חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תל אביב בציור הישראלי
  Tel Aviv in Israeli Painting  
0821-3590-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1400213 מכסיקוסמינר ד"ר שוסטרמן רבקה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מהשנים הראשונות ליסודה  ועד ימינו מהווה תל אביב  נושא בציור  הישראלי. בסמינר נדון בדימויים המשתנים  של העיר בין השאר, במקביל להתפתחותה הפיסית, חברתית-פוליטית  ותרבותית,  כפי שאלו מוצגים במקורות גיאוגרפים, ספרותיים ועיתונאים. נדון בתפיסת עולמם של האמנים היוצרים את דימוי העיר תוך התייחסות  למושגים כגון העיר המודרנית, מזרח ומערב, נוף, מקום, חלל, תל אביב- יפו וציונות.

Course description

From the early years of its existence Tel Aviv has been a subject in Israeli painting. In this seminar we will discuss the different artistic images of the city in the contexts of Tel Aviv's urban development employing sources such as maps, news media, and cultural sources. We will analyze the different world views of the artists creating the city's image while referring to - but not only-modernity, east and west, landscape, space, place, Tel Aviv Jaffa and Zionism.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3590-01 תל אביב בציור הישראלי
Tel Aviv in Israeli Painting
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שוסטרמן רבקה

סילבוס מפורט/דף מידע

                                                 

 

 

 

 

                                        תל אביב בציור הישראלי

Tel Aviv in Israeli Painting                                            

                                            סמסטר ב' תשע"ח                                                      

                                                                                 

                                         ד"ר רבקה נ. שוסטרמן.

Dr. Rivka Shusterman                                       

                                                                                       

סמינר ב.א. 4 ש"ס

יום ה' 10:00-14:00

0821-3590-01

 

 טלפון:03-5443625 דואר אלקטרוני:                rivkashu@post.tau.ac.il

  שעת קבלה: על פי תיאום מראש או בשיעור או בדואל. 

 

מהשנים הראשונות ליסודה  ועד ימינו מהווה תל אביב  נושא בציור  הישראלי. בסמינר נדון בדימויים המשתנים  של העיר בין השאר, במקביל להתפתחותה הפיסית, חברתית-פוליטית  ותרבותית,  כפי שאלו מוצגים במקורות גיאוגרפים, ספרותיים ועיתונאים. נדון בתפיסת עולמם של האמנים היוצרים את דימוי העיר תוך התייחסות  למושגים כגון העיר המודרנית, מזרח ומערב, נוף, מקום, חלל, תל אביב- יפו וציונות.

From the early years of its existence Tel Aviv has been a subject in Israeli painting. In this seminar we will discuss the different artistic images of the city in the contexts of Tel Aviv's urban development employing sources such as maps, news media, and cultural sources. We will analyze the different world views of the artists creating the city's image while referring to - but not only-modernity, east and west, landscape, space, place, Tel Aviv Jaffa and Zionism.

 

                        

 

דרישות וחובות הקורס:                                                                                                       

נוכחות ע"פ תקנון החוג.

קריאת חובה: של ההפניות בפירוט השיעורים וקריאה נוספת שתינתן במהלך הסמינר.

השתתפות פעילה בשיעורים.

הצגת מחקר וחלוקת ביבליוגרפיה.

ציון סופי:20% השתתפות והצגת מחקר.80% עבודת הסמינר.

 

נושאים (נתון לשינויים):

1-מבוא

2-3   שנים ראשונות- תמונות ועובדות

  • מעוז עזריהו, תל-אביב העיר ה(א)מיתית : מיתוגרפיה היסטורית,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,שדה בוקר,2005, עמ'1-26 .

מרחב פרטי ומרחב ציבורי בציורי תל אביב של שנות ה-20 למאה ה-

20 (חומר יחולק בכתה)

4 -  לוקאלי ואוניברסאלי בציורי תל אביב.

נושאי משנה

תל אביב בציורי שנות ה30-50 .

כתב העת   גזית

אופקים חדשים

 בלס,ג., אופקים חדשים,פפירוס,תל-אביב, עמ' 12-15,1980 . (מהדורה חדשה,מודן,בן שמן,2015 )

 5-   10+

אבידן, דוד

http://readingmachine.co.il/home/books/book_462_77/chapter01_9407374http://readingmachine.co.il/home/books/book_462_77/chapter01_9407374

ויזלטיר, מאיר,דבר אופטימי, עשיית שירים, הוצאת הקיבוץ המאוחד,תל אביב,2000, עמ'57-39

6-ציורי תל אביב בתקופה הפוסט-מודרנית.

   צלמונה,י.,100 שנות אמנות ישראלית,מוזיאון ישראל בירושלים, ירושלים, 2010 ,עמ'.342-347  .

7 -  דרום העיר תל אביב בשנות ה-2000 כנושא בציור ישראלי.

ברטוש,ר., "קבוצת הברביזון החדש :ריאליזם-חברתי דהיום ", גלריה רוזנפלד,תל אביב,2014

fhttp://rg.co.il/wp-content/uploads/2015/07/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A9.pdf

8 -  תערוכות וקטלוגים  בנושא תל אביב בציור.

9-12 הצגות מחקר של הסטודנטים ודיון

13-סיכום

 

ביבליוגרפיה ממוקדת

 

מעוז, ע., תל אביב העיר האמיתית:מיתוגרפיה היסטורית, שדה בוקר, 2005.

צימרמן, מ., מעולם לא הייתה תל אביב קטנה,משרד הביטחון, תל אביב, 2001

 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=34238277

שביט, י.,  ד.,ביגר, ההיסטוריה של תל אביב,רמות, תל אביב, 2007.

שילר, א., ברקאי, ג.,101 שנים לתל אביב:העיר העברית הראשונה,אריאל, ירושלים,2011 .   

 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99408711#67.0.5.default

 מקורות על 'תל אביב הקטנה' בספריה המרכזית.

http://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TAU1&resetConfig=true

Shields, Rob, Places on the Margin: Alternative geographies of  modernity , London and New York,1991.

                   http://fields.eca.ac.uk/disruptivetechnologies/wp-  content/uploads/2011/10/Shields-Rob-Alternative-geographies-of-Modernity.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

The Sage Companion to the City, Hall, T., P., Hubbard J.,  R., Short, Sage, 2008.

https://books.google.co.il/books?id=eIkbiUEQ6icC&pg=PA136&lpg=PA136&dq=imaging+cities+companion+to+cities&source=bl&ots=B2dUTOMDnF&sig=Xt6tLNsWhERqvDqX1rR9CQo6pjk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjoxsyOksDUAhWBtBoKH 

 

 

ביבליוגרפיה כללית

אופק ,ר., וח., שוץ (אוצרות), הרמן שטרוק 1876-1944:אמן הדפס,המוזיאון הפתוח ,גן התעשייה תפן, תפן, 2007 .

   בלס,ג., אופקים חדשים,פפירוס,תל-אביב,1980 . (מהדורה חדשה,מודן,בן שמן,2015 )

   גינתון,א. (אוצרת),"העיניים של המדינה" (אמנות חזותית במדינה ללא גבולות), ,מוזיאון תל-אביב לאמנות,תל אביב,1998 .

   הדר,א. (אוצרת),יואב בראל, מוזיאון תל אביב לאמנות,תל אביב,2004 .

טל,א., נופים דיגיטליים, הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 2007.

   טרכטנברג, ג., בין לאומיות לאמנות :כינון שדה האמנות בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה , מאגנס,ירושלים ,. 2005

כהן,א., אימות ועימות ,מוזיאון ישראל בירושלים,ירושלים,1988 .

כהן-שילה, נ.,בצלאל 'של שץ 1906-1929  ,מוזיאון ישראל בירושלים, ירושלים,1983.

   כלב,ב. ( אוצר),+10  קבוצת עשר פלוס-מיתוס ומציאות, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב,2008.

מישורי, א., שורו הביטו וראו,איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית,  תל אביב, 2000 .

מישורי, א., לצייר בעברית,יוסף בודקו מעצב את מהדורת יובל החמישים של כתבי ח"נ ביאליק,עם עובד,תל אביב,2006 .

  עומר,מ. ( עורך), 90 שנות אמנות ישראליתמבחר מאוסף חכמי-הפניקס הישראלי ,  מוזיאון תל- אביב לאמנות, תל אביב ,1998.

   עומר, מ., אמנות ישראלית בת זמננו (מקורות וזיקות),עם עובד, תל-אביב, 2006.

עומר,מ., כלב חוצות מאת שמואל יוסף עגנון ואיוריו של אביגדור אריכא ,בית עגנון, ירושלים, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב,2010 .

עפרת, ג., בצלאל החדש 1935-1955, הוצאת האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים, 1987, עמ' 115.

עפרת, ג., עורך,מאה שנות אמנות הדפס בישראל, סדנת ההדפס בירושלים,ירושלים, 2015.

  פרי, למן -מאירה, טובל במיםטובל באור : מאה שנות צבעי-מים בישראל, מוזיאון ירושלים, ירושלים,1998

   פרקש, א. גרפיקה שימושית בארץ ישראל, גלריית פרקש, תל אביב יפו, . 1996

   צלמונה,י., ו מנור-פרידמן,ת., קדימההמזרח באמנות ישראל,מוזיאון ישראל בירושלים,ירושלים ,1998.

   צלמונה, י (אוצר) ,משה גרשוני-, 1980-1986 ,מוזיאון ישראל בירושלים, ירושלים,1986 .

   צלמונה,י.,100 שנות אמנות ישראלית,מוזיאון ישראל בירושלים, ירושלים, 2010 .

     שפירא, י., אלימה-בין מסגרת לחלון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב, 2009  . 

  שפירא ש.,זה לא צבר זה גרניום,-רפי לביא,עבודות מ  1950-2003,מוזיאון ישראל בירושלים, ירושלים ,2003 .

   תמוז,ב.(עורך), סיפורה של אמנות ישראל,מסדה ,גבעתיים , 1980. 

  פרסומי תערוכות השישים למדינת ישראל  2008ותערוכות העשור 2006.

   מקראות מאמרים מקראי קודש,2009 , ושוליים 2010 ,הוצאת אוניברסיטת בר אילן.

.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת