חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרקטיקות של התערבות: דימויים במרחב הציבורי
  Practices of Intervention: Images and Actions in the Public Sphere  
0821-5959-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-2000200 מכסיקוסמינר ד"ר מימון ורד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה יבחן את האופן שבו אמנים, פעילי תרבות ואקטיביסטים פועלים במרחבים ציבוריים במסגרת תביעות לשיויון והגנה על זכויות אדם. נבחן אסטרטגיות של התערבות הכוללות תערוכות, הפגנות, פעולות ישירות והתערבויות וירטואליות. הסמינר ידון בתיאוריות שונות המגדירות את המרחב הציבורי כגון אלו של יורגן הברמס, חנה ארנדט, מייקל וורנר, לורן ברלנט וג'ודית באטלר, ואף יבחן את הרלוונטיות של תיאוריות אלו ביחס לאינטרנט ולמדיה החברתית. בין היתר נדון בארכיטקטורה פורנזית, בצילום אזרחי (בעבר ובהווה), בפרפורמנסים, באמנות ציבורית ובאמנות שיתופית תלויית קהילה.

Course description

This seminar examines the manner in which artists, cultural practitioners, and activists intervene in and mobilize public spaces as part of struggles for equality and human rights.  It focuses on interventionist strategies such as street exhibitions, demonstrations, direct actions, and tactical media, including the internet and social media. These strategies are explored through different theories of the public sphere by scholars such as Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Judith Butler, Michael Warner, and Lauren Berlant. Subjects discussed are citizen and activist photography, Forensic architecture, public art, community based art, and performance.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5959-01 פרקטיקות של התערבות: דימויים במרחב הציבורי
Practices of Intervention: Images and Actions in the Public Sphere
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מימון ורד

סילבוס מפורט/דף מידע

פרקטיקות של התערבות: דימויים ופעולות במרחב בציבורי

Practices of Intervention: Images and Actions in the Public Sphere

סמינר לתואר שני, 4 ש"ס, תשע" ט, סימסטר ב', יום ה' 16-20 0821595901

ד"ר ורד מימון

דואר אלקטרוני: maimonv@gmail.com 

שעות קבלה: בתיאום מראש דרך דואר אלקטרוני

 

פרקטיקות של התערבות: דימויים ופעולות במרחב בציבורי

תיאור הסמינר

סמינר זה יבחן את האופן שבו אמנים, פעילי תרבות ואקטיביסטים פועלים במרחבים ציבוריים במסגרת תביעות לשיויון והגנה על זכויות אדם. נבחן אסטרטגיות של התערבות הכוללות תערוכות, הפגנות, פעולות ישירות והתערבויות וירטואליות. הסמינר ידון בתיאוריות שונות המגדירות את המרחב הציבורי כגון אלו של יורגן הברמס, חנה ארנדט, מייקל וורנר, לורן ברלנט וג'ודית באטלר, ואף יבחן את הרלוונטיות של תיאוריות אלו ביחס לאינטרנט ולמדיה החברתית. בין היתר נדון בארכיטקטורה פורנזית, בצילום אזרחי (בעבר ובהווה), בפרפורמנסים, באמנות ציבורית ובאמנות שיתופית תלויית קהילה.

 

This seminar examines the manner in which artists, cultural practitioners, and activists intervene in and mobilize public spaces as part of struggles for equality and human rights.  It focuses on interventionist strategies such as street exhibitions, demonstrations, direct actions, and tactical media, including the internet and social media. These strategies are explored through different theories of the public sphere by scholars such as Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Judith Butler, Michael Warner, and Lauren Berlant. Subjects discussed are citizen and activist photography, Forensic architecture, public art, community based art, and performance.

 

חובות

השתתפות חובה

הגשת 3 דוחות קריאה 30%

עבודה מסכמת 70%

 

לוח שיעורים

* הסילבוס נתון לשינויים

 

שיעור 1

הקדמה

1. תיאוריות של מרחב ציבורי

שיעור 2

המרחב הציבורי כמרחב של הופעה ((appearance

חנה ארנדט, המצב האנושי (קיבוץ מאוחד, 2013 [1958]), פרקים 2 ו-5

 

שיעור 3

המרחב הציבורי והחברה האזרחית

Jürgen Habermas, “introduction,” The Structural Transformation of the Public Sphere, trans. Thomas Burger and Frederick Lawrence (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1989 [1962])

Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy,” in Social Text 25/26 (1990), pp. 56-80.

 

שיעור 4

המפנה הפרפורמטיבי: לחשוב מחדש את המרחב הציבורי

Judith Butler, “Bodies in Alliance and the Politics of the Street,” in Notes Toward a Performative Theory of the Assembly (Harvard University Press, 2015), pp. 66-98

Vered Maimon, “The Third Citizen: On Models of Criticality in Contemporary Artistic Practices,” October 129 (Summer 2009), pp. 85-112

 

שיעור 5

האינטרנט: מרחב ציבורי חדש?

Zizi Papacharissi, A Private Sphere: Democracy in a Digital Age (Cambridge: Polity Press, 2010), pp. 113-167

Paolo Gerbaudo, Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism (Pluto Press, 2012), pp. 18-47

 

2. המרחב הציבורי וזכויות אדם

שיעור 6

מרחבים קוויריים של התנגדות

Michael Warner, Publics and Counterpublics (Zone Books, 2002), pp. 65-125

Lauren Berlant, “Intimacy,” Critical Inquiry 24/2 (Winter 1998), pp. 281-288

Vered Maimon, “Speaking to Strangers: Sharon Hayes and the Publics of Politics,” TDR (The Drama Review) 59:3 (Fall 2015), pp. 29-48

 

שיעור 7  

Forensic Architecture

אייל וייצמן ותומס קינן, הגולגולת של מנגלה: לידתה של האסתטיקה הפורנזית (רסלינג 2012)

Forensic Architecture, “introduction,”  Forensis: The Architecture of Public Truth (Sternberg Press, 2014)

 

שיעור 8

דימויים של מאבק I: Civil Rights Photography

Leigh Raiford, ‘“Come Let Us Build a New World Together’: SNCC and Photography of the Civil Rights Movement,” American Quarterly 59/4 (December 2007), pp. 1129-1157

Martin Berger, Seeing Through Race: A Reinterpretation of Civil Rights Photography (The University of California Press, 2011), pp. 9-57

 

שיעור 9

דימויים של מאבק II: Afrapix and Activestills

Patricia Hayes, “Photographic Publics and Photographic Desires in 1980s South Africa,” Photographies 10:3 (2017), pp. 303-327

Vered Maimon, “Surviving Images and Images of Survival: On Activestills’ Photographs of Protest,” in Vered Maimon and Shiraz Grinbaum, eds., Activestills: Photography as Protest in Palestine/Israel (London: Pluto Press, 2016), pp. 74-87

 

3. אמנות במרחב הציבורי

 

שיעור 10

Occupy

Yates McKee, Strike Art: Contemporary Art and the Post-Occupy Condition (London and New York: Verso, 2016), pp. 1-36, 85-112

 

שיעור 11

סייטספסיפיסיטי והמרחב הציבורי

Miwon Kwon, “From Site to Community in New Genre Public Art: The Case of ‘Culture in Action’”, in One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity (The MIT Press, 2002), pp. 100-137

Tom Finkelpearl, ed. Dialogues in Public Art (MIT Press 2000) (selections)

שיעור 12

הרצאת אורח

 

שיעור 13

כנס בינלאומי: Activist Images and the Dissemination of Dissent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת