חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרקטיקות של צפייה באמנות: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל
  Practices of Spectatorship: Behind the Scenes of the Musial Spaces in Israel  
0821-3802-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1400200 מכסיקוסמינר ד"ר שבי אורלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נערוך סיורים משותפים בחללי תצוגה מרכזיים הפועלים בישראל לצורך הכרות וניתוח תערוכות אמנות. הפגישות יערכו פעם בשבוע במשך ארבע שעות בחללי תצוגה שונים ברחבי הארץ (רשימה מפורטת תפורסם במפגש הראשון), זאת לצורך דיונים משותפים על משמעויות המפגש עם יצירת אמנות כחלק מתערוכה וניתוח המהלך האוצרותי של התערוכה בכללותה. דגש מיוחד יושם על הבנת התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שעצבו את אופני חווית הצפייה העכשוויים ופרקטיקות של אוצרות. כמו כן, ננסה לעמוד על האופן בו מוסדות אמנותיים אלו משפעים על הדיסציפלינה של תולדות האמנות.

 

Course description

   In this class we will hold joint meetings in major art institutions operating in Israel in order to analyze art exhibitions. The meetings will be held once in every two weeks for four hours, in a different showroom (detailed list will be announced at our first meeting), for the purpose of joint discussions on the significant of encounter with work of art as part of an exhibition, along with analysis of the exhibition as a whole. Special emphasis will be placed on understanding the historical and social processes which shaped and constituted the current modes of viewing art, as well as curatorial practices. In addition, we will try to explore the implications and impacts of these artistic institutions on the discipline of art history.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3802-01 פרקטיקות של צפייה באמנות: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל
Practices of Spectatorship: Behind the Scenes of the Musial Spaces in Israel
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע

פרקטיקות של צפייה באמנות: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל

Practices of Spectatorship: Behind the Scenes of the Musial Spaces in Israel

 ד"ר אורלי שבי

4 ש"ס

סמסטר ב'

יום ד' 10:00-14:00

 

oshevi@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש

 

תיאור השיעור:

בשיעור זה נערוך סיורים משותפים בחללי תצוגה מרכזיים הפועלים בישראל לצורך הכרות וניתוח תערוכות אמנות. הפגישות יערכו פעם בשבוע במשך ארבע שעות בחללי תצוגה שונים ברחבי הארץ (רשימה מפורטת תפורסם במפגש הראשון), זאת לצורך דיונים משותפים על משמעויות המפגש עם יצירת אמנות כחלק מתערוכה וניתוח המהלך האוצרותי של התערוכה בכללותה. דגש מיוחד יושם על הבנת התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שעצבו את אופני חווית הצפייה העכשוויים ופרקטיקות של אוצרות. כמו כן, ננסה לעמוד על האופן בו מוסדות אמנותיים אלו משפעים על הדיסציפלינה של תולדות האמנות.

 

   In this class we will hold joint meetings in major art institutions operating in Israel in order to analyze art exhibitions. The meetings will be held once in every two weeks for four hours, in a different showroom (detailed list will be announced at our first meeting), for the purpose of joint discussions on the significant of encounter with work of art as part of an exhibition, along with analysis of the exhibition as a whole. Special emphasis will be placed on understanding the historical and social processes which shaped and constituted the current modes of viewing art, as well as curatorial practices. In addition, we will try to explore the implications and impacts of these artistic institutions on the discipline of art history.

 

 

דרישות הקורס וחובת התלמידים: השתתפות חובה במפגשים (על פי התקנון האוניברסיטה), קריאה ובקיאות בטקסטים נבחרים.

הרכב הציון הסופי: 100% עבודה מסכמת

 

רשימת נושאי השיעור וקריאה שבועית: (רשימה מפורטת של המפגשים תפורסם במפגש הראשון)

 

שיעור 1: מבוא - הולדת המוזיאון לאמנות

לקריאה:

Bennett Tony, 1995, The Birth of Museum: History, Theory, Politics, London & NY: Routledge. Into, pp. 1-17

לוי איתמר, 1993, "הערות מבוא לדיון בראייה והתבוננות", סטודיו, מס' 43, אונליין:

http://readingmachine.co.il/home/articles/1200834591

 

שיעור 2: הפרקטיקה של המבט המודרניסטי: המוזאון כקובייה לבנה

לקריאה:


Duncan Carol, 1995, Civilizing Rituals--Inside Public Art Museums. London and New York: Routledge. Ch. 1, pp. 7-20

 

שיעור 3-13: ביקור בגלריות ומוזאונים לאמנות (רשימה ביבליוגרפית תפורסם בהתאם)

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה נבחרת:

 

אזולאי אריאלה, 1999, אימון לאומנות: ביקורת הכלכלה המוזיאלית, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

Altshuler Bruce, 2008, Salon to Biennial: Exhibition that Made Art History, Volume 1: 1863-1959, London: Phaidon Press Inc.

--------------------, 2013, Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History: Volume 2: 1962-2002, London: Phaidon Press Inc.

Bennett Tony, 1995, The Birth of Museum: History, Theory, Politics, London & NY: Routledge.

Bishop Claire, 2014, Radical Museology: or, What’s contemporary in museum of Contemporary art, Köln: Walther Köning.  

----------------, 2012, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, New York: Verso.

---------------, 2002, Installation Art, London: Tate.

Conn Steven, 2010, Do Museum Still Need Object, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Cuno James (ed.), 2006, Whose Muse? Art Museums and the Public Trust, Princeton NJ.: Princeton University Press.

Duncan Carol, 1995, Civilizing Rituals--Inside Public Art Museums. London and New York: Routledge.

Marstine Janet (ed.), 2005, New Museum and Practice: An Introduction, London: Wiley-Blackwell.

McClellan Andrew, 2008, The Art Museum from Boullée to Bilbao,  Berkeley, Los Angeles, & London: University of California Press.

O’Doherty Brian, 1976, Inside the White Cube: the Ideology of the Space, Berkeley, Los Angeles, & London: University of California Press.

O’Neill Paul, 2012, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge MA. & London: MIT Press.

Reiss Julie H., 2001, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, Cambridge Ma. & London: MIT Press.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת