חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תפיסות סדר וכאוס בפיסול הרומנסקי: חצר המנזר, הכנסייה ופיסול
  Concepts of Order and Chaos in Romanesque Sculpture: The Clo                                         
0821-3766-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1600120מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר פישהוף גיל
סילבוס מקוצר
 
תפישות סדר וכאוס בפיסול הרומנסקי: חצר המנזר, הכנסייה ופיסול השוליים
Concepts of Order and Chaos in Romanesque Sculpture: The Cloister, the Church and Marginal Sculpture
0821-3766-01
סמסטר ב' , תשע"ד
ד"ר גיל פישהוף
סמינריון לתואר ראשון
 
שעות קבלה של המרצה: בתיאום טלפוני מראש
טלפון: 052-3807967
fishhofg@post.tau.ac.il
 
  
תיאור הקורס:  
תחייתו של פיסול האבן המונומנטלי בצרפת במאות ה-11 וה-12, לאחר שלא התקיים במשך מאות בשנים, מהווה תופעה מרכזית בהתפתחות האמנות האירופית. בתקופה זו נבנו ועוטרו מאות רבות של כנסיות על דרכי עולי הרגל, בערים הצומחות ובמרכזים נזיריים שונים. בעוד חלק מן הפיסול הרומנסקי מציג נושאים קנוניים בעלי זיקות לכתבים הקדושים, חלק אחר כולל פיסול אשר נושאיו אניגמטיים, גרוטסקיים וקשים לפענוח.
 
מאז ראשית המאה העשרים ניסה המחקר להתמודד עם הקושי בפיענוחם של מערכי הפיסול הרומנסקי אשר פעמים רבות מציבים זה לצד זה נושאים פיסוליים אשר לכאורה אין ביניהם דבר, וזאת לצד דימויים אניגמטיים או גרוטסקיים.  קשיים אלו הביאו לפיתוח מתודות ותפישות שונות לפענוח תוכניות הפיסול הרומנסקי, ובהן תפישות של פטרונות, הקשרים ליטורגיים, תפישות של קהלים וצפייה, ועד לגישות הבוחנות את הפיסול הרומנסקי כביטוי לתרגילים רטוריים, ולשיטות זיכרון של הקהל המלומד. בד בבד, הדיון באפשרויות פענוחן של תוכניות פיסוליות רומנסקיות פותח פתח לדיון בעצם קיומן של תוכניות סדורות שכאלה, ובעצם תפישות הסדר של המאה ה-12, לעומת תפישות מודרניות של סדר ותוכנית.
 
במהלך הסמינר נבחן את הגישות השונות שפותחו ביחס לפענוח תוכניות הפיסול הרומנסקי, ונעמוד על הנחות היסוד ותפישות הסדר השונות העומדות ביסוד כל אחת מהן.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3766-01 תפיסות סדר וכאוס בפיסול הרומנסקי: חצר המנזר, הכנסייה ופיסול
Concepts of Order and Chaos in Romanesque Sculpture: The Clo
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר פישהוף גיל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת