חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה
  Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art  
0821-1131-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר פישר מתתיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשעור הליבה "מבוא לאמנות קלאסית: רומא ויהודה" נלמד על  הביטוי החזותי והאמנותי של המערכת האימפריאלית ההלניסטית והרומית במרכז ובשוליים. נלמד על ההתפתחויות האמנותיות בעולם ההלניסטי וברומא וכיצד התפתחויות אלו באו לידי ביטוי ופורשו בתחום הבניה, העיטור והאמנות בארץ ישראל. אגב כך נעמוד על ההתנגשות שנוצרה בין התרבות  ההלניסטית והרומית לזו היהודית ועל השלכותיה. במהלך השעור נציג גם כיצד מדיניות האימפריות כלפי הפרובינציות היתה של הפצת התרבות הרומית/הלניסטית ושימוש במשאבי הפרובינציות לטובת המרכז. יחד עם זאת, הפרובינציות מצידן גם הם השפיעו על המרכז ולעיתים התנגשו איתה. 

 

 

Course description

The core course "Rome and Judea" will examine the visual and artistic expression of the Hellenistic and Roman imperial networks while focusing on the relations between them and Judea. We will survey the principal developments in Hellenistic and Roman art and how they were manifested and interpreted in the building and artistic activity in Judea. This will also lead to a discussion of the clash of these two cultures and of its consequences. For example, Roman imperial attitudes toward the provinces were based on their pacification through the propagation of Roman culture, while using the provincial resources for the benefit of Rome. Nevertheless, the provinces in turn influenced Rome itself or sometimes clashed with the Roman imperial network.  

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1131-01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה
Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר פישר מתתיהו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת