חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  דרך הייסורים בירושלים - תהליך בעבודה
  Via Dolorosa - Work in Progress  
0821-3210-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1600213 מכסיקוסמינר ד"ר קשמן וסרמן אנסטסיה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דרך הייסורים בירושלים היא ללא כל ספק אחד מסימני ההיכר הבולטים של ירושלים והיא מהווה יעד הצליינות החשוב ביותר מזה דורות רבים. אין זה סוד כי דרך הייסורים, גם כשמציגה את עצמה כדרך ההיסטורית אותה הלך ישו בדרך לצליבתו, התהוותה לאורך תקופות ארוכות ואף שונתה פעמים רבות עד שקיבלה את צורתה המודרנית. מעטים יודעים אבל כי תהליך ההתהוות של דרך הייסורים בירושלים ממשיך גם בימים אלו ממש והשינויים מתבצעים מול עינינו עוד היום. במסגרת קורס זה ברצוני לשלב בין לימודי הפן החזותי ההיסטורי של דרך הייסורים בירושלים עם תהליכי השיפוץ והשימור (או לפעמים העדר השימור המוחלט והחלפת הישן בחדש) המתרחשים במקומות השונים לאורך דרך הייסורים של ימינו. הקורס מבוסס על קריאת חובה באנגלית שתינתן משיעור לשיעור (הכנת שיעורי בית היא חובה). הקורס כולל מספר סיורים בירושלים.

Course description

The Via Dolorosa is no doubt one of the most important landmarks of modern day Jerusalem, a prime pilgrimage destination for Christian visitors to the Holy Land for many generations. It is no secret that the Via Dolorosa, even when it is seen as the historical path that Jesus walked on his way to crucifixion, was formed over many centuries and was altered many times before assuming its modern shape. However, few people are aware that the process of shaping the Via Dolorosa continues to this day and that changes continue to take place, literally in front of our eyes. In the framework of this course I would like to combine studying the visual and historical aspects of the Via Dolorosa with more practical aspects of its preservation and restoration (or absence of such) that are currently taking place along the route of the Sorrowful Way in Jerusalem. The course is based on a weekly reading in English (home reading is obligatory). The course includes tours in Jerusalem.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3210-01 דרך הייסורים בירושלים - תהליך בעבודה
Via Dolorosa - Work in Progress
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קשמן וסרמן אנסטסיה

סילבוס מפורט/דף מידע

דרך הייסורים בירושלים – תהליך בעבודה

 

Via Dolorosa – Work in Progress

 

סמסטר ב', תשע''ט (2017-2018)

ד''ר אנסטסיה קשמן וסרמן

Dr. Anastasia Keshman Wasserman

סמינר ב.א., 4 ש"ס

0821.3210

 

שעת קבלה של המרצה: ביום של השיעור, בתיאום מראש.

טלפון: 02-5663020

דוא''ל: anastasia.keshman@mail.huji.ac.il

 

תיאור הקורס

דרך הייסורים בירושלים היא ללא כל ספק אחד מסימני ההיכר הבולטים של ירושלים והיא מהווה יעד הצליינות החשוב ביותר מזה דורות רבים. אין זה סוד כי דרך הייסורים, גם כשמציגה את עצמה כדרך ההיסטורית אותה הלך ישו בדרך לצליבתו, התהוותה לאורך תקופות ארוכות ואף שונתה פעמים רבות עד שקיבלה את צורתה המודרנית. מעטים יודעים אבל כי תהליך ההתהוות של דרך הייסורים בירושלים ממשיך גם בימים אלו ממש והשינויים מתבצעים מול עינינו עוד היום. במסגרת קורס זה ברצוני לשלב בין לימודי הפן החזותי ההיסטורי של דרך הייסורים בירושלים עם תהליכי השיפוץ והשימור (או לפעמים העדר השימור המוחלט והחלפת הישן בחדש) המתרחשים במקומות השונים לאורך דרך הייסורים של ימינו. הקורס מבוסס על קריאת חובה באנגלית שתינתן משיעור לשיעור (הכנת שיעורי בית היא חובה). הקורס כולל מספר סיורים בירושלים.

 

The Via Dolorosa is no doubt one of the most important landmarks of modern day Jerusalem, a prime pilgrimage destination for Christian visitors to the Holy Land for many generations. It is no secret that the Via Dolorosa, even when it is seen as the historical path that Jesus walked on his way to crucifixion, was formed over many centuries and was altered many times before assuming its modern shape. However, few people are aware that the process of shaping the Via Dolorosa continues to this day and that changes continue to take place, literally in front of our eyes. In the framework of this course I would like to combine studying the visual and historical aspects of the Via Dolorosa with more practical aspects of its preservation and restoration (or absence of such) that are currently taking place along the route of the Sorrowful Way in Jerusalem. The course is based on a weekly reading in English (home reading is obligatory). The course includes tours in Jerusalem.

 

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים

נוכחות חובה בשיעורים בכיתה, השתתפות פעילה (שכוללת הכנה של שיעורי בית שוטפים), הצגת רפרט בכיתה, כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

 

מטלת סוף הקורס

1. הצגת רפרט בכיתה

2. רפרט כתוב (למי שלא צריך לכתוב עבודה סמינריונית)

    או עבודה סמינריונית (לכותבי עבודת סמינר)

 

מרכיבי ציון הקורס

- הכנת שיעורי בית (משימות קריאה ודיון)      - 10%

- רפרט *                                                      - 20%

- עבודה סמינריונית כתובה / רפרט כתוב        - 70%

* הצגת הרפרט בכיתה מהווה תנאי לכתיבת העבודה וקבלת הציון הסופי בקורס.

 

 

 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים)

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

 

שיעור 1 – 3.3.2019

מבוא: הגדרת מונחי היסוד של הקורס

המסורת הכתובה על הדרך אל מותו של ישו, ירושלים בתקופה הרומית

 

שיעור 2 – 10.3.2019

הכרה עם ויה דולורוזה של היום

קריאה:

- Murphy-O’Connor, J., “Tracing the Via Dolorosa”, Keys to Jerusalem: Collected Essays, Oxford, 2012, pp. 107-121.

- Kochav, S., Via Dolorosa, Jerusalem, 2000.

- Wilkinson, J., The Stations of the Cross in Jerusalem, Jerusalem, 1963.

- Campbell, J.K., The Stations of the Cross in Jerusalem, Jerusalem, 1986.

- שילר, א. (עורך), כנסיית הקבר בירושלים, אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל, 42 – 42א', תשמ"ה (1985).

 

 

סיור – דרך הייסורים של היום

 

שיעור 3 – 17.3.2019

דרך אל הצליבה בתקופה הנוצרית הקדומה

קריאה:

-  Voltaggio, M., “Hagia Polis Hierosolyma. Birth and Development of Jerusalem Christian Topography”, Temporis Signa: Archeologia della tarda antichità e del medioevo, 7 (2012), pp. 107-123.

 

שיעור 4 – 24.3.2019

דרך אל הצליבה בתקופה המוסלמית

קריאה:

- Storme, A., The Way of the Cross: A Historical Sketch, Jerusalem, 1976.

- Ousterhout, R.G., “Rebuilding the Temple: Constantine Monomachus and the Holy Sepulchre”, Journal of the Society of Architectural Historians, 48 (1989), pp. 66-78.

 

 

שיעור 5 – 31.3.2019

דרך הייסורים בתקופה הצלבנית

קריאה:

- Lenzi, S.E., The Stations of the Cross: The Placelessness of Medieval Christian Piety (Studia Traditionis Theologiae, 22), Turnhout, 2016

- Biddle, M., The Tomb of Christ, Stroud, UK, 1999.

 

 

סיור – דרך הייסורים, תחנות 10 עד 14

 

שיעור 6 – 7.4.2019

הרצאת אורח

 

שיעור 7 – 14.4.2019

דרך הייסורים במאות ה14 עד ה17

קריאה:

- Amico, B., Plans of the Sacred Edifices of the Holy Land, with Preface and Notes by Bellarmino Bagatti (Studium Biblicum Franciscanum, Collectio Maior), Jerusalem, 1953.

- Storme, A., The Way of the Cross: A Historical Sketch, Jerusalem, 1976.

 

 

חופשת פסח (21.4.2019)

חג הפסחא 21/28.4.2019

 

שיעור 8 – 28.4.2019

דרך הייסורים במאות ה18 עד ה20

קריאה:

- Horn, E., Ichnographiae monumentorum Terrae Sanctae, 1724-1744; second edition of the Latin text with English version by E. Hoade and preface and notes by B. Bagatti (Publications of the Studium Biblicum Franciscanum, 15), Jerusalem, 1962.

- Schick, R., “Christian Identifications of Muslim Buildings in Medieval Jerusalem”, in: Hoffmann, A. and Wolf, G. (eds.), Jerusalem as Narrative Space: Erzählraum Jerusalem, Leiden, 2012, pp. 367-389.

 

שיעור 9 – 5.5.2019

דרך הייסורים במאה ה21, השינויים המתמשכים

קריאה:

- Ousterhout, R.G., “Is Nothing Sacred? A Modernist Encounter with the Holy Sepulchre”, in: Ruggles, D. F. (ed.), On Location: Heritage Cities and Sites, New York, 2012, pp. 131-150.

- Knüppel Gray, I., The Search for Jesus’ Final Steps: How Archaeological and Literary Evidence Reroutes the Via Dolorosa, MA Thesis, Towson University, 2017.

 

 

סיור – דרך הייסורים, תחנות 1 עד 9

 

 

שיעור 10 – 12.5.2019

המסורות המתחרות: קתולים מול האורתודוכסים

קריאה:

- Stucca, S., “The Via Crucis: Its Historical, Spiritual and Devotional Context”, Mediaevalia, 15 (1993), pp. 93-125.      

 

שיעור 11 – 19.5.2019

ציוני דרך ייחודיים בדרך הייסורים

קריאה:

-  הלוי, מ., ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסייה הקתולית במרחב הארץ ישראלי על ידי אנטוניו ברלוצי: היבטים תרבותיים, גיאורגראפיים ופוליטיים, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס''ט (2009).

 

שיעור 12 – 26.5.2019

הרצאת אורח

 

סיור – השתתפות בתהלוכה הפרנציסקנית של יום שישי

קריאה:

- Peters, F.E., “The Procession That Never Was: The Painful Way in Jerusalem”, The Drama Review: TDR, 29/3 (1985), pp. 31-41.

 

שיעור 13 – 2.6.2019

מרטון הרפרטים

 

חופשת שבועות (9.6.2019)

סוף סמסטר ב' (16.6.2019)

 

 

ביבליוגרפיה בסיסית

 

- Alliata, E. and Kaswalder, P.A., “La Settima Stazione della Via Crucis e le mura di Gerusalemme”, Liber Annuus, 45 (1995), pp. 217-246.

- Amico, B., Plans of the Sacred Edifices of the Holy Land, with Preface and Notes by Bellarmino Bagatti (Studium Biblicum Franciscanum, Collectio Maior), Jerusalem, 1953.

- Avi-Yonah, M., “The Third and Second Walls of Jerusalem”, Israel Exploration Journal, 18 (1968), pp. 98-125.

- Avni, G. and Seligman, J., “Between the Temple Mount/Haram el-Sharif and the Holy Sepulchre: Archaeological Involvement in Jerusalem’s Holy Places”, Journal of Mediterranean Archaeology, 19/2 (2006), pp. 259-288.

- Benoit, P., “The Archaeological Reconstruction of the Antonia Fortress”, in: Yadin, Y. (ed.), Jerusalem revealed: Archaeology in the Holy City 1968-1974, London and New Haven, 1976, pp. 87-89.

- Benoit, P., “The Archaeological Reconstruction of the Antonia Fortress”, in: Yadin, Y. (ed.), Jerusalem revealed: Archaeology in the Holy City 1968-1974, London and New Haven, 1976, pp. 87-89.

- Benoit, P., The Passion and Resurrection of Jesus Christ, tr. Weatherhead, B., NY, 1970.

- Biddle, M., The Tomb of Christ, Stroud, UK, 1999.

- Campbell, J.K., The Stations of the Cross in Jerusalem, Jerusalem, 1986.

- Cohen, R., Saving the Holy Sepulchre: How Rival Christians Came Together to Rescue Their Holiest Shrine, Oxford and New York, 2008.

- Corbo, V.C., “Il Santo Sepolcro di Gerusalemme: Nova et Vetera”, Liber Annuus, 38 (1988), pp. 391-422.

- Corbo, V.C., Il Santo Sepolcro di Gerusalemme: Aspetti archeologici dalle origini al periodo crociato (Studium Biblicum Franciscanum, Collectio Maior, 29), 3 vols., Jerusalem, 1981-1982 (with English summary and translations by S. Loffreda).

- Cust, L.C.A., The Status Quo in the Holy Places, London, 1930 (facs. ed.), Jerusalem, 1980.

- Gibson Sh., The Final Days of Jesus: The Archaeological Evidence, Lion, Hudson, Oxford, 2009.

- Gibson, Sh. and Taylor, J. E., Beneath the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem: The Archaeology and Early History of Traditional Golgotha, London, 1994.

- Gibson, Sh., “The Trial of Jesus at the Jerusalem Praetorium: New Archaeological Evidence”, in: Evans, C.A. (ed.), The World of Jesus and the Early Church, Peabody, Massachusetts, 2011, pp. 97-118.

- Horn, E., Ichnographiae monumentorum Terrae Sanctae, 1724-1744; second edition of the Latin text with English version by E. Hoade and preface and notes by B. Bagatti (Publications of the Studium Biblicum Franciscanum, 15), Jerusalem, 1962.

- Knüppel Gray, I., The Search for Jesus’ Final Steps: How Archaeological and Literary Evidence Reroutes the Via Dolorosa, MA Thesis, Towson University, 2017.

- Kochav, S., Via Dolorosa, Jerusalem, 2000.

- Krüger, J., Die Grabeskirche zu Jerusalem: Geschichte - Gestalt - Bedeutung, Regensburg, 2000.

- Lavas, G.P., “The Rock of Calvary: Uncovering Christ's Crucifixion Site”, Jewish Art, 23/24 (The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art, Kühnel, B. (ed.)) (1997/1998), pp. 147-150.

- Lenzi, S.E., The Stations of the Cross: The Placelessness of Medieval Christian Piety (Studia Traditionis Theologiae, 22), Turnhout, 2016.

- Lenzi, S.E., Which Way to the Via Crucis? A New Iterpretatio of the Stations of the Cross, PhD Thesis, University of Pennsylvania, 2012.

- Levine, L., Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period (BCE - 70 CE), Philadelphia, PA, 2002.

- Limor, O., “‘Holy Journey’: Pilgrimage and Christian Sacred Landscape”, in: Limor, O. and Stroumsa, G.G. (eds.), Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms, Turnhout, 2006, pp. 321-353.

- Magness, J., The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest, New York, NY, 2012.

- Murphy-O’Connor, J., “Tracing the Via Dolorosa”, Keys to Jerusalem: Collected Essays, Oxford, 2012, pp. 107-121.

- Murphy-O’Connor, J., The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide, Oxford, 2008.

- Ousterhout, R.G., “Is Nothing Sacred? A Modernist Encounter with the Holy Sepulchre”, in: Ruggles, D. F. (ed.), On Location: Heritage Cities and Sites, New York, 2012, pp. 131-150.

- Ousterhout, R.G., “Rebuilding the Temple: Constantine Monomachus and the Holy Sepulchre”, Journal of the Society of Architectural Historians, 48 (1989), pp. 66-78.

- Patrich, J., “The Early Church of the Holy Sepulchre in the Light of Excavations and Restoration”, in: Tsafrir, Y. (ed.), Ancient Churches Revealed, Jerusalem, 1993, pp. 101-117.

- Peri, O., Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman Times, Leiden, Boston, and Köln, 2001.

- Peters, F.E., “The Procession That Never Was: The Painful Way in Jerusalem. , Vol. 29, No. 3, pp.”, The Drama Review: TDR, 29/3 (1985), pp. 31-41.

- Pierotti, E., Jerusalem Explored Being A Description of the Ancient and Modern City, with Numerous Illustrations Consisting of Views, Ground Plans, and Sections, tr. Bonnee, T.G., London and Cambridge, 1864.

- Pringle, D., The City of Jerusalem (The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, vol. 3), Cambridge and New York, 2007.

- Robinson, E., Biblical researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea. A journal of travels in the year 1838, Boston, 1841.

- Rock, A., The Status Quo in the Holy Places, Jerusalem, 1989.

- Schick, C. and Guthe, H., “Die zweite Mauer Jerusalems und die Bauten Constantins am heiligen Grabe”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins (1878-1945), 8 (1885), pp. 245-287.

- Schick, R., “Christian Identifications of Muslim Buildings in Medieval Jerusalem”, in: Hoffmann, A. and Wolf, G. (eds.), Jerusalem as Narrative Space: Erzählraum Jerusalem, Leiden, 2012, pp. 367-389.

- Seligman, J. and Avni, G., “Jerusalem. Church of the Holy Sepulchre”, Hadashot Arkheologiot, 111 (2000), pp. 69-70.

- Storme, A., The Way of the Cross: A Historical Sketch, Jerusalem, 1976.

- Stucca, S., “The Via Crucis: Its Historical, Spiritual and Devotional Context”, Mediaevalia, 15 (1993), pp. 93-125.

- Thurston, H., The Stations of the Cross, London, 1914.

-Vincent, L.-H. and Abel, F.-M., Jérusalem nouvelle, Paris, 1922.

- Vincent, L.-H. and Abel, F.-M., Jérusalem. Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire, Paris, 1914-1926 (in 3 vols.).

- Voltaggio, M., “Hagia Polis Hierosolyma. Birth and Development of Jerusalem Christian Topography”, Temporis Signa: Archeologia della tarda antichità e del medioevo, 7 (2012), pp. 107-123.

- Wilkinson, J., Egeria’s Travels, London, 1971.

- Wilkinson, J., Hill, J. and Ryan, W.F. (eds.), Jerusalem Pilgrimage, 1099-1185, London, 1988.

- Wilkinson, J., Jerusalem Pilgrims before the Crusades (Newly Translated with Supporting Documents and Notes), Warminster, 2002.

- Wilkinson, J., The Stations of the Cross in Jerusalem, Jerusalem, 1963.

- Williams, G., The Holy City: Historical, Topographical, and Antiquarian Notices of Jerusalem, London, 1849.

 

- הלוי, מ., ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסייה הקתולית במרחב הארץ ישראלי על ידי אנטוניו ברלוצי: היבטים תרבותיים, גיאורגראפיים ופוליטיים, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס''ט (2009).

-  לימור, א., מסעות ארץ הקודש: עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה, תיאורי מסע לטיניים, ירושלים, תשנ''ח (1998).

- קיסילביץ, ש. וגם גרינוול, ר., "חידושים בויה דולורוזה – חפירות וסקר בהוספיס האוסטרי ובקרבת קשת "אקה הומו'", מתוך: דוד עמית, גיא ד' שטיבל (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים, כרך ו, רשות העתיקות מרחב ירושלים, האוניברסיטה העברית, המכון לארכאולוגיה, הרשות לפיתוח ירושלים, ירושלים, 2011, עמ' 136-148.

- שילר, א. (עורך), כנסיית הקבר בירושלים, אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל, 42 – 42א', תשמ"ה (1985).

- שילר, א. וגם  שור, נ. (עורכים),  דרך היסורים, ירושלים, תש"ם (1980).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת