), Contesting the Sacred – The Anthropology of Christian Pilgrimage, London, 1991, pp. 98-121.

- Bowman, G., “Pilgrim Narratives of Jerusalem and the Holy Land: A Study in Ideological Distortion”, in: Morinis, A. (ed.), Sacred Journeys: The Anthropology of Pilgrimage, Greenwood Press, New York (1992), pp. 149-168.

- Bushell, G. and Riwkin-Brick, A., Churches of the Holy Land, London, 1969.

- Carta’s Christian Pilgrim Map and Guide to the Churches of the Holy Land, Jerusalem, 1950.

- Chammas, J., The Melkite Church, tr. Schmalenbach, C., Jerusalem, 1992.

- Choi, K.-H., Architecture of the Church of All Nations in Jerusalem by Antonio Barluzzi, 1919-24, MA Thesis, Tel Aviv University, 2011.

- Cohen, R., Saving the Holy Sepulchre: How Rival Christians Came Together to Rescue Their Holiest Shrine, Oxford and New York, 2008.

- Colbi, S.P., A History of the Christian Presence in the Holy Land, Lanham, Md., 1988.

- Colbi, S.P., Christian Churches in Israel: Recent Developments in the Relations between the State of Israel and the Christian Churches, Jerusalem, 1969.

- Colbi, S.P., Christianity in the Holy Land: Past and Present, Tel-Aviv, 1969.

- Colbi, S.P., The Christian Churches in the State of Israel: A Survey, Jerusalem, 1982.

- Cust, L.G.A., The Status Quo in the Holy Places (facs. ed.), Jerusalem, 1980.

- Farimacci, E., “The Israeli-Palestinian Separation Wall and the Assemblage Theory: The Case of the Weekly Rosary at the Icon of Our Lady of the Wall”, Journal of Ethnology and Folkloristics, 11/1 (2017), pp. 83-110.

- Freeman-Grenville, G.S.P., The Basilica of the Annunciation at Nazareth and Adjacent Shrines, Jerusalem, 1994.

- Halevi, M., “The Politics Behind the Construction of the Modern Church of the Annunciation in Nazareth”, The Catholic Historical Review, 96/1 (2010), pp. 27-55.

- Heldman, M.E., “Architectural Symbolism, Sacred Geography and the Ethiopian Church”, Journal of Religion in Africa, 22 (1992), pp. 222-241.

- Kark, R., “Missions and Architecture: Colonial and Post-Colonial Views: The Case of Palestine”, in: Simon, R.S. and Tejirian, E. (eds.), Altruism and Imperialism: Western Cultural and Religious Missions in the Middle East, New York, 2002, pp. 183-207.

- Kildani, H., Modern Christianity in the Holy Land: Development of the Structure of Churches and the Growth of Christian Institutions in Jordan and Palestine; the Jerusalem Patriarcate, in the Ninteenth Century, in Light of the Ottoman Firmans and the International Relations of the Ottoman Sultanate, Blumington, IN, 2010.

- Krüger, J., Die Grabeskirche zu Jerusalem: Geschichte – Gestalt – Bedeutung, Regensburg, 2000.

- Krüger, J., The Dormition Basilica in Jerusalem, Karlsruhe, 2007.

- Kühnel, G., “Das Kreuzkloster: neue Erkenntnisse zur Geschichte, Legende und zu den Malereien”, L’idea di Gerusalemme nella spiritualità cristiana del Medioevo, 2003, pp. 166-183.

- Kühnel, G., “Die Geschichte des Kreuzholzes vor Christi Tod und das Kreuzkloster in Jerusalem”, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 41 (2014), pp. 7-22.

- Kühnel, G., “Kunstgeschichtliche Überlegungen zu einem neuen Kreuz für die Grabeskirche”, Das Münster: Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 50/3 (1997), pp. 238-253.

- Limor, O., “The Origins of a Tradition: The Tomb of David on Mount Zion. Religious Confrontation and Compromise between Christian, Muslim and Jew”, Traditio, 44 (1988), pp. 453-462.

- Madden, D.M., Monument to Glory: The Story of Antonio Barluzzi, Architect of the Holy Land, New York, 1964.

- McNamara, D., “Bearers of the Heavenly Jerusalem: Vatican II and Development in Church Architecture”, Sacred Architecture, 2009, 15.

- Meinardus, O., “The Copts in Jerusalem and the Question of the Holy Places”, in: O’Mahony, A., Gunner, G. and Hintlian, K. (eds.), The Christian Heritage in the Holy Land, London, 1995, pp. 112-128.

- O’Mahony, A. (ed.), Palestinian Christians: Religion, Politics and Society in the Holy Land, London, 1999.

- O’Mahony, A. (ed.), The Christian Communities of Jerusalem and the Holy Land: Studies in History, Religion and Politics, Cardiff, 2003.

- O’Mahony, A. and Loosley, E. (eds.), Eastern Christianity in the Modern Middle East (Culture and Civilization in the Middle East 20), London and New York, 2010.

- O’Mahony, A., Gunner, G. and Hintlian, K. (eds.), The Christian Heritage in the Holy Land, London, 1995.

- Ousterhout, R.G., “Is Nothing Sacred? A Modernist Encounter with the Holy Sepulchre”, in: Ruggles, D.F. (ed.), On Location: Heritage Cities and Sites, New York, 2012, pp. 131-150.

- Pedersen, K.S., “The Qeddusan: The Ethiopian Christians in the Holy Land”, in: O’Mahony, A., Gunner, G. and Hintlian, K. (eds.), The Christian Heritage in the Holy Land, London, 1995, pp. 129-148.

- Peri, O., Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman Times, Leiden, Boston, Köln, 2001.

- Peters, F.E., Jerusalem: The Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims and Prophets from the Days of Abraham to the Beginnings of Modern Times, Princeton, 1985.

- Ramon, A., Around the Holy City: Christian Tourist Routes between Jerusalem, Bethlehem and Jericho, Jerusalem, 2000.

- Rossing, D., Between Heaven and Earth: Churches and Monasteries of the Holy Land, Jerusalem, 2012.

- Roussos, S., “The Greek Orthodox Community of Jerusalem in International Politics: International Solutions for Jerusalem and the Greek Orthodox Community in the Nineteenth and Twentieth Centuries”, in: Levine, L.I. (ed.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and Islam, New York, 1999, pp. 482-493.

- Roussos, S., “The Greek Orthodox Patriarchate and Community of Jerusalem”, in: O’Mahony, A., Gunner, G. and Hintlian, K. (eds.), The Christian Heritage in the Holy Land, London, 1995, pp. 211-224.

- Sevy, R.T., “Development of a Vernacular Language in Nineteenth-Century Icon Painting in the Holy Land”, in: Bornstein, C.V. and Fishhof, G. (eds.), Pictorial Languages and their Meanings: Liber amicorum in Honor of Nurith Kenaan-Kedar (The New Middle Ages), Tel-Aviv, 2006, pp. 459-470.

- Shalev-Khalifa, N., “Redesign of the Armenian Chapel of St. Gregory the Illuminator in the Holy Sepulchre during the 20th Century”, in: Bornstein, C.V. and Fishhof, G. (eds.), Pictorial Languages and their Meanings: Liber amicorum in Honor of Nurith Kenaan-Kedar (The New Middle Ages), Tel-Aviv, 2006, pp. 471-490.

- Shapiro, H., A Jerusalem Passion: Kyrillos Veniadis’ Crucifixion in the Greek Orthodox Church of Bethphage, MA Thesis, The Hebrew University of Jerusalem, 2012.

- Stadler, N. and Luz, N., “Following the Tomb in the Womb: The Veneration at the Tomb of Mary and the Makkam of Abu al- Hijla”, Journal of Anthropological Research, 70 (2014), pp. 183-205.

- Stadler, N., “Appropriating Jerusalem’s Disputed Lands through Sacred Spaces: Female Rituals at the Tombs of Mary and Rachel”, Anthropological Quarterly, 88 (2015), pp. 725-758.

- Stoffregen-Pedersen, K., “Ethiopian Iconography in Jerusalem 1970-1990”, in: Henze, P.B. (ed.), Aspects of Ethiopian Art from Ancient Axum to the 20th Century, London, 1993, pp. 141-144.

- Stone, M.E., R. Ervine, R. and Stone, N. (eds.), The Armenians in Jerusalem and the Holy Land, Leuven, 2002.

- Tchekhanovets, Y., Georgian Presence in the Holy Land in the Light of the Archaeological and Historical evidences (4th-11th cc.), MA Thesis, The Hebrew University of Jerusalem, 2009.

- Tsimhoni, D., “Christians in Jerusalem: A Minority at Risk”, Journal of Human Rights, 4 (2005), pp. 391-417.

- Tzaferis, V., The Monastery of the Holy Cross in Jerusalem, Jerusalem, 1987.

- Verhoeven, M., “Jerusalem as Palimpsest: The Architectural Footprint of the Crusaders in the Contemporary City”, in: Goudeau, J., Verhoeven, M. and Weijers, W. (eds.), The Imagined and Real Jerusalem in Art and Architecture (Radboud Studies in Humanities), Leiden and Boston, 2014, pp. 114-135.

 

- ארד, ל., "'בחסד האל ובזכות היסטורית' – קיסר גרמניה כפטרונה של ירושלים נוצרית", מתוך: כהן, י. (עורך), תמונה וצליל – אמנות, מוסיקה, היסטוריה, ירושלים, תשס''ז [2006], עמ' 253-284.

- ביאלר, א., צלב במגן דוד: העולם הנוצרי במדיניות החוץ של ישראל 1948-1967, ירושלים, תשס''ו [2006].

- ביטון, מ., "הגן כטבע מקודש והגן ככנסייה: שינויי עיצוב ותפקוד בגן של גת שמנים, 1800–1959", קתדרה, 146 (2013),עמ' 66-27.

- דגני, ר., צמחוני, ד. וגם  צפיריס, ו. (עורכים) , כנסיות,  עדות ומסדרים נוצריים בישראל (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל), תשנ''ט [1999].

- דורון, י., אמנות המאה ה-19 בכנסייה היוונית-אורתודוקסית על שם יוחנן המבשר בירושלים :האיקונוסטזיס הגדול ומחזור ציורי האיקונות, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל אביב, [2014].

- הלוי, מ., "הדיון הפנים-כנסייתי על הקמת כנסיית הבשורה המודרנית בנצרת", קתדרה, 126, עמ' 102-83.

- הלוי, מ., "לאומן איטלקי ואמן דתי: אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום האינטרסים האיטלקיים בארץ הקודש", קתדרה, 144 (2012), עמ' 106-75.

- הלוי, מ., דת סמליות ופוליטיקה: היבטים סמליים ופוליטיים בהקמת כנסיית הבשורה המודרנית בנצרת, עבודת מ''א, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס''ד [2004].

- הלוי, מ., ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסייה הקתולית במרחב הארץ ישראלי על ידי אנטוניו ברלוצי: היבטים תרבותיים, גיאורגראפיים ופוליטיים, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס''ט [2009].

- וילנאי, ז. (עורך), אנציקלופדיית וילנאי לירושלים, ירושלים, תשנ''ג [1993] (2 כרכים).

- וילנאי, ז. (עורך), אריאל – אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל, תל-אביב, 1978 (9 כרכים).

- ונטורה, י.,  התיאוטוקוס בין פואטיקה לפוליטיקה: תהלוכות מרים בקרב הקהילה היוונית-אורתודוקסית בישראל, עבודת מ''א, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.

- חיג'אזין, פ. וגם דוד נויהאוז, ד., נוצרים בישראל: עדות נוצריות בארץ הקודש, ירושלים, 2009.

- טרייסטר, ט., האיקונוסטזיס בכנסית הקבר של גיאורגיוס הקדוש בלוד: עבודת אמנות מייצגת קהילה, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ט [2009].

- כנען-קדר, נ. (עורכת), יצירה עלומה: פרקים באמנות הנוצרית בארץ הקודש, 1969-1741, תל אביב, [2014].

- כנען-קדר, נ. וגם פישהוף, ג. (עורכים), הנצרות ומקומה בתרבות החזותית ובאמנויות בארץ(מותר 21), תל אביב, [2014].

- כנען-קדר, נ., המדונה של שיח הצבר: מסורת וחידוש בציור הנוצרי בארץ במאות ה-19 וה-20 - כנסיית הביקור בעין-כרם וכנסיית הבשורה בנצרת, ירושלים, תשס''ט [2009].

- לוי, א., התכנית העטורית של כנסית גאורגיוס הקדוש ברמלה במאה ה-19, אוניברסיטת תל אביב, תשע"ד [2014].

- לפידות, ר. וגם רמון, א., העיר העתיקה: סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה (דפי רקע לקובעי מדיניות, 12), ירושלים, 2002.

- עמירב, מ.,  עין כרם :מסע לכפר האלוהים (אריאל, 61), ירושלים, תשמ''ט [1988].

- צבי, ר.ת., התפתחות ציור האיקונות, משמעותן וייחודן בכנסייה המלכיתית יוונית-קתולית במאה התשע עשרה בארץ הקודש, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל-אביב, תשס''ה [2005].

- צבי, ר.ת., כנסית אנדראוס הקדוש היונית קתולית עכו העתיקה, עבודת מ''א, אוניברסיטת תל-אביב, תש"ס [1999].

- קולבי, ש., הכנסיות הנוצריות במדינת ישראל, ירושלים, תשל"ב [1972].

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: הבנייה בעיר העתיקה, ירושלים, תשמ''ה [1993].

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: הבנייה האירופית-נוצרית מחוץ לחומות 1855-1918, ירושלים, תשמ"ג [1991].

- קרויאנקר, ד., אדריכלות בירושלים: תקופות וסגנונות, ירושלים, תשמ"ג [1991].

- רייטר, י., המקומות הקדושים בירושלים העתיקה :דפי רקע לקובעי מדיניות, ירושלים, 2009.

- ריינר, א., "השקר הגלוי והאמת הנסתרת: נוצרים, יהודים ומקומות קדושים בארץ ישראל במאה הי"ב", ציון, סג (תשנ"ח), עמ'.188-157.

- רפ, ד., הכנסיות היפות בישראל, ירושלים, 2011.

- שילר, א. (עורך), מדריך לאתרים נוצריים בישראל (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל 85-87), 1992 [תשנ''ב].

- שילר, א. (עורך), עדות ומיעוטים בעיר העתיקה (אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל), תש''מ [1980].

- שלו-כליפא, נ., אל גן נעול: סיורים במנזרי הארץ, אור יהודה, תשס''ה [2005].

- שלו-כליפא, נ., מחזורי ציורי הקיר בכנסיות ובמנזרים הקתוליים בארץ הקודש 1948-1917: כנסיית סטפנוס הקדוש בבית ג'ימאל ואסכולות הציור הדתי הנוצרי בארץ, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל-אביב, תש''ע [2010].

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת