חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
  The Language of Art: Principles of Visual Analysis                                                   
0821-1710-03
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1800-2000120מכסיקו - אומנויותתרגיל ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פענוח צפונותיה של יצירת אמנות כלשהי, יהיו סגנונה ותקופתה אשר יהיו, מחייב ראשית כל ניתוח מדויק והבנה מעמיקה של מאפייניה הצורניים. על אף הנטייה, הטבעית לעתים, להפריד בין הדיון בצורה לבין העיסוק בתוכן ("סגנון" אל מול "איקונוגרפיה") הראה מחקר תולדות האמנות כי הצורה הנה מרכיב תוכני בעל משמעות מרכזית בכל יצירת אמנות, המגדירה לא רק את 'סגנון' היצירה אלא במידה רבה גם את משמעויותיה. בעיה מרכזית בעיסוק בניתוח צורני הנה כי על אף שמלאכת הראיה הנה אוטומטית – כולנו רואים – ראייה כזו נוטה לפסוח על מידע רב אשר נחשף רק תוך התבוננות מתודית ושיטתית, ותוך ניתוח מסודר ומובנה של הצורות. קורס זה מוקדש לפיכך ראשית כל לפיתוח מיומנויות ההתבוננות והניתוח הצורני. לאורכו ידונו באופן שיטתי המרכיבים הצורניים המרכזיים המבנים את היצירה – קו, דגם, צבע, חלל, קומפוזיציה, פרספקטיבה – באופן השוואתי ועל תקופתי – ויבחנו השפעותיהם של אלו ביצירות מגוונות. בנוסף לכך ידונו נושאים כגון טכניקות והשפעתן על היצירה, מימזיס לעומת הפשטה, נטורליזם וריאליזם. נושא נוסף אשר ידון בקורס הינו ניתוח איקונוגרפי – מקורותיהם הטקסטואליים והצורניים של דימויים, והשוואה בין דימוי חזותי לטקסט.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1710-03 שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
The Language of Art: Principles of Visual Analysis
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת