חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  פרפורמנס:אני/אתר
  Performance: Site/Self                                                                               
0811-6151-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1600-1800210מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר בן-שאול דפנה
סמ'  ב'1400-1600210מכסיקו - אומנויותסמינר
ד"ר הררי דרור
סילבוס מקוצר
מעבדה זו, המיועדת לסטודנטים הלומדים M.A או M.F.A  בתכנית לחקר הביצוע בתאטרון ובאמנות המופע, עוסקת בהיסטוריה, בתיאוריה ובפרקטיקה של התופעה הנרחבת המכונה פרפורמנס או אמנות המופע. המעבדה תתמקד בשני הקשרי שיח ופעולה המשלימים זה את זה: אתר / סייט ספסיפיק: נחקור את האופנים שבהם חלל תלוי-מקום ומושג האתר מכוונים לגילוי, הגדרה או מסגור מחודשים של מיקומים דרך פעולות פרפורמטיביות – בין אם כאלו המגיבות לתנאיהם הגיאוגרפיים או הארכיטקטוניים, למטעניהם ההיסטוריים או התרבותיים, כמו גם למובנים האישיים שהם עשויים לשאת. אני / הצגת העצמי: נחקור מושגי מפתח השייכים לתורות עצמיות ונבחן גילויים פרפורמטיביים שונים של עצמיות. בשני ההקשרים, שישתלבו זה בזה, נאתר ונבסס מודלים מאמנות המופע, נתנסה בסדנאות ובדיונים עיוניים ונרתום זאת ליצירה מקורית של פעולות ואירועים.
Course description
This laboratory, which is part of the Laboratory Program of Research and Practice in Theatre and Performance, will explore the history, theory and practice of the expanding phenomenon of Performance Art. The laboratory will focus on two complementary venues:  
Site-specific performance: We shall look into the ways by which a site-specific performance, and the concept of site in general, endeavor to rediscover, reframe or redefine given places through a variety of reactions, either to the geographical and architectonic conditions of the place or to its historical and cultural, as well as to its personal load. Performing the self: We shall study the key concepts pertaining both to the personal and the performative field. Their artistic options will be traced in models and works created by contemporary performance artists, will be practiced in work-shops and will be theoretically discussed – thus creating the ground for actual and original creation and performative actions and events.
                                              
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-6151-01 פרפורמנס:אני/אתר
Performance: Site/Self
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
פרפורמנס: אני/אתר
Performance: Site/Self
שנתי, תשע"ד
8 ש"ס
            מעבדה ללימודי תואר שני של התכנית לחקר הביצוע בתאטרון ובאמנות המופע
           
שם המרצים: ד"ר דפנה בן-שאול, ד"ר דרור הררי
דואר אלקטרוני: bensha@post.tau.ac.il; drorh@post.tau.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל בימים ראשון ורביעי.
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה במפגשים דו-שבועיים ובסדנאות.
הגשת תרגילים מעשיים ופיתוח מופע.
הגשת עבודה סמינריונית ועבודת רפרט.
 
מרכיבי הציון הסופי
50% עבודה עיונית, עבודה סמינריונית ורפרט
50% עבודה יישומית
           
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
תכנית הקורס תפורט לסטודנטים בתחילת השנה
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
רשימה ביבליוגרפית תתווסף בתחילת השנה
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת