חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סימני דיו: קליגרפיה וציור דיו, תיאוריה ופרקטיקה
  Ink Traces:Calligraphy and Painting, Theory and Practice  
0821-6141-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800200 מכסיקושיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בשפת הדיו – מקליגרפיה לציור דיו לסוגיו השונים. במהלך הקורס נעסוק בתאוריה של ציור הדיו, הקשר בין כתיבה לייצוג, פרפורמטיביות ואינדקסליות. נלמד את מבנה הכתב הסינית את המסורות והסגנונות השונים, ומשם נעבור לשפת ציור הדיו ואמצעי הייצוג בשפת הציור. השעור יכלול דיון תאורטי והתנסות פרקטית בעבודה במכחול, דיו על נייר סיני.

Course description

In the course we shall consider the language of ink – from calligraphy to ink painting in its plethora of styles. During the coure we will look into the theory of ink-painting , the relations between writing and repre4sentation, performativity and Indexicality. We will study the structure of Chinese writing system, the traditions and styles, and then we will go on ti ink painting and the means of representation in ink painting.  The course will include theoretical discussion and practical experiences in the work with brush ink and Chinese style brushes.  

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6141-01 סימני דיו: קליגרפיה וציור דיו, תיאוריה ופרקטיקה
Ink Traces:Calligraphy and Painting, Theory and Practice
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

סדנה מעשית – ציור דיו סיני – מסלול מקצועות האמנות שנה ב'

סימני דיו:

קליגרפיה וציור דיו, תאוריה ופרקטיקה

Ink Traces:

Calligraphy and Painting, Theory and Practice

 

מספר הקורס 0821.6141  Course Number

ד"ר אילת זהר

קורס בחירה, סמסטר ב' תשע"ט

יום ד'  00:18-16:00

שעות קבלה של המרצה ומיקום:

לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל:  azohar@post.tau.ac.il

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, אימון ביתי, הגשת עבודה מסכמת.

כל תלמיד יתבקש להיות תורן – לסידור החדר ונקינות פעם אחת במהלך הסמסטר.

מרכיבי הציון הסופי:

חובת נוכחות בשיעורים

אימוני בית (20%)

הגשת עבודה  מסכמת (80%) – כ2500 מילים.

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

תקציר השעור

הקורס יעסוק בשפת הדיו – מקליגרפיה לציור דיו לסוגיו השונים. במהלך הקורס נעסוק בתאוריה של ציור הדיו, הקשר בין כתיבה לייצוג, פרפורמטיביות ואינדקסליות. נלמד את מבנה הכתב הסינית את המסורות והסגנונות השונים, ומשם נעבור לשפת ציור הדיו ואמצעי הייצוג בשפת הציור. השעור יכלול דיון תאורטי והתנסות פרקטית בעבודה במכחול, דיו על נייר סיני.

Course Abstract

In the course we shall consider the language of ink – from calligraphy to ink painting in its plethora of styles. During the course we will look into the theory of ink-painting , the relations between writing and representation, performativity and Indexicality. We will study the structure of Chinese writing system, the traditions and styles, and then we will go on to ink painting and the means of representation in ink painting.  The course will include theoretical discussion and practical experiences in the work with brush ink and Chinese style brushes.  

פרוט השעורים

1.שעור תאורטי 1 - מבוא כללי להיסטוריה ופילוסופיה סינית

2.שעור תאורטי 2 – הכתב הסיני: מבנה מערכת הסימניות

3.שעור תאורטי 3 – כתב עצמות, כתב חותם, כתב מרובע

4.שעור פרקטי 1 – החזקת מכחול, קו רוחב, קו אנכי, קו אנכי סיום מחודד

5.שעור תאורטי 4 – המעבר לכתיבה במכחול: כתב הלבלרים, כתב רץ, כתב "עלי עשב"

קריאה מומלצת

  • , בן עמי (1970).

1. 'האמן הספונטני וההשראה הנחה עליו: הצייר הסיני', האמן בתרבויות העולם, תל אביב: עם עובד, 99-118.         

2. 'האמן כקו: שרבוט, קאליגרפיה, רישום, איווי', האמן בתרבויות העולם, תל אביב: עם עובד, 54-147 .

6.שעור פרקטי 2  – קו  זוית ישרה, נה ופייה

7.שעור פרקטי 3 – סימניות: עץ, שמש, ירח, איש

8.שעור פרקטי 4 – סימניות: חורש, יער, שמים, זהר, אדמה

9.שעור תאורטי 5 – המעבר לציור דיו – שלושת הסוגות: נוף, אדם, פרחים וציפורים;                       גונג בי ושייה יי

10.שעור תאורטי 6 – ציורי פרחים וציורים בקרב ציירים שונים

11.שעור פרקטי 5 – סחלב

12.שעור פרקטי 6 – במבוק

13.שעור סיכום

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת