חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי- סוגיות בניתוח פסיפס וציור רומי
  Mystery: A Social Game or a Divine Sublime? Issues in Roman Painting and Mosaic  
0821-3434-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1400206גמכסיקוסמינר ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פרשנות הציור והפסיפס הרומי נוטה במחקר לכיוונים שונים, בהתאם לנקודות מבט וגישות שונות. חוקרים מסויימים יפרשו דימוי מיתולוגי כמסמל נוהגים חברתיים, ואילו אחרים יפרשו דימוי זה כביטוי לתפיסת עולם דתית. משמעות דואלית זו תהיה אופיינית לנושאים כגון חניכה, חטיפות נשים ונושאים נוספים.

על פי תפיסות עכשוויות וגישות פוסט סטרוקטורליסטיות של חקר האמנות, יש למעשה מקום למגוון משמעויות ביצירת אמנות, ולא למשמעות אחת בלבד.

קורס זה מבקש להעמיד לדיון נקודות מבט שונות בהתבוננות וניתוח של ציורי קיר ופסיפסים רומיים, תוך בחינת המטאפורות וההקשרים החברתיים מחד והדתיים-רוחניים מאידך העולים מן הסמלים המתוארים, ועיגונם בטקסטים ספרותיים ופילוסופיים עתיקים. מבין הנושאים שיידונו: דיוניסוס ופולחני המיסטריות; גיבורים ומסעות חניכה; מיתוס נרקיסוס וערעור תפיסתו כאהבה עצמית; אריאדנה ופסיכה - שינה ומצבי דמדומים; נוף, טבע דומם ומשמעות המימזיס; אפרודיטה והקשריה הדתיים והחברתיים.

 

Course description

Interpretations of Roman painting and mosaic art tend to take different directions, according to different approaches and views. While a mythological image might be interpreted by some as symbolizing social practices, others might interpret the same image as a reflection of a religious worldview. Such different viewpoints are typical to topics such as initiation, the abduction of women, and others. According to current perceptions and post-structural approaches, there is room for a variety of meanings. In this course we shall discuss the multiple viewpoints of interpretation of Roman mural paintings and mosaics – their social contexts on the one hand, and their religious and spiritual contexts on the other hand. Among the topics for discussion are: Dionysus and the Mystery cults; heroes and initiation rituals; the myths of Narcissus; Ariadne, Psyche, and the meanings of sleep; landscape, still life and the meaning of mimesis; the cycle of Aphrodite.  

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3434-01 מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי- סוגיות בניתוח פסיפס וציור רומי
Mystery: A Social Game or a Divine Sublime? Issues in Roman Painting and Mosaic
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי?  סוגיות בניתוח ציור ופסיפס רומי

 

Mystery: A Social Game or Divine Sublimity? Issues in Roman Painting and Mosaic Art

 

ד"ר נאוה סביליה שדה, 03-6408482, sadehnav@post.tau.ac.il

 

סמסטר ב' תשע"ח

 

היקף – 4 ש"ס

 

שעת קבלה: יום שני, שעה 14.00, בניין מכסיקו, חדר מרצים.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות חובה בכל השיעורים; השתתפות פעילה – הכנת מטלות מדי שיעור; הגשת רפרט; הגשת עבודה סמינריונית.

 

מרכיבי הציון הסופי: 20% נוכחות והשתתפות פעילה, 10% הגשת רפרט, 70% הערכת עבודה סמינריונית.

 

 

מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי?  סוגיות בניתוח ציור ופסיפס רומי

פרשנות הציור והפסיפס הרומי נוטה במחקר לכיוונים שונים, בהתאם לנקודות מבט וגישות שונות. חוקרים מסויימים יפרשו דימוי מיתולוגי כמסמל נוהגים חברתיים, ואילו אחרים יפרשו דימוי זה כביטוי לתפיסת עולם דתית. משמעות דואלית זו תהיה אופיינית לנושאים כגון חניכה, חטיפות נשים ונושאים נוספים.

על פי תפיסות עכשוויות וגישות פוסט סטרוקטורליסטיות של חקר האמנות, יש למעשה מקום למגוון משמעויות ביצירת אמנות, ולא למשמעות אחת בלבד.

קורס זה מבקש להעמיד לדיון נקודות מבט שונות בהתבוננות וניתוח של ציורי קיר ופסיפסים רומיים, תוך בחינת המטאפורות וההקשרים החברתיים מחד והדתיים-רוחניים מאידך העולים מן הסמלים המתוארים, ועיגונם בטקסטים ספרותיים ופילוסופיים עתיקים. מבין הנושאים שיידונו: דיוניסוס ופולחני המיסטריות; גיבורים ומסעות חניכה; מיתוס נרקיסוס וערעור תפיסתו כאהבה עצמית; אריאדנה ופסיכה - שינה ומצבי דמדומים; נוף, טבע דומם ומשמעות המימזיס; אפרודיטה והקשריה הדתיים והחברתיים.

 

Mystery: A Social Game or a Divine Sublime? Issues in Roman Painting and Mosaic Art

Interpretations of Roman painting and mosaic art tend to take different directions, according to different approaches and views. While a mythological image might be interpreted by some as symbolizing social practices, others might interpret the same image as a reflection of a religious worldview. Such different viewpoints are typical to topics such as initiation, the abduction of women, and others. According to current perceptions and post-structural approaches, there is room for a variety of meanings. In this course we shall discuss the multiple viewpoints of interpretation of Roman mural paintings and mosaics – their social contexts on the one hand, and their religious and spiritual contexts on the other hand. Among the topics for discussion are: Dionysus and the Mystery cults; heroes and initiation rituals; the myths of Narcissus; Ariadne, Psyche, and the meanings of sleep; landscape, still life and the meaning of mimesis; the cycle of Aphrodite.  

 

נושאי הקורס:

כל נושא יילמד במהלך מספר שיעורים במהלכם יתקיימו דיונים בעקבות קריאת ביבליוגרפיה והצגת רפרטים. תתכן מסירה של ביבליוגרפיה נוספת במהלך הסמסטר.

 

נושא 1:

משמעות אחת בלבד? דיון בשאלת ריבוד ההקשרים והמשמעויות הליטרליות והסימבוליות ביצירת האמנות העתיקה.

Jas Elsner, Roman Eyes:Visuality & Subjectivity in Art & Text  (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007), pp. 13-48.

Alex Potts, “Sign”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).

David Carrier, “Art History”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).

רולאן בארת, מות המחבר, בתרגום דרור משעני (תל אביב: רסלינג, 2005).

 

נושא 2:  

החוויה הדיוניסית: היבטים חברתיים והיבטים דתיים – סוגיית הפסיפס הדיוניסי בציפורי ופסיפסים דיוניסיים נוספים.

נאוה סביליה-שדה, "שכרותו של הרקלס בפסיפס מציפורי – התבזות או התקדשות?",  קתדרה 127 (2008): עמ' 5-32.

רינה טלגם, "דיוניסוס בפסיפסי ארץ ישראל", דיוניסוס ופמלייתו באמנות ארץ ישראל, בעריכת ר. רוזנטל הגינבוטום (חיפה: מוזיאון הכט, 1998).

אשר עובדיה ויהודית טורנהיים, "הדמות הנשית בפסיפס מציפורי", מותר 4, תל-אביב 1996, 7-14.

 

Nava Sevilla-Sadeh, “Herakles’ Intoxication in Mosaics from Israel: A Neoplatonic View”, Actas do X Coloquio Internacional da Associacao Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo (AIEMA), Museo Monografico de Conimbriga (Portugal), 29 de Outubro a 3 de Novembro de 2005 (2010), pp. 231-241.

Rina Talgam and Zeev Weiss, The Mosaics of the House of Dionysus at Sepphoris (Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 2004), pp. 50-54, 125-126.

Katherine M. D., “Domestic Dionysus? Telete in Mosaics from Zeugma and the Late Roman Near East,” Journal of Roman Archeology 21 (2008):193-224.

Katherine M. D.  Dunbabin, “Wine and Water at the Roman Convivium”, Journal of Roman Studies, 6, 1993, 116-141.

נושא  3:

ונוס השמימית, ונוס הארצית: אלת היופי והאהבה והשפעתה החברתית והדתית

Antonio D'Ambrosio, Women and Beauty in Pompeii (Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 1999).

Micahel Grant, Eros in Pompeii: the Secret Rooms of the National Museum of Naples (New York: Bonanza Books, 1982, 1975).

T. McGinn, Pompeian brothels, Pompeii's ancient history, Mirrors and mysteries, Art and nature at Oplontis & The Herculaneum Basilica (Portsmouth, R.I.: [s.n.], 2002).

Antonio Varone, Eroticism in Pompeii (Rome: "L’Erma" di Bretschneider, 2000).

 

נושא 4:

תשוקת אדם לאל: אהבות וחטיפות נשים – ההיבט החברתי-מגדרי וההיבט הרוחני-דתי.

Andrew Stewart, Rape? In Reeder, E., d., (Ed.), Pandora: Women in Classical Greece, Baltimore, Md: Trustees of the Walters Art Gallery in association with Princeton University Press, Princeton, N. J., 1995, pp. 74-90.

Ada Cohen, Portrayals of Abduction in Greek Art: Rape or Metaphor? In  Kampen N.B. (Ed.), Sexuality in Ancient Art (Cambridge: University Press, 1996), pp. 117-135.

Peter H. Von Blanckenhagen and Christine Alexander, The Augustan Villa at Boscotrecase, Mainz AM Rhein 1990.

 

נושא 5:

נרקיסוס, אנדימיון, אכילס ואדוניס: משמעות הנעורים בהקשר החברתי וכמטאפורה דתית.

Matti Fischer, “Between Hunter and Hunted: Narcissus and his Image in Classical Visual Representations”, in: Assaph, Studies in Art History:The Beauty of Japheth in the Tents of Shem, Studies in Honor of Mordechai Omer, eds. Hana Taragan and Nissim Gal, Vols. 13-14 (Tel Aviv: Tel Aviv University, 2010), pp. 141-158.

Jas Elsner, “Caught in the Ocular: Visualizing Narcissus in the Roman World”’, in Echoes of Narcissus, ed. L. Spaas (New York: Berghahn Books, 2000), p. 92.

Jas Elsner, “Naturalism and the Erotics of the Gaze”, in Sexuality in Ancient Art, ed. N. Boymel Kampen (Cambridge: University Press, 1996), pp. 248-261.

Jas Elsner, Roman Eyes: Visuality & Subjectivity in Art & Text (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007), pp. 11-48.

Hérica N. Valladares, “Fallax Imago: Ovid's Narcissus and the seduction of mimesis in Roman wall painting,” Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry 27 (2011): 378-395.

Verity Platt, “Viewing, Desiring, Believing: Confronting the Divine in a Pompeian House”, Art History 25 (2002): pp. 87-112.

Sevilla-Sadeh, N. (2005-2006), “A Hero in a Girl’s Dress: The Meaning of Achilles’ Image and Marginal Decoration in a Mosaic from Shechem-Nablus”, In Mucznik, S. (Ed.), kalathos, Assaph, Vol. 10-11, 431-450.

 

נושא 6: 

טבע ומיסתורין: דרכי התבוננות בתיאורי טבע דומם, גנים ונופים; עונות השנה ותפיסת הזמן

Stephen Bann, The True Vine- On Visual Representation and the Western Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

Norman Bryson, xenia, in: Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting (London: Reaktion Books, 1990).

Annamaria Ciarallo, Gardens of Pompeii (Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 2001).

Elisabeth B. MacDougall and Wilhelmina F. Jashemski, Ancient Roman gardens (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 1981).

Wilhelmus Johannes Theodorus Peters, The Landscape in Romano-Campanian Mural Painting (Te Assen: Van Gorcum, 1963).

Michele Blanchard-Lemee et al., Mosaics of Roman Africa – Floor Mosaics from Tunisia (
New York : G. Braziller, 1996).

 

נושא 7

"הים העולמי" (he hetere thalassa): הים, אודיסאוס וסיפורי מסעות

Nava Sevilla-Sadeh, “A Promise of Wisdom: The Classical Origins of the Odysseus and the Sirens Mosaic Floor from Scythopolis (Bet-Shean)”, In Verzar, C. and Fishhof, G. (Eds.), Pictorial Languages and their Meanings, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, the Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, 2006, 203-220.

Michele Blanchard-Lemee et al., Mosaics of Roman Africa – Floor Mosaics from Tunisia (
New York : G. Braziller, 1996).

 

נושא 8:

לבירינת: סיפורו של תזאוס והמינוטאורוס; לבירינתים ודגמים גיאומטריים בפסיפסים רומיים ומשמעותם.

Rebbeca Molholt, “Roman Labyrinth Mosaics and the Experience of Motion,” Art Bulletin  XCIII 3 (2011), pp. 287-303.

John R. Clarke, Roman Black and White Figural Mosaics (New York: New York University Press for the College Art Association of America, 1979).

 

 

ביבליוגרפיה:

יהודית טורנהיים, "אקזוטיקה ומוטיבים נילוטיים בארץ ישראל", אמנות ואומנות – זיקות וגבולות (תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2003), עמ' 187-206.

רינה טלגם, "דיוניסוס בפסיפסי ארץ ישראל", דיוניסוס ופמלייתו באמנות ארץ ישראל, בעריכת ר. רוזנטל הגינבוטום (חיפה: מוזיאון הכט, 1998).

נאוה סביליה-שדה, "שכרותו של הרקלס בפסיפס מציפורי – התבזות או התקדשות?",  קתדרה 127 (2008): 5-32.

אשר עובדיה ויהודית טורנהיים, "הדמות הנשית בפסיפס מציפורי", מותר 4, תל-אביב 1996, 7-14.

רולאן בארת, מות המחבר, בתרגום דרור משעני (תל אביב: רסלינג, 2005).

 

Stephen Bann, The True Vine- On Visual Representation and the Western Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

Lawrence Becker and Christine Kondoleon, The arts of Antioch: Art Historical and Scientific Approaches to Roman Mosaics and a Catalogue of the Worcester Art Museum Antioch Collection (Worcester, Mass.: Worcester Art Museum, 2005).

Ugo Bianchi, The Greek Mysteries (Leiden: E. J. Brill, 1976).

Michele Blanchard-Lemee et al., Mosaics of Roman Africa – Floor Mosaics from Tunisia (
New York : G. Braziller, 1996)..

Peter H. Von Blanckenhagen and Christine Alexander, The Augustan Villa at Boscotrecase, Mainz AM Rhein 1990.

Norman Bryson, Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting (London: Reaktion Books, 1990).

Walter Burkert, Ancient Mystery Cults (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987).

David Carrier, “Art History”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).

Annamaria Ciarallo, Gardens of Pompeii (Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 2001).

John R. Clarke, Roman Black and White Figural Mosaics (New York: New York University Press for the College Art Association of America, 1979).

John R. Clarke, Art in the lives of ordinary Romans: visual representation and non-elite viewers in Italy, 100 B.C.-A.D. 315 (Berkeley, Calif.: University of California Press, 2003).

Ada Cohen, Portrayals of Abduction in Greek Art: Rape or Metaphor? In  Kampen N.B. (Ed.), Sexuality in Ancient Art (Cambridge: University Press, 1996), pp. 117-135.

Alison E. Cooley and M. G. L. Cooley, Pompeii: a Sourcebook (London: Routledge, 2004).

Antonio D'Ambrosio, Women and Beauty in Pompeii (Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 1999).

Ernesto de De Carolis, Gods and Heroes in Pompeii (Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 2001).

Katherine M. D., “Domestic Dionysus? Telete in Mosaics from Zeugma and the Late Roman Near East,” Journal of Roman Archeology 21 (2008):193-224.

Katherine M. D.  Dunbabin, “Triclinium and Stibadium”, Dining in a Classical Context, William J. Slater (ed.) (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991), 121-147.

Katherine M. D.  Dunbabin, “Wine and Water at the Roman Convivium”, Journal of Roman Studies, 6, 1993, 116-141.

Katherine M. D.  Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge: University Press, 1999).

Katherine M. D.  Dunbabin, The Roman Banquet (Cambridge: University Press, 2003).

Katherine M. D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa – Studies in Iconography and Patronage (Oxford: Clarendon Press, 1978).

Jas Elsner, Roman Eyes: Visuality & Subjectivity in Art & Text  (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007(.

Jas Elsner, Caught in the Ocular: Visualizing Narcissus in the Roman World’, in Echoes of Narcissus, L. Spaas (ed.) (New York: Berghahn Books, 2000.

Jas Elsner, "Naturalism and the Erotics of the Gaze", in Sexuality in Ancient Art, N. boymel Kampen (ed.) (Cambridge: University Press, 1996).

David Frederiel, "Beyond the Atrium to Ariadne: Erotic Paintings and visual pleasure in the Roman House",  Classical Antiquity, vol. 14. No 2. October 1995, pp. 266-288.

Micahel Grant, Eros in Pompeii: the Secret Rooms of the National Museum of Naples (New York: Bonanza Books, 1982, 1975).

Ilona Julia Jesnick, The Image of Orpheus in Roman mosaic: An Exploration of the Figure of Orpheus in Graeco-Roman Art and Culture with Special Reference to its Expression in the Medium of Mosaic in Late Antiquity (Oxford: Archaeopress, 1997).

Carl Kerenyi, Dionysos, Archetypal Image of Indestructible Life (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1996, 1976).

Christine Kondoleon, Domestic and Divine – Roman Mosaics in the House of Dionysos (Ithaca: Cornell University Press, 1995).

Ray Laurence, Roman Pompeii: Space and Society (London: Routledge, 1994).

Erich Lessing, and Antonio Varone, Pompeii (Paris: Terrail, 1996).

LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, I, 2, Zurich and Munchen 1981.

Roger Ling, Ancient Mosaics (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998).

Roger Ling, Roman Painting (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1991).

Elisabeth B. MacDougall and Wilhelmina F. Jashemski, Ancient Roman gardens (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 1981).

Amadeo Maiuri, Roman Painting (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1991).

T. McGinn, Pompeian brothels, Pompeii's ancient history, Mirrors and mysteries, Art and nature at Oplontis & The Herculaneum Basilica (Portsmouth, R.I.: [s.n.], 2002).

Wilhelmus Johannes Theodorus Peters, The Landscape in Romano-Campanian Mural Painting (Te Assen: Van Gorcum, 1963).

Karl Schefold, “Origins of Roman Landscape Painting”, Art Bulletin 1960 V. XLII. Pp. 87-96.

Nava Sevilla-Sadeh, “Herakles’ Intoxication in Mosaics from Israel: A Neoplatonic View”, Actas do X Coloquio Internacional da Associacao Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo (AIEMA), Museo Monografico de Conimbriga (Portugal), 29 de Outubro a 3 de Novembro de 2005 (2010), pp. 231-241.

Andrew Stewart, Rape? In Reeder, E., d., (Ed.), Pandora: Women in Classical Greece, Baltimore, Md: Trustees of the Walters Art Gallery in association with Princeton University Press, Princeton, N. J., 1995, pp. 74-90.

Rina Talgam and Zeev Weiss, The Mosaics of the House of Dionysos at Sepphoris (Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 2004).

Antonio Varone, Eroticism in Pompeii (Rome: "L’Erma" di Bretschneider, 2000).

 

פילמוגרפיה:  פליני, סאטיריקון, 1969

https://www.youtube.com/watch?v=AYzZWfwu6do

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת