חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותית המערבית ובישראל
  Reassessing the Changing Boundaries of Art& its Implications on the Field of Art  
0821-6359-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר בנאי מירה עידית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מראשית המאה העשרים, אפשר לזהות מגמות ליצירת אמנות המתאפיינת בנטייה לטשטש את הגבולות בין היצירה האסתטית לבין המציאות וחיי היום-יום.

המדיום שנועד לספק מערכת כללים לייצור האמנותי ולסיווגו, יכול להיות מורכב ולהעיד על הנסיבות החברתיות-פוליטיות שהביאו לשילובן של יצירות מורכבות, בשדה האמנות.

כיום, בזכות השילוב, שלא לומר זליגה, בין צורה, קול, תנועה, מרחב, מקום וזמן, הדיון על הגבולות הסדוּרים של המדיום הנבדל הומר ב'יצירת אמנות כּוּלִית', שיח ששורשיו נעוצים באידאליזם הגרמני שצמח בעידן הנאורות. המלחין והתאורטיקן ריכרד וַאגנר היה אחד הראשונים שהשתמש במסותיו במושג זה כדי לתאר באמצעותו את הסוּגה החדשה שפיתח "הדרמה המוזיקלית". באחד מחיבוריו הצהיר כי היצירה העתידית החדשה יכולה לחדש משהו, רק אם תכיל בתוכה את כל סוגי האמנויות ותוצג בפני הציבור הרחב כ"הצגה של החיים".  מאז המודרניזם, הפך המדיום הרב-תחומי בהדרגה למושא של האמנות, תהליך שהעמיד למבחן את מושגי היסוד שלפיהם נבחנו היצירות בידי מבקרי אמנות, תיאורטיקנים ואנשי אקדמיה.

קורס זה יקנה לסטודנטים כלים אקדמיים לבחון את הגבולות המשתנים של המדיום בתחום האמנות בחברה המערבית, בדגש על ישראל. הדיונים ילווו בניתוח של טקסטים פרשניים ויצירות אמנות, שיעסקו בביטול החיץ בין תחומי המדיה לבין אספקטים חומריים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים המשולבים בהם. 

 

Course description

19th century German composer Richard Wagner first coined the term Gesamtkunstwerk in reference to opera and musical dramas. Later on, an extension of the term applies it to visual, multimedia artworks, based on a process of multidisciplinary research studies.

 Throughout this course students would become familiar with exemplary works that explore the spectators' variable immersion experiences and the various media used in their creation. The course provides students with academic tools aimed at examining the changing boundaries of Western, and especially Israeli art's artistic medium.  Next to detailed analyses of the works themselves, the course discusses constitutive texts that deal with critical appreciations of interpretative publications: from texts concerned with the elimination of  barriers between materials and techniques of mixed-media works to those dealing with social, political and economic aspects involved in the creation process of such works.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6359-01 הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותית המערבית ובישראל
Reassessing the Changing Boundaries of Art& its Implications on the Field of Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בנאי מירה עידית

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

 

בחינת הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על שדה האמנות החזותית בתרבות המערבית ובישראל.

 

Reassessing the Changing Boundaries of Art  and its Implications on the Field of Art in the Western Culture and in Israel.

 

מספר קורס:.....0821635901.....

סמסטר ב' יום ד' 16.00-18.00

מרצה: ד"ר מירה בנאי

נייד: 0544658891

Mira11banay@gmail.com mirabanay@post.tau.ac.il;

 

שעות קבלה בתיאום מראש

קורס סמסטריאלי,  2 ש"ש

דרישות הקורס: נוכחות חובה הציון ייקבע לפי עבודה מסכמת  - 100%.

 

 

תיאור הקורס

מראשית המאה העשרים, אפשר לזהות מגמות ליצירת אמנות המתאפיינת בנטייה לטשטש את הגבולות בין היצירה האסתטית לבין המציאות וחיי היום-יום.

המדיום שנועד לספק מערכת כללים לייצור האמנותי ולסיווגו, יכול להיות מורכב ולהעיד על הנסיבות החברתיות-פוליטיות שהביאו לשילובן של יצירות מורכבות, בשדה האמנות.

כיום, בזכות השילוב, שלא לומר זליגה, בין צורה, קול, תנועה, מרחב, מקום וזמן, הדיון על הגבולות הסדוּרים של המדיום הנבדל הומר ב'יצירת אמנות כּוּלִית', שיח ששורשיו נעוצים באידאליזם הגרמני שצמח בעידן הנאורות. המלחין והתאורטיקן ריכרד וַאגנר היה אחד הראשונים שהשתמש במסותיו במושג זה כדי לתאר באמצעותו את הסוּגה החדשה שפיתח "הדרמה המוזיקלית". באחד מחיבוריו הצהיר כי היצירה העתידית החדשה יכולה לחדש משהו, רק אם תכיל בתוכה את כל סוגי האמנויות ותוצג בפני הציבור הרחב כ"הצגה של החיים".  מאז המודרניזם, הפך המדיום הרב-תחומי בהדרגה למושא של האמנות, תהליך שהעמיד למבחן את מושגי היסוד שלפיהם נבחנו היצירות בידי מבקרי אמנות, תיאורטיקנים ואנשי אקדמיה.

קורס זה יקנה לסטודנטים כלים אקדמיים לבחון את הגבולות המשתנים של המדיום בתחום האמנות בחברה המערבית, בדגש על ישראל. הדיונים ילווו בניתוח של טקסטים פרשניים ויצירות אמנות, שיעסקו בביטול החיץ בין תחומי המדיה לבין אספקטים חומריים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים המשולבים בהם. 

 

 

 

 

19th century German composer Richard Wagner first coined the term Gesamtkunstwerk in reference to opera and musical dramas. Later on, an extension of the term applies it to visual, multimedia artworks, based on a process of multidisciplinary research studies.

 Throughout this course students would become familiar with exemplary works that explore the spectators' variable immersion experiences and the various media used in their creation. The course provides students with academic tools aimed at examining the changing boundaries of Western, and especially Israeli art's artistic medium.  Next to detailed analyses of the works themselves, the course discusses constitutive texts that deal with critical appreciations of interpretative publications: from texts concerned with the elimination of  barriers between materials and techniques of mixed-media works to those dealing with social, political and economic aspects involved in the creation process of such works.

 

 

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים(

  • השורשים של מושג "יצירות האמנות הכּוּלִית"  ברומנטיקה הגרמנית (תיאוריה+פרקטיקה)

             (שיעור אחד)

 

-פ. וו. י., שלינג,  שיטת האידיאליזם הטראנסצנדטאלי, תרגום: משה שוורץ, עריכה: ראובן גלעד, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1980, עמודים: 296-283. (חובה)

-ז'אק רנסייר, "הפרדוקסים של האמנות הפוליטית" כתב עת בצלאל, גליון 3, מאי 2016

http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3567

 

  • הפניה למזג בין  תחומי האמנות (ציור, מוסיקה, תיאטרון) לבין היקום, בשירות התחייה

             החברתית והתרבותית של עידן הנאורות (שעור אחד)

 

-משה צוקרמן, "סוגיית יצירת האמנות הכוללת," פרקים בסוציולוגיה של האמנות, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב: משרד הביטחון, 1996, עמודים: 46-30.

-וולטר בנימין,  יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני, (תרגום: שמעון ברמן) ישראל: ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991.

-סוזן באק-מורס, "אסתטיקה ואנאסתטיקה: עיון מחודש במסת 'השעתוק' של ולטר בנימין" (תרגום: דפנה רז),  סטודיו 39  (דצמבר. 1992), עמ' 6-12.

 

  • הטיפולוגיה של יצירת האמנות הכּוּלִית: יידונו ארבעה טיפוסים המתייחסים לרעיון

             היצירה הכּוּלִית. שני טיפוסים  יתרכזו בשילוב האמנות בחיים החברתיים –פוליטיים מתוך 

              היבטים שונים ומנוגדים ושני טיפוסים  במודל מטא-פוליטי, שמטרתו לפקח על המציאות

              החברתית- פוליטית ועל תוצריה  (שלושה שיעורים)

 

-חנה הרציג, המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015 ע. 39-21; 132-103; 426-367.

-פייר בורדייה, שאלות בסוציולוגיה, תרגום: אבנר להב, עריכה מדעית: ז'יזל ספירו, תל אביב: רסלינג, 2005 [1984], עמ' 119-113;205-193

 

  • ערעור על מעמדו המושגי של המדיום האמנותי המסורתי (ציור פיסול...) וצירופם של

             חומרים וטכניקות חדשות,  שהביאו ליצירתה של שפה המגדירה מחדש את המדיום

              (שני שיעורים)

-רחל בילסקי-כהן וברוך בליך, המדיום באמנות המאה העשרים, ירושלים: מכון ון ליר, עמ': 33-9,  177-191.

-רולאן בארת, "הרטוריקה של הדימוי", בתוך: תקשורת כתרבות, מקראה, כרך ב', (עורכת: תמר ליבס, מירי כרמון; תרגום: אורית פרידלנד), רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2014, [1964], עמ'107-97.

 

  • הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי בעולם המערבי המודרני והפוסטמודרני,

             בדגש על ישראל (שני שיעורים)

 

-אלן גינתון, "העיניים של המדינה, היבטים באמנות הישראלית של שנות השבעים", קטלוג לתערוכה: העיניים של  ,המדינה, אמנות חזותית במדינה ללא גבולות, תל-אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1998.

-Rosalind Krauss, "Sculpture in the Expended Feld, in Donald Preziosi (ed.), The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 281-298.

- Rosalind Krauss, "Video: The Aesthetics of Narcissism," October, Vol. 1. (Spring, 1976), pp. 50-64.

-Donald Judd, "On Installation" (exhibition catalogue), Kassel: Documenta7, 1982,              pp. 164-67.

 

  • דיון שיסתמך על פרשנויות של ההוגים, מבקרים והיסטוריונים לאמנות ויתרכז בכוחות

              החברתיים-פוליטיים שהניעו את היוצרים, את בחירת החומרים והסוגיות במאה העשרים, במרכזי

              היצירה השונים תוך התמקדות בזירה הישראלית  (שני שיעורים)

 

-ז'אק רנסייר, חלוקת החושי, האסתטי והפוליטי (2000) (תרגום מצרפתית: שי רוז'נסקי; עריכה מדעית עדי אפעל), תל-אביב: רסלינג, 2008.

-גי דבור, חברת הראווה, [1967] (תרגמה: דפנה רז), תל-אביב: בבל, 2001.

פייר בורדיה, שאלות בסוציולוגיה (1984), תל-אביב: רסלינג,  2005 עמ' 120-113.

- Rosalind Krauss, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum," October 54 (Fall 1990), pp. 3-17.

 

  • יחסי הגומלין בין האמנות לבין המציאות החברתית, החומרית והטופוגרפית  (שני שיעורים)

 

-שרה ברייטברג, אמן -חברה-אמן: אמנות על חברה בישראל, 1948-1978(קטלוג לתערוכה), תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1978.

-שרה בריטברג, כי קרוב אליך הדבר מאד: דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית, תל אביב: מוזיאון תל אביב, 1986.

-שרה חינסקי, "שתיקת הדגים מקומי ואוניברסלי בשיח האמנות הישראלי," תיאוריה וביקורת 4 (סתיו 1993), עמ' 122-105.

- וו. ג'י. טי. מיטשל, נוף קדוש (תרגום: רונה כהן, עורך: לארי אברמסון), תל אביב: רסלינג, 2009, עמודים: 13-7;  53-17; 80-63.

-רוברט מוריס, "על הספה החומסקיאנית" הלא מודע האימפריאליסטי",  (תרגום: אמיר צוקרמן), המדשה 9, עמודים: 149-133.

 

 

-Rogoff, Irit , Terra Infirma Geography's Visual Culture,London: Routledge, 2000, p. 7-20; 124-137;

-Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe – The Passing of Mass Utopia in East and West, Cambridge: MIT Press, 2002

-Theo van Doesburg, "The Will to Style: The Reconstruction of Life, Art and Technology", in  Hans Ludwig C. Jaffe, De Stijl 1917-1931: Visions of Utopia, New York: Abbeville Press 1982, pp. 155-159.

-Donald Judd, "Imperialism, Nationalism and Regionalism," in: Donald Judd, Complete Writings 1959-1975, pp. 220-223.

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חובה:

 

- בארת רולאן, "הרטוריקה של הדימוי", בתוך: תקשורת כתרבות, מקראה, כרך ב', (עורכת: תמר ליבס, מירי כרמון; תרגום: אורית פרידלנד), רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2014, [1964], עמ'107-97.

-באק-מורס, סוזן, "אסתטיקה ואנאסתטיקה: עיון מחודש במסת 'השעתוק' של ולטר בנימין" (תרגום: דפנה רז),  סטודיו 39  (דצמבר. 1992), עמ' 6-12.

-בילסקי-כהן רחל וברוך בליך, המדיום באמנות המאה העשרים, ירושלים: מכון ון ליר, עמ': 9-33,  177-191.

-הרציג חנה, המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015 ע. 39-21; 132-103; 426-367.

-חינסקי, שרה, "שתיקת הדגים מקומי ואוניברסלי בשיח האמנות הישראלי," תיאוריה וביקורת 4 (סתיו 1993), עמ' 122-105.

-מוריס, רוברט , "על הספה החומסקיאנית" הלא מודע האימפריאליסטי",  (תרגום: אמיר צוקרמן), המדשה 9, עמודים: 149-133.

-מיטשל, וו. ג'י. טי., נוף קדוש (תרגום: רונה כהן, עורך: לארי אברמסון), תל אביב: רסלינג, 2009, עמודים: 13-7;  53-17; 80-63.

-צוקרמן, משה, "סוגיית יצירת האמנות הכוללת," פרקים בסוציולוגיה של האמנות, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב: משרד הביטחון, 1996, עמודים: 46-30.

-רנסייר, ז'אק, חלוקת החושי, האסתטי והפוליטי (2000) (תרגום מצרפתית: שי רוז'נסקי; עריכה מדעית עדי אפעל), תל-אביב: רסלינג, 2008,

-שלינג, פ. וו. י. , שיטת האידיאליזם הטראנסצנדטאלי, תרגום: משה שוורץ, עריכה: ראובן גלעד, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1980, עמודים: 296-283. 

-Kaprow, Allan,  Assemblage, Environments and Happening, New-York: Abrams, 1965.

- Krauss, Rosalind,  "Sculpture in the Expended Feld, in Donald Preziosi (ed.), The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 281-298.

Krauss, Rosalind, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum," October 54 (Fall 1990), pp. 3-17.

- Krauss, Rosalind, "Video: The Aesthetics of Narcissism," October, Vol. 1. (Spring, 1976), pp. 50-64.

-Michelson, Annette , “’Where is your rupture?’: mass culture and the Gesamtkunstwerk", October, no.56, Spring 1991, pp. 43-63 .

-Rogoff, Irit , Terra Infirma Geography's Visual Culture,London: Routledge, 2000, p. 7-20; 124-137;

 

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

אדורנו תיאודור, "מעורבות" [1963] (תרגום: דנית דותן), בתוך: מכאן 9, 2008, עמ' 251-235.

אזולאי, אריאלה, אימון לאמנות, תל אביב: מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה והקיבוץ המאוחד (2000).

בורדיה, פייר, שאלות בסוציולוגיה (1984), תל-אביב: רסלינג,  2005 עמ' 120-113.

בודריאר, ז'אן , אמריקה,  (1986) [תורגם מצרפתית בידי מור קדישזון], (תל אביב: בבל, 2000)

בנימין וולטר,  יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני (תרגום: שמעון ברמן), ישראל: ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991.

ברייטברג שרה, אמן -חברה-אמן: אמנות על חברה בישראל, 1948-1978(קטלוג לתערוכה), תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1978.

בריטברג, שרה, כי קרוב אליך הדבר מאד: דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית, תל אביב: מוזיאון תל אביב, 1986.

ג'יימסון,  פרדריק, פוסטמודרניזם או ההגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר (תרגום: עדי גינצבורג–הירש ), תל אביב: הוצאת רסלינג, 1990.

גינתון, אלן, "העיניים של המדינה, היבטים באמנות הישראלית של שנות השבעים", קטלוג לתערוכה: העיניים של  ,המדינה, אמנות חזותית במדינה ללא גבולות, תל-אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1998.

דבור, גי, חברת הראווה, [1967] (תרגמה: דפנה רז), תל-אביב: בבל, 2001

דה סרטו, מישל, צעדות בעיר", בתוך: רחל קלוש וטלי חתוכה (עורכות): תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף, תל-אביב: רסלינג, 2012. עמ' 68-12 .

חינסקי, שרה, "'עיניים עצומות לרווחה': על תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות הישראלית," תיאוריה וביקורת 20 (אביב 2002), עמ' 57-86.

חינסקי, שרה, מלכות ענווי ארץ — הדקדוק החברתי של שדה האמנות הישראלי, תל אביב: הקבוץ המאוחד, קו אדום-אמנות, 2015.

ליוטאר, ז'אן פרנסואה , הסברים על הפוסט מודרני, 1986, (תרגום מצרפתית: אמוץ גילעדי, עריכה מדעית: אלי שיינפלד) תל אביב: רסלינג , 2006,

לסינג, גוטהולד אפרים, הלאוקון, או על גבולי הציור והשירה, (תרגום: ד' ארן) תל אביב: ספרית הפועלים, 1983.

מוריס, רוברט, "הערות על הפיסול" (תרגום: אמיר צוקרמן ), המדרשה, כרך 9, 2006, עמודים: 48-37.

מרלו-פונטי, מוריס, העין והרוח (1961), עריכה: חגי כנען, תרגום: ערן דורפמן, תל אביב: רסלינג, 2004

מקלוהן, מרשל, להבין את המדיה, שלוחות האדם (תרגום: עידית שורר), תל-אביב: בבל, 2003  

פוסטר, האל, "לב הבעיה של המינימליזם," המדרשה, 9, 2006, עמודים:  111-81 .

פישר, יונה, מושג+אינפורמציה (קטלוג תערוכה), ירושלים: מוזיאון ישראל, 1971.

קראוס, רוזלינד , "ההיגיון התרבותי של המוזיאון הקפיטליסטי המאוחר", תורגם בידי יעל הכהן מתוך: המדרשה, יוני 2006

רוסלר, מרתה , בתוך ומחוץ לתמונה, על צילום, אמנות ועולם האמנות (בחירה, תרגום ואחרית דבר: אסתר דותן), תל-אביב: פיתום, 2006

רנסייר, ז'אק, "הפרדוקסים של האמנות הפוליטית" כתב עת בצלאל, גליון 3, מאי 2016

http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3567

שלח חזי ורנה ליטוין, מי מפחד מריכרד ואגנר, כתר: ירושלים, 1984.

 

 

 

Bois, Yve-Alain, "The Semiology of Cubism", in Lynn Zelevansky (ed.), Picasso and Braque: A Symposium, New York: Museum of Modern Art, 1992.

Buck-Morss, Susan, The Dialectics of Seeing – Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge: MIT Press, 1989; Dreamworld and Catastrophe – The Passing of Mass Utopia in East and West, Cambridge: MIT Press, 2002.

Celant, Germano, “Art Spaces”, Studio International, vol. 190, no. 977, Sep.-Oct., 1975, pp. 114-123.

Der Hang zum Gesamtkunstwerk: europäische Utopien seit 1800. Hrsg. von Harald Szeemann. Aarau und Frankfurt am Main: Sauerländer, 1983.

David Elliot, , New World Russian Art and Society 1900-1937, London: Thames and Hudson, 1990.

Doesburg, Theo van, "The Will to Style: The Reconstruction of Life, Art and Technology", in  Hans Ludwig C. Jaffe, De Stijl 1917-1931: Visions of Utopia, New York: Abbeville Press 1982, pp. 155-159 Groys, Boris, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond (Translated by Charles Rougle), New Jersey: Prinston University Press, 1992. (https://monoskop.org/images/e/e5/Groys_Boris_The_Total_Art_of_Stalinism_Avant-Garde_Aesthetic_Dictatorship_and_Beyond.pdf)

Jakobson, Roman, "Linguistics and Poetics", in Style and Language, New York & London 1960, pp. 350-377

Judd, Donald, "On Installation" (exhibition catalogue), Kassel: Documenta7, 1982,              pp. 164-67.

Judd, Donald, "Imperialism, Nationalism and Regionalism," in: Donald Judd, Complete Writings 1959-1975, pp. 220-223.

King, Anthony D.,  Culture, Globalization and the World-System: Contemporary conditions for representation of identity, Binghampton, New-York: State Univ. of New York, Department of Art and Art History, 1991.

Kirk, Varnedoe and Gopnik, Adam (Joint Editors), High and Low: Modern Art and Popular Culture, New York: The Museum of Modern Art1991

Krauss, Rosalind, The Picasso Papers, New York: Farrar, Straus & Giroux, 1998

Krauss, Rosalind, "The Material Uncanny," in: Donald Judd, Donald Judd: Early Fabricated Work (exhibition catalogue), New York: Pace Wildenstein (February 3-March 14, 1998),       pp. 7-13.

Kwon, Miwon, “One Place After Another, Notes on Site-Specificity," October, 80 (Spring 1997), pp. 85-110.

Lefebvre, Henri, The Production of Space (Trans. Donald Nicholson-Smith),  Oxford: Blackwell publishers, 1991

Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception, trans: Colin Smith, London: Routledge, 2005

Seitz, William C., The Art of Assemblage, Exh. Cat. New York, Museum of Modern Art, 1961.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת