חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
  The Language of Art: Principles of Visual Analysis  
0821-1710-02
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400209 מכסיקותרגיל ד"ר ארונוב איגור
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פענוח של יצירות האמנות החזותית מתבסס על שלושה מרכיבים הקשורים זה לזה. ראשית, ניתוח של "הצורה" או מאפייניה הצורניים של היצירה, כגון: קומפוזיציה, קו, צבע, אור, תנועה, חלל, פרספקטיבה, חומר וטכניקה של המדיום (ציור, פסיפס, פיסול, אדריכלות). שנית, ניתוח של יחסי הגומלין בין "צורה" לבין "אופן" של ההבעה החזותית, לדוגמא, "ריאליזם", "אידיאליזציה", "הפשטה". שלישית, היכרות עם גישות מתודולוגיות המפרשות את תוכן היצירה, למשל, גישה איקונוגרפית, או גישות סוציולוגיות לאמנות. קורס זה מוקדש לפיכך לפיתוח מיומנויות ההתבוננות, הניתוח הצורני והדיון במשמעויות של הדימויים החזותיים.  

 

Course description

Decoding the meanings of works of the visual arts is based on three elements related to each other. First, an analysis of the "form" or formal characteristics of the work, such as composition, line, color, light, motion, space, perspective, material and technique of the medium (painting, mosaic, sculpture, architecture). Secondly, an analysis of the interaction between the "form" and "mode" of visual expression, for example, "realism", "idealization", "abstraction". Thirdly, acquaintance with the methodological approaches that interpret the art work content, for example, iconographical, or sociological approaches to art. This course is thus dedicated to the development of skills of observation, morphological analysis and discussion of the meanings of the visual imagery.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1710-02 שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
The Language of Art: Principles of Visual Analysis
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר ארונוב איגור

סילבוס מפורט/דף מידע

שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח

 

The Language of Art: Principles of Visual Analysis

סמסטר ב', תשע"ט

2  ש"ס

 

סוג המסגרת: תרגיל.

שם המרצה: דר' איגור ארונוב

טלפון:  0524642470 

דואר אלקטרוני:   aarogoraa@gmail.com

שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש  

 

תאור הקורס  

פענוח של יצרות האמנות החזותית מתבסס על שלושה מרכיבים הקשורים זה לזה. ראשית, ניתוח של "הצורה" או מאפייניה הצורניים של היצירה, כגון: קומפוזיציה, קו, צבע, אור, תנועה, חלל, פרספקטיבה, חומר וטכניקה של המדיום (ציור, פסיפס, פיסול, אדריכלות). שנית, ניתוח של יחסי הגומלין בין "צורה" לבין "אופן" של ההבעה החזותית, לדוגמא, "ריאליזם", "אידיאליזציה", "הפשטה". שלישית, היכרות עם גישות מתודולוגיות המפרשות את תוכן היצירה, למשל, גישה איקונוגרפית, או גישות סוציולוגיות לאמנות. קורס זה מוקדש לפיכך לפיתוח מיומנויות ההתבוננות, הניתוח הצורני והדיון במשמעויות של הדימויים החזותיים.  

 

Decoding the meanings of works of the visual arts is based on three elements related to each other. First, an analysis of the "form" or formal characteristics of the work, such as composition, line, color, light, motion, space, perspective, material and technique of the medium (painting, mosaic, sculpture, architecture). Secondly, an analysis of the interaction between the "form" and "mode" of visual expression, for example, "realism", "idealization", "abstraction". Thirdly, acquaintance with the methodological approaches that interpret the art work content, for example, iconographical, or sociological approaches to art. This course is thus dedicated to the development of skills of observation, morphological analysis and discussion of the meanings of the visual imagery.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים

נוכחות בשיעורים, השתתפות בדיונים במהלך השיעור

 

מטלת סוף קורס:

עבודת בית.

מרכיבי הציון הסופי

%100 עבודת בית     

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

1. מבוא. דימוי חזותי כ"שפה".

Baxandall, M. Patterns of Intention. New Haven and London: Yale University Press, 1985, pp. 1-11

Eubanks, Paula K. "Art is a Visual Language", Visual Arts Research, Vol. 23, No. 1 (Spring 1997), pp. 31-35.

Mitchell, W. J. T. "What is an Image?", New Literary History, Vol. 15, No. 3, (Spring, 1984), pp. 503-537.

 

2. קומפוזיציה

Bouleau, Charles. The Painter’s Secret Geometry: A Study of Composition in Art, with a preface by Jacques Villon. Mineola, New York: Dover Publications, 1963, pp. 172-201.

 

3. קו וצורה

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 219-227.

4. עומק, נפח וחלל

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 228-248.

5. פרספקטיבה

Panofsky, Erwin. Perspective as Symbolical Form. New York: Zone Books, 1991, pp. 27-72.

6. צבע ואור

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 303-371.

Barasch, Moshe. Modern Theories of Art. 2. From Impressionism to Kandinsky. New York and London, 1998, pp. 320-341.

7. תנועה ודינמיקה בדימוי חזותי

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 372-443.

8. צורות הבעה: ריאליזם, סימבוליזם, אקספרסיוניזם, הפשטה

Gombrich E.H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon Press, 1984, pp. 291-393

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 444-462.

9.  סיגנון

Preziosi, Donald, ed. The Art of Art History: A Critical Anthology. New Edition. Oxford University Press, 2009, pp. 129-140.

 

10-13. מבוא לגישות מתודולוגיות פרשניות

 

Hatt, M. and Klonk, Ch. Art History: A Critical Introduction to Its Methods. Manchester and New York, 2006, pp. 66-71; 121-141; 174-199; 223-239.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

חובה

 

Arnheim, Rudolph. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974

 

Barasch, Moshe. Modern Theories of Art. 2. From Impressionism to Kandinsky. New York and London, 1998.

 

Baxandall, M. Patterns of Intention. New Haven and London: Yale University Press, 1985

 

Bouleau, Charles. The Painter’s Secret Geometry: A Study of Composition in Art, with a preface by Jacques Villon. Mineola, New York: Dover Publications, 1963.

 

Eubanks, Paula K. "Art is a Visual Language", Visual Arts Research, Vol. 23, No. 1 (Spring 1997).

 

Gombrich E.H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon Press, 1984

 

Hatt, M. and Klonk, Ch. Art History: A Critical Introduction to Its Methods. Manchester and New York, 2006, pp. 66-71; 121-141; 174-199; 223-239.

 

Mitchell, W. J. T. "What is an Image?", New Literary History, Vol. 15, No. 3, (Spring, 1984), pp. 503-537.

 

Panofsky, Erwin. Perspective as Symbolical Form. New York: Zone Books, 1991

 

Preziosi, Donald, ed. The Art of Art History: A Critical Anthology. New Edition. Oxford University Press, 2009.

 

 

רשות

 

Acton, Mary. Learning to Look at Paintings. Second Edition, London: Routledge, 2008.

 

Gage, John. Color and Meaning: Art, Science, and Symbolism. Berkeley: University of California Press, 2000.

 

Hyman, J. The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006.

 

Kemp, Martin. The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat. New Haven: Yale University Press, 1990

 

Mitchell, W.J.T. Picture Theory. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994

 

Sturrock, John. Structuralism. 2d ed. Malden and Oxford: Blackwell, 2003.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת