חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יוונית
  Introduction to Classic Art : An Introduction to Greek Art  
0821-1005-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200001 קיקואיןשיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מחשבת העולם הקלאסי היוותה מקור השראה רעיוני ואסתטי לאורך ההיסטוריה של תרבות המערב. הקורס יעסוק בהקניית כלים להבנת שפת הציור, הפיסול והאדריכלות בעולם היווני בהתאם לכרונולוגיה של התפתחותו. דגש רב יינתן לקשר בין השפה האמנותית לתפיסות עולם רוחניות, תהליכים היסטוריים, חברה ומגדר, מיתולוגיה ודת, תוך התייחסות למקורות עתיקים ולגישות השונות במחקר.

שאלות אודות טיבם של מושגים כגון "היפה" ו"הטוב" עמדו בלב הגותם פילוסופים בעולם העתיק, כמו גם שאלות מדיניות, מוסריות, חברתיות ומגדריות. סוגיות אלו מצאו ביטוי בשפע של דימויים ביצירות האמנות, בהן מוטבעים ערכי הדמוקרטיה בתקופה הקלאסית והתפיסות הקוסמופוליטיות בתקופה ההלניסטית. בבסיסה של המחשבה הקלאסית עומדת התפיסה הרואה את הגוף האנושי כביטוי גשמי לרוחו, כך שהבנת הקשר בין תוכן ודימוי בשפה אמנותית זו הינו הכרחי, ויעמוד במוקד הקורס.

Course description

The issue of thought in the Classical world has been a source of conceptual and aesthetic inspiration throughout the history of western culture. In ancient times, questions on the nature of concepts such as the "beautiful" and the "good" were the focus of philosophical debates, as well as in relation to political, moral, social and gender issues. Such themes were reflected in a plethora of images imbued with democratic values in the Classical period and cosmopolitan values in the Hellenistic period.  At the core of Classical thought stands the concept that conceives the human body as a physical reflection of its spirit. Perceived thus, an understanding of the relationship between content and image in the artistic language of ancient times is imperative. The course will provide tools for understanding the languages of painting, sculpture and architecture in the Greek world, in accordance with their chronology. We shall examine the connection between the artistic language and spiritual worldviews, historical processes, society and gender, mythology and religion, with reference to the ancient sources and the different approaches in research.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1005-01 מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יוונית
Introduction to Classic Art : An Introduction to Greek Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע

החוג לתולדות האמנות, הפקולטה לאמנויות

 

מבוא לאמנות יוונית

An Introduction to Greek Art  

סמסטר א' תשע"ח, 2 ש"ס

 

ד"ר נאוה סביליה שדה

, 03-6408482, sadehnav@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה: יום ד' 14.00 , בניין מכסיקו, חדר מרצים.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות חובה,  עמידה בבחינת סיום הקורס

 

מטלת סוף קורס: בחינה משולבת (שאלות רבות-ברירה וממוקדות)

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה מסכמת 

 

 

מבוא לאמנות יוונית

מחשבת העולם הקלאסי היוותה מקור השראה רעיוני ואסתטי לאורך ההיסטוריה של תרבות המערב. הקורס יעסוק בהקניית כלים להבנת שפת הציור, הפיסול והאדריכלות בעולם היווני בהתאם לכרונולוגיה של התפתחותו. דגש רב יינתן לקשר בין השפה האמנותית לתפיסות עולם רוחניות, תהליכים היסטוריים, חברה ומגדר, מיתולוגיה ודת, תוך התייחסות למקורות עתיקים ולגישות השונות במחקר.

שאלות אודות טיבם של מושגים כגון "היפה" ו"הטוב" עמדו בלב הגותם פילוסופים בעולם העתיק, כמו גם שאלות מדיניות, מוסריות, חברתיות ומגדריות. סוגיות אלו מצאו ביטוי בשפע של דימויים ביצירות האמנות, בהן מוטבעים ערכי הדמוקרטיה בתקופה הקלאסית והתפיסות הקוסמופוליטיות בתקופה ההלניסטית. בבסיסה של המחשבה הקלאסית עומדת התפיסה הרואה את הגוף האנושי כביטוי גשמי לרוחו, כך שהבנת הקשר בין תוכן ודימוי בשפה אמנותית זו הינו הכרחי, ויעמוד במוקד הקורס.

 

An Introduction to Greek Art  

The issue of thought in the Classical world has been a source of conceptual and aesthetic inspiration throughout the history of western culture. In ancient times, questions on the nature of concepts such as the "beautiful" and the "good" were the focus of philosophical debates, as well as in relation to political, moral, social and gender issues. Such themes were reflected in a plethora of images imbued with democratic values in the Classical period and cosmopolitan values in the Hellenistic period.  At the core of Classical thought stands the concept that conceives the human body as a physical reflection of its spirit. Perceived thus, an understanding of the relationship between content and image in the artistic language of ancient times is imperative. The course will provide tools for understanding the languages of painting, sculpture and architecture in the Greek world, in accordance with their chronology. We shall examine the connection between the artistic language and spiritual worldviews, historical processes, society and gender, mythology and religion, with reference to the ancient sources and the different approaches in research.

 

נושאי הקורס

 

תיתכן מסירה של ביבליוגרפיה נוספת במהלך הקורס.

ביבליוגרפיית החובה מסומנת בהדגש.

 

מבוא:

אמנות קלאסית – ארכיאולוגיה?  גישות בפרשנות דימוי וערכים אסתטיים בעולם העתיק

מקומה של האמנות הקלאסית בתרבות המערב

 

Andrew Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece (Cambridge: University Press, 1997), pp. 3-7.

Claude Berard and Jean-Louis Durand, "Entering the Imagery”, A City of Images: Iconography and Society in Ancient Greece (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989), pp. 23-38.

 

  1. מיתוסים על גיבורים ומבוכים:

האמנות בכרתים בתקופה המינואית -  משמעויות והיבטים אסתטיים; יחסי הגומלין בין מיתוס ואמנות.

האמנות המיקנית והמיתוס ההומרי

 

Pierre Demargne, Aegean Art: the Origins of Greek Art (London]: Thames and Hudson, 1964), pp. 116-182, 265-268.

Maitland A. Edey, Lost World of the Aegean (New York: Time-Life Books, 1975), pp. 57-80, 111-118, 121-144.

משה עמית, תולדות יוון הקלאסית (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ה 1985), עמ' 17-57.

מוזס פינלי, "מלחמת טרויה – עובדה או אגדה"? קדמוניות 2 (10), תש"ל, עמ' 69-73).

 

 

 

  1. היקום כמושג:

מופשט, הפשטה ומחשבה מושגית באמנות הגיאומטרית

 

J. N. Coldstream, "The Geometric Style: Birth of the Picture",in: Tom Rasmussen and Nigel Spivey (eds.), Looking at Greek Vases (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 37-56.

Robert Manuel Cook, Greek Painted Pottery (London; New York: Routledge, 1997), pp. 15-23.

Hurwit, J. (1985). The Art and Culture of Early Greece 1100-480 B.C. (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press), pp. 93-106.

 

  1. ספינקסים, סירנות ופרחים:

המזרח והשפעתו על האמנות היוונית – היבטים אסתטיים, הקשרים ומשמעויות

 

Tom Rasmussen, "Corinth and the Orientalising Phenomenon", in: Tom Rasmussen and Nigel Spivey (eds.), Looking at Greek Vases (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 57-78.

Martin Robertson, A History of Greek Art (London: Cambridge University Press, 1975), pp. 21-33.

Martin Robertson, A Shorter History of Greek Art (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), pp. 1-4.

מיכאל אבי יונה, תולדות האמנות הקלאסית (ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ל 1969), עמ' 29-42.

 

 

  1. משכן האלים:

יציבות (firmitas) יעילות (utilitas) יופי(venustas) : המקדש היווני – תכנית אדריכלית, מאפיינים אסתטיים ותפיסה רעיונית

 

אברהם ארליק, הארכיטקטורה ביוון העתיקה (תל אביב: מידות, 1970), עמ' 86-95, 101-138, 139-180.

John Boardman, W, Dorig, M. Hirmer, The Art and Architecture of Ancient Greece  (London: Thames and Hudson, 1967), pp. 10-48.

Gisela Richter, A Handbook of Greek Art (London: Phaidon, 1987), pp. 19-52.

 

 

 

  1. מיהו יווני?

דמות העלם (Kouros) והעלמה (Kore) בפיסול הארכאי - תפיסת הגוף כדימוי מושגי וערכי "היפה והטוב" בתרבות האריסטוקרטית ובמחשבה הרוחנית; משמעויות חברתיות ותרבותיות של העירום הגברי בפיסול.

 

Hurwit, The Art and Culture of Early Greece, pp. 15-32, 179-202.

Gisela Richter, Kouroi, Archaic Greek Youth (London:  Phaidon, 1970, 1960), pp. 1-6, 41-42 (figs. 25-32; 60-62), 84-85 (figs. 245-250), 149 (figs. 264-269).

Brunilde Sismondo Ridgway, The Archaic Style in Greek Sculpture (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977), pp. 45-64.

Andrew Stewart, Greek Sculpture: an Exploration (New Haven: Yale University Press, 1990, PP. 108-110.

Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, Chapter 4 – Three Attic Ideologies: Best and Brightest, 63-71.

 

  1. דימוי כשפה:

תפיסות אסתטיות ורעיוניות בציור הכדים בטכניקת הדמות השחורה והאדומה בתקופה הארכאית: משמעות הרישום המושגי בטכניקת הדמות השחורה; משמעות האשליה והמימזיס בסגנון 'הקו הזורם' בטכניקת הדמות האדומה.

 

כלי חרס – צורות, שימוש ועיטור:

 

Richter, A Handbook of Greek Art, pp. 32-326.

Joseph Veach Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery (London: Faber & Faber in cooperation with the Metropolitan Museum of Art, New York, 1966, 1965), pp. 11-28.

           טכניקות:

Richter, A Handbook of Greek Art, pp. 316-320.

Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, pp. 1-11, 84-86.

          דמות שחורה:

John Boardman, Athenian Black Figure Vases (London: Thames and Hudson, 1974), pp. 9-13.

Martin Roberston, Greek Painting (Geneve: A. Skira, 1979), pp. 53-81.

 

        דמות אדומה בתקופה הארכאית והקלאסית:

John Boardman, Athenian Red Figure Vases, The Archaic Period (London: Thames & Hudson, 1975), pp. 7-17.

John Boardman, Athenian Red Figure Vases, The Classical Period (London: Thames and Hudson, 1989), pp. 7-40.

Christian Bron and Francois Lissarague, "Looking at the Vase", A City of Images: Iconography and Society in Ancient Greece (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989), pp. 11-22.

Robertson, A Shorter History of Greek Art, pp. 60-71, 71-79.

Roberston, Greek Painting, pp. 111-135.

 

  1. מטירניה לדמוקרטיה:

פיסול חופשי ופיסול אדריכלי בתקופת המעבר מהסגנון הארכאי לקלאסי: הגיבורים - קוטלי הטיראנים; 'יפי הבלורית' – דימויי נערים; תפיסת 'המוות היפה' ודימויי לוחמים.

 

Jerome Jordan Pollitt, Art and Experience in Classical Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 1972), pp. 36-54.

Richter, A Handbook of Greek Art, pp. 53-95.

Robertson, A Shorter History of Greek Art, pp. 40-45.

Stewart, Greek Sculpture, pp. 131-140.

 

 

  1. טוב ורע, יפה ומכוער – התקופה הקלאסית המוקדמת:

משמעויות איקונוגרפיות ומיתולוגיה כמטאפורה חברתית ומוסרית בתכנית הפיסולית של מקדש זאוס באולימפיה

 

Thomas H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece (London: Thames and Hudson, 1991), pp. 117-134.

Pollitt, Art and Experience in Classical Greece, pp. 27-36.

Robertson, A Shorter History of Greek Art, pp. 79-89.

Stewart, Greek Sculpture, pp. 142-146.

 

 

 

 

  1. 'מועדון הגברים' – התקופה הקלאסית הבשלה:

פיתוח הגוף ותפיסת הגבריות בפיסול בתקופת הדמוקרטיה באתונה – היבטים פוליטיים, חברתיים ומגדריים; 'גבר באישה' – דמות האמזונה בפיסול הקלאסי;  דיון בסגנון הפיסולי של פוליקלייטוס ומירון.

 

Robertson, A Shorter History of Greek Art, pp. 45-57, 109-129.

Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, pp. 75-85, 86-97.

Stewart, Greek Sculpture, pp. 150-152, 160-163.

       

פידיאס והפיסול האדריכלי בתקופה הקלאסית; האקרופוליס ומקדש הפרתנון – מיתוס אתנה ותהלוכת חבר האזרחים בתכנית הגמלונים והאפריזים; סגנון הפיסול העשיר בדימויי נשים כאלות נצחון ומשמעויותיו המטאפוריות.

 

John Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period (London: Thames and Hudson, 1985), pp. 96-103, 106-110.

Pollitt, Art and Experience in Classical Greece, pp. 71-110.

Gisela Richter, Sculpture and Sculptors of the Greeks (New Haven: Yale University Press, 1970), pp. 118-125, 129-133.

Robertson, A Shorter History of Greek Art, pp. 90-106.

Stewart, Greek Sculpture, pp. 164-168.

סביליה שדה, נ.  (2008), "אריגים שזורים באשליות: היבטים מגדריים ו'הנשגב' בדימויי נצחון נשיים באתונה הקלאסית", הפרוטוקולים – בצלאל, גליון 10. http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1220527665

 

 

  1. מהדוניזם לריאליזם:

יצירה שלאחר המלחמה – האמנות במאה הרביעית לפנה"ס (בתר קלאסית): העירום הנשי בדימויי אפרודיטה של פרקסיטלס; סקופס והפיסול האקספרסיבי והדרמתי; ליזיפוס והפיסול הריאליסטי; סטואים, אפיקוראים וצינים - מגמות בפיסול ההלניסטי.

Jerome Jordan Pollitt, Art in the Hellenistic Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 1-16.

R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London: Thames and Hudson, 1991), pp. 75-98, 99-126.

Stewart, Greek Sculpture, pp. 175-180.

Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, pp. 97-107.

 

 

ביבליוגרפיה:

עירד מלכין, מיהו יווני?: אתניות וזהות ביוון העתיקה (תל-אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ג).

אהרון שבתאי, המיתולוגיה היוונית (תל-אביב : ספרי תל-אביב, תש"ס 2000).

מיכאל אבי יונה, תולדות האמנות הקלאסית (ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ל 1969).

משה עמית, תולדות יוון הקלאסית (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ה 1985).

מוזס פינלי, "מלחמת טרויה – עובדה או אגדה"? קדמוניות 2 (10), תש"ל.

 

Claude Berard and Jean-Louis Durand, "Entering the Imagery”, A City of Images: Iconography and Society in Ancient Greece (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989), pp. 23-38.

John Boardman, Athenian Black Figure Vases (London: Thames and Hudson, 1974).

John Boardman, Athenian Red Figure Vases, The Archaic Period (London: Thames & Hudson, 1975).

John Boardman, Athenian Red Figure Vases, The Classical Period (London: Thames and Hudson, 1989).

John Boardman, W, Dorig, M. Hirmer, The Art and Architecture of Ancient Greece  (London: Thames and Hudson, 1967).

Christian Bron and Francois Lissarague, "Looking at the Vase", A City of Images: Iconography and Society in Ancient Greece (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989), pp. 11-22.

Thomas H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece (London: Thames and Hudson, 1991).

Jean Charbonneaux, Roland Martin, Francois Villard, Archaic Greek Art (New York: G. Braziller, 1971).

Jean Charbonneaux, Roland Martin, Francois Villard, Classical Greek Art (London: Thames and Hudson, 1972).

Jean Charbonneaux, Roland Martin, Francois Villard, Hellenistic Greek Art (London: Thames and Hudson, 1972).

J. N. Coldstream, "The Geometric Style: Birth of the Picture",in: Tom Rasmussen and Nigel Spivey (eds.), Looking at Greek Vases (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

Robert Manuel Cook, Greek Painted Pottery (London; New York: Routledge, 1997).

Pierre Demargne, Aegean Art: the Origins of Greek Art (London]: Thames and Hudson, 1964).

Maitland A. Edey, Lost World of the Aegean (New York: Time-Life Books, 1975).

Hurwit, J. (1985). The Art and Culture of Early Greece 1100-480 B.C. (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press).

Reynold Higgins, Minoan and Mycenaean Art (London: Thames & Hudson, 1967).

A. W. Lawrence, Greek Architecture (New Haven: Yale University Press, 1996).

Joseph Veach Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery (London: Faber & Faber in cooperation with the Metropolitan Museum of Art, New York, 1966, 1965).

John Onians, Art and Thought in the Hellenisic Age: The Greek World View 35-50 BC  (London: Thames and Hudson, 1979).

Jerome Jordan Pollitt, Art and Experience in Classical Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 1972).

Jerome Jordan Pollitt, Art in the Hellenistic Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Tom Rasmussen, "Corinth and the Orientalising Phenomenon", in: Tom Rasmussen and Nigel Spivey (eds.), Looking at Greek Vases (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

Gisela Richter, A Handbook of Greek Art (London: Phaidon, 1987).

Gisela Richter, Kouroi, Archaic Greek Youth (London:  Phaidon, 1970, 1960).

Brunilde Sismondo Ridgway, The Archaic Style in Greek Sculpture (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977).

Gisela Richter, Sculpture and Sculptors of the Greeks (New Haven: Yale University Press, 1970).

Martin Robertson, A History of Greek Art (London: Cambridge University Press, 1975).

Martin Robertson, A Shorter History of Greek Art (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London: Thames and Hudson, 1991).

Andrew Stewart, Greek Sculpture: an Exploration (New Haven: Yale University Press, 1990.

Andrew Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece (Cambridge: University Press, 1997).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת