חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאמנות ימיה"ב בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
  Art After the Millennium: Romanesque and Gothic Art  
0821-1312-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקושיעור פרופ פינקוס אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות: האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.

 

Course description
 
 
According to Revelation, at the end of the millennium - of the millennium - Satan will be released from prison and will open the last war between the forces of God and the underworld. How did this concept art? The course will examine the emergence of the monumental art of the Middle Ages with the passage of the millennium with reference to three main units: the art Ottonian, Romanesque and Gothic chapter also examines parallel processes Middle Byzantine art. Art work will be analyzed in light of changes in political and intellectual circles of the Middle Ages. These will form the basis for discussion of the medieval concept of the Renaissance, the taste of the period, mysticism and rationalism in art, visions of the end of the world, doomsday, center and periphery, patronage, and more.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1312-01 מבוא לאמנות ימיה"ב בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
Art After the Millennium: Romanesque and Gothic Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ פינקוס אסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת