חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
  Introduction to the Arts of Islamic People Ii - the Splendour  
0821-1341-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600115 מכסיקושיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד באמנויות הדמות, האדריכלות, החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב': התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on figural arts, architecture, objects, calligraphy and ornament, introducing students to the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II: The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the eighteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1341-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
Introduction to the Arts of Islamic People Ii - the Splendour
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות עמי האסלאם ב'– התפארת

 (ניתן לקחת גם ללא קשר לחלק א')

Introduction to the Arts of Islamic People II - The Splendour

(May be taken independently of part I)

0821.1341

סמסטר ב', תש״פ 2019–2020

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר אריה לב קפיטייקין                                                            

דוא"ל:levkapit@gmail.com

שעות קבלה / מיקום: יום א׳ בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל או טלפון.

מטלת סיום הקורס: 100% בחינה מסכמת.           

 

תיאור הקורס: הקורס מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד באמנויות הדמות, האדריכלות, החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב': התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on figural arts, architecture, objects, calligraphy and ornament, introducing students to the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II: The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the eighteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

 

ספרים עיקריים Text-Books

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S., The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven, CT, 1994.

            Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800 מקוצר להלן:

Ettinghausen, Richard, Grabar, Oleg and Jenkins-Madina, Marilyn, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, CT, 2001.

            Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250 מקוצר להלן:

 

יחידות-לימוד (נתון לשינויים):

  1. אדריכלות המסגד והארמון עד שנת 1000

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 10-59.

 

  1.  מושגי יסוד: כתב, דמות ואורנמנט

Dodd, Erica Cruikshank, “The Image of the Word: Notes on the Religious Iconography of Islam,” in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 185-212.

Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art, New Haven, CT and London, 1987, pp. 188-205.

 

  1.  קהיר והאמנות הפאטימית 969 - 1171

Raymond, André, “Cairo: the Fatimid city,” in Writing Egypt: History, Literature, and Culture, ed. Aleya Serour, Cairo, 2012, pp. 55-64.

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 200-213.

 

4. ״התחייה הסונית״ באירן: המוקרנס, המדרסה, וארבעת-האיוואנים, מאות 11 – 12

לבציון, נחמיה, אפרת, דפנה, וטלמון-הלר, דניאלה, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, רמת-אביב, 1998 – 2005, כרך ג', ע''ע 81 – 103.

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 133-163.

 

5.  ציור ואמנות הדמות תחת הסלג׳וקים והאתאבקים, מאות 11 – 13

Hoffman, Eva R., “The Beginnings of the Illustrated Arabic Book: An Intersection between Art and Scholarship,” Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

Pancaroǧlu, Oya, “Socializing Medicine: Illustrations of the Kitāb al-Diryāq,” Muqarnas, 18 (2001), pp. 155-172.

 

6.  אדריכלות בלבאנט ובמצרים תחת האתאבקים והממלוכים, מאות 11 – 14

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 215-243.

Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800, pp. 70-85.

 

7. הציור הפרסי המוקדם: אילח׳אנים, 1290 - 1350

Grabar, Oleg, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ, 2000, pp. 82-120.

Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250–1800, pp. 5, 24-31.                                                        

 

 8-9. הציור הפרסי הקלאסי:  תימורים וטורקמנים, 1370 – 1500  

Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800, pp. 31-38, 56-69. 

 

10. סיור לימודי: במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים

      הסיור נחשב לשיעור מן המניין והשתתפות בו הינה חובה על כל המשתתפים בקורס.

 

11. אדריכלות ועיור באיראן ומרכז-אסיה, צפאווים ואוזבקים 1500 – 1750  

Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800, pp. 183-207. 

 

12. הציור הפרסי המאוחר והפורטרט: צפאווים 1500 – 1730

Bloom & Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800, pp. 165-182.

 

13. ציור פרסי ואירופאיות בהודו ובאיראן תחת המוגולים והקג׳ארים, מאות 16 – 19 

Sims, Eleanor, Marshak, Boris I. and Grube, Ernst J., Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven, CT, 2002, pp. 78-87.

Bloom and Blair, Art and Architecture of Islam 1250 – 1800, pp. 287- 297.

 

ביבליוגרפיה

אסלאם כללי

בר-אשר, מאיר, חטינה, מאיר (עורכים), האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, י״ל מאגנס, ירושלים 2017.

לבציון, נחמיה, אפרת, דפנה, וטלמון-הלר, דניאלה, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, 4 כרכים, רמת-אביב, 1998 – 2005.  

לצרוס-יפה, חווה, האיסלאם: קווי יסוד, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1980.

לצרוס-יפה, חווה, עוד שיחות על דת האיסלאם, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1985.

Bosworth, Clifford Edmund, The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual, New-York / Edinburgh, 1996.

 

אמנות ואדריכלות

Babaie, Sussane, Isfahan and its Palaces: Statecraft, Shi'ism and the Architecture of Conviviality in Early Modern Iran, Edinburgh, 2013.

Behrens-Abouseif, Doris, Cairo of the Mamluks: A History of the Architecture and its Culture, Cairo, 2007.

Bloom, Jonathan M., Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt, New-Haven, CT, 2007.

Bloom, Jonathan M., The Minaret, Edinburgh, 2013.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S., The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), And Diverse Are their Hues: Color in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2011.

Burgoyne, Michael Hamilton, Mamluk Jerusalem: An Architectural Study, London and Jerusalem, 1987.

Flood, Finbarr B. and Necipoğlu, Gülru (eds.), A Companion to Islamic Art and Architecture, 2 vols., Oxford, 2017: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119069218

Grabar, Oleg, The Great Mosque of Isfahan, London, 1990. 

Grabar, Oleg, Constructing the Study of Islamic Art [Collected Studies], 3 vols., Aldershot, UK, 2005-2006.

Hillenbrand, Robert, Islamic Architecture: Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.


Irwin, Robert, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

Ruggles, D. Fairchild (ed.), Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

Ruggles, D. Fairchild, Gardens, Landscape, and Vision in the Palaces of Islamic Spain, University Park, PA, 2006.

Ruggles, D. Fairchild, Islamic Gardens and Landscapes, Philadelphia, PA, 2008.

Serour, Aleya (ed.), Writing Egypt: History, Literature, and Culture, Cairo, 2012.

Tabbaa, Yasser, The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival, Washington, DC, 2001.

 

אורנמנט כתב – חפצים

Baer, Eva, Islamic Ornament, New York, 1998.

Blair, Sheila S., Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

Blair, Sheila S., Islamic Calligraphy, Edinburgh, 2006.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), By the Pen and What They Write: Writing in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2017.

Bonner, Jay, Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, New-York, 2017.

Ettinghausen, Richard, “Arabic Epigraphy: Communication or Symbolic Affirmation,” in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297-311.

Grabar, Oleg, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ, 1998.

Graves, Margaret S., Arts of Allusion: Object, Ornament and Architecture in Medieval Islam, Oxford, 2018.

Kadoi, Yuka, Islamic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran, Edinburgh 2009

Mackie, Louise W., Symbols of Power: Luxury Textiles from Islamic Lands, 7th – 21th Century, New-Haven, CT and London, 2015.

Shepherd, Dorothy G., “Banquet and Hunt in Medieval Islamic Iconography,” in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

ציור ערבי וסלג׳וקי, מאות 11 - 13

Canby, Sheila R. et al. (ed.), Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs [Exhibition Catalogue, The Metropolitan Museum of Art, New-York 2016], New-Haven, CT and London, 2016.

 

Ettinghausen, Richard, “Early Realism in Islamic art,” in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, vol. 1, pp. 250-273.

Ettinghausen, Richard, Arab Painting, Geneva, 1977.

George, Alain F., “The Illustrations of the Maqāmāt and the Shadow Play,” Muqarnas, 28 (2011), pp. 1-42.

Hoffman, Eva R., “The Beginnings of the Illustrated Arabic Book: An Intersection between Art and Scholarship”, Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

James, David, A Masterpiece of Arab Painting: The ‘Schefer’ Maqamat Manuscript in Context, London, 2013.

Kuehn, Sara, The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art, Leiden, 2011.

Pancaroǧlu, Oya, “Socializing Medicine: Illustrations of the Kitāb al-Diryāq,” Muqarnas, 18 (2001), pp. 155-172.

 

ציור פרסי והודי, מאות 14 – 19

Balafrej, Lamia, The Making of the Artist in Late Timurid Painting, Edinburgh, 2019. 

Barry, Michael A., Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzad of Herât (1465-1535), Paris, 2004.

Berlekamp, Persis, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, New Haven, CT, 2011.

Brosh, Naʻama and Milstein, Rachel, Biblical Stories in Islamic Painting, Jerusalem, 1991.

Canby, Sheila R., The Rebellious Reformer: The Drawings and Paintings of Riza-yi Abbasi of Isfahan, London, 1996. 

Canby, Sheila R., Persian Painting, London, 2005.

Canby, Sheila R., The Shahnama of Shah Tahmasp: the Persian Book of Kings, New-York, 2011. 

Grabar, Oleg and Blair, Sheila S., Epic Images and Contemporary History the Illustrations of the Great Mongol Shahnama, Chicago, 1980.

Grabar, Oleg, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ, 2000.

Gruber, Christiane J., “Between Logos (kalima) and Light (nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting,” Muqarnas, 26 (2009), pp. 1-34.

Gruber, Christiane J., The Praiseworthy One: The Prophet Muhammad in Islamic Texts and Images, Bloomington, IN, 2018.

Komaroff, Linda and Carboni, Stefano, The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, New York, 2002.

Komaroff, Linda (ed.), In the Fields of Empty Days: The Intersection of Past and Present in Iranian Art, Los-Angeles and Munich, 2018. 

Lentz, Thomas W. and Lowry, Glenn D., Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Los-Angeles, CA 1989.

Milstein, Rachel, Rührdanz, Karin and Schmitz, Barbara, Stories of the Prophets: Illustrated Manuscripts of Qiṣaṣ al-anbiyāʼ, Costa Mesa, CA, 1999.

Roxburgh, David J., “Kamal al-Din Bihzad and Authorship in Persianate Painting,” Muqarnas, 18 (2000), pp. 119-146.                            

Sims, Eleanor, Marshak, Boris I. and Grube, Ernst J., Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven, CT, 2002.

Swietochowski, Marie Lukens, and Carboni, Stefano, Illustrated Poetry and Epic Images: Persian Painting of the 1330s and 1340s, New-York, 1994.

 

אתרי אינטרנט

Islamic Dynasties & History: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

Islam & Islamic Art Terminology: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

Database of Islamic Architecture and Buildings (MIT): http://www.archnet.org

The Metropolitan Museum New-York, Islamic Art:

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/islamic-art

https://www.metmuseum.org/learn/educators/curriculum-resources/art-of-the-islamic-world

https://www.metmuseum.org/art/collection/search

MWNF Museum with No Frontiers: http://www.museumwnf.org/

Prophet Muhammad in Arts: http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת