חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות
  Theories and Histories of Photography                                                                
0821-3737-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600200מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מימון ורד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר מתמקד במושגים מרכזיים ובעיות בהיסטוריה של החשיבה הביקורתית על הצילום כגון: תת-מודע אופטי, אינדקס, ארכיון, ודוקומנט. מטרת הסמינר לחשוף את הסטודנטים לגישות שונות בחשיבה על צילום ולהדגיש את מורכבותו כשדה לימוד היסטורי ותיאורטי. בהקשר זה הסמינר יעסוק לא רק בתצלום הבודד כאובייקט אמנותי "אוטונומי", אלא בצילום כמערכת מורכבת של פרקטיקות אסתטיות, תרבויות ומוסדיות שמהוות חלק אינטגרלי מההיסטוריה של המודרניות ומהתרבות החזותית הגלובלית. לצד עבודות של אמנים, יבחן הסמינר תצלומים עיתונאיים, אנתרופולוגיים, רפואיים ואף צילומי משפחה תוך כדי שהוא מתמקד במקרי מבחן מרכזיים מההיסטוריה של הצילום כגון: התצלומים הרפואיים של ז'אן-מרטין שרקו, תצלומי המשטרה של ברטיליון, הפרוייקט הטיפולוגי של אוגוסט זאנדר, ותערוכת "משפחת האדם" שהוצגה ב-MoMa ב-1955.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3737-01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות
Theories and Histories of Photography
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר מימון ורד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת