חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות
  Theories and Methods in Art History  
0821-5677-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600200 מכסיקוסמינר ד"ר מימון ורד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה מיועד לתלמידי מחקר בחוג לתולדות האמנות. מטרתו להקנות לסטודנטים כלים למחקר וכתיבה באמצעות לימוד מתודות המחקר ההיסטוריות (איקונולוגיה, איקונוגרפיה, פורמליזם) והעכשוויות (סמיוטיקה, מרקסיזם, פמיניזם, פוסטסטרוקטוראליזם ופוסטקולוניאליזם, קוויר) של הדיסיפלינה.

 

Course description

This seminar aims to provide graduate students with theoretical and critical skills for the research and writing of theses in art history. It focuses on the different historical methodological approaches in the discipline (formalism, iconography, and iconology), and on current ones (semiotics, Marxism, feminism, poststructuralism, postcolonialism, and Queer).

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5677-01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות
Theories and Methods in Art History
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מימון ורד

סילבוס מפורט/דף מידע

סמינר מחלקתי: תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות

Theories and Methods in Art History

0821-5677-01

סמינר לתואר שני, 4 ש"ס, תשע"ט, סימסטר א', יום ב' 12-16

0821.5677.01

ד"ר ורד מימון

דואר אלקטרוני: maimonv@gmail.com 

שעות קבלה: בתיאום מראש דרך דואר אלקטרוני        

תיאור הסמינר

סמינר זה מיועד לתלמידי מחקר בחוג לתולדות האמנות. מטרתו להקנות לסטודנטים כלים למחקר וכתיבה באמצעות לימוד מתודות המחקר ההיסטוריות (איקונולוגיה, איקונוגרפיה, פורמליזם) והעכשוויות (סמיוטיקה, מרקסיזם, פמיניזם, פוסטסטרוקטוראליזם ופוסטקולוניאליזם, קוויר) של הדיסיפלינה.

 

This seminar aims to provide graduate students with theoretical and critical skills for the research and writing of theses in art history. It focuses on the different historical methodological approaches in the discipline (formalism, iconography, and iconology), and on current ones (semiotics, Marxism, feminism, poststructuralism, postcolonialism, and Queer).

 

 

טקסטים מרכזיים

The Art of Art History: A Critical Anthology, ed. Donald Preziosi (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Michael Hatt and Charlotte Klonk, Art History: A Critical Introduction to its Methods (Manchester: Manchester University Press, 2006)

Art History and its Methods, ed. Eric Fernie (London: Phaidon, 1995)

Michael Podro, The Critical Historians of Art (New Haven: Yale University Press, 1982)

 

חובות

השתתפות חובה

הגשת 4 דוחות קריאה של 2 עמ' על הקריאות בכתה 30%

עבודה סמינריונית 70%

 

* הסילבוס נתון לשינויים

 

לוח פגישות

שיעור 1

הקדמה לסמינר

 

שיעור 2

היסטוריה

Hyden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality,” The Content of Form, pp. 1-25

מישל פוקו, "הקדמה", ארכיאולוגיה של הידע (רסלינג 2005)

ולטר בנימין, "על מושג ההיסטוריה", מבחר כתבים, כרך ב': הירהורים (קיבוץ מאוחד 1996)

 

שיעור 3

אמנות ואסתטיקה

קאנט, ביקורת כוח השיפוט (מבחר)

Hegel, Introductory Lectures on Aesthetics, (London: Penguin Books, 1993), pp. 76-88

 

שיעור 4

ריגל: פורמליזם ותרבות

Alois Riegl, “Introduction,” The Late Roman Art Industry, in The Art of Art History: A Critical Anthology, ed. Donald Preziosi (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Alois Riegl, “Excerpts from The Dutch Group Portrait, in October 74 (Fall, 1995), pp. 3-35

Michael Hatt and Charlotte Klonk, “Formalism: Wölfflin and Riegl,” in Art History: A Critical Introduction to Its Methods, pp. 65-71, 80-90

מומלץ:

* Michael Podro, “Riegl,” The Critical Historians of Art (New Haven: Yale University Press, 1982), pp. 71-97  

 

שיעור 5

וולפלין: פורמליזם וסיגנון

Heinrich Wölfflin, “Introduction,” chapter 1, and “Conclusion,” Principles of Art History, (Mineola, N.Y.: Dover Publications, Inc., 1950), pp. 1-17, 18-53, 226-237

Michael Podro, “The Principles and Its Problems,” The Critical Historians of Art, pp. 117-143

קלמנט גרינברג, "ציור מודרניסטי," המדרשה 3 (מאי 2000), עמ' 84-96

 

שיעור 6

פנובסקי: איקונוגרפיה ואיקונולוגיה

Erwin Panofsky, “The History of Art as a Humanistic Discipline,” Meaning in the Visual Arts (Chicago: The University of Chicago Press, 1955), pp. 1-25

Erwin Panofsky, “Iconography and Iconology: An introduction to the Study of Renaissance Art,” Meaning in the Visual Arts (Chicago: The University of Chicago Press, 1955), pp. 26-54

Michael Ann Holy, “Witnessing an Annunciation,” in Past Looking: Historical Imagination and the Rhetoric of the Image, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1996), pp. 149-169

 

שיעור 7

סמיוטיקה וסטרוקטוראליזם

Mieke Bal and Norman Bryson, “Semiotics and Art History,” Art Bulletin 43 (1991), pp. 174-195

Rosalind Krauss, “In the Name of Picasso,” The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, (Cambridge, Mass.,: The MIT Press, 1985), pp. 23-40

 

שיעור 8

פוסטסטרוקטוראליזם ומות המחבר

Jacques Derrida, “Signature/Event/Context,” Margins of Philosophy (Chicago: The University of Chicago Press, 1985), pp. 309-330

Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde,” The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (Cambridge, Mass.,: The MIT Press, 1985), pp. 151-170

 

שיעור 9

מרקסיזם: אידיאולוגיה ותרבות

קרל מרקס, מתוך האידיאולוגיה הגרמנית, כתבים היסטוריים (קיבוץ מאוחד 1978)

Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation,” in Mapping Ideology, ed. Slavoj Žižek (London and New York: Verso, 1995), pp. 100-140

Slavoj Žižek, “The Spectre of Ideology,” in Mapping Ideology, ed. Slavoj Žižek, (London and New York: Verso, 1995), pp. 1-33

 

שיעור 10

מרקסיזם, פמיניזם, ומודרניזם

T.J. Clark, “Introduction” and “Olympia’s Choice,” The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, (Princeton: Princeton University Press, 1984), pp. 3-22, 79-146

Griselda Pollock, “Modernity and the Space of Femininity,” Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, (London and New York: Routledge, 1988), pp. 50-90  

 

שיעור 11

פוקו: סובייקטיביות, ידע וכוח

מישל פוקו, "הפנאופטיות", בתוך לפקח ולהעניש: הולדת בית הסוהר (רסלינג, 2015), 243-280.

Michel Foucault, “Truth and Power” in Power/Knowledge, ed. Colin Gordon, (New York: Pantheon Books, 1980), pp.  109-133

Jonathan Crary, “Modernity and the Problem of the Observer,” and “The Camera Obscura and Its Subject,” Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, (Cambridge, Mass.,: The MIT Press, 1990), pp.  1-66

שיעור 12

פמיניזם וקוויר

מישל פוקו, תולדות המיניות (כרך 1), (תל אביב: קיבוץ מאוחד, 1996), עמ' 7-38, ספר אלקטרוני  

Judith Butler, Gender Trouble (London and New York: Routledge, 1990), pp. vi-xxxvi, 175-203

Richard Meyer, “Warhol’s Clones,” in Negotiating Lesbian and Gay Subjects, eds. Monica Dorenkamp and Richard Henke (New York: Routledge, 1995), pp. 93-122  

 

שיעור 13

פוסטקולוניאליזם והאחר

סעיד אדוארד, אוריינטאליזם, הקדמה (עם עובד 2000)

הומי ק. באבא, "שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח פוסט-קולוניאלי", תיאוריה וביקורת 5 (סתו 1994), עמ' 144-157

James Clifford, “Histories of the Tribal and the Modern,” The Predicament of Culture, (Cambridge: Harvard University Press, 1988), pp. 189-214

מומלץ

Homi K. Bhabha, “On Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse,” The Location of Culture (New York: Routledge, 1994), pp. 121-131

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת