חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מחקר היסטורי והיסטוגרפיה של תיאטרון ישראלי
  History and Historiography of Israeli Theatre  
0811-4810-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1800120 מכסיקוסמינר ד"ר אהרונסון-להבי שרון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר מחקרי זה יתרכז סביב פרויקטים אישיים שהסטודנטים יפתחו בקורס ובהם הם יחקרו תעודות ומקורות ראשוניים מתוך ההיסטוריה של התיאטרון הישראלי. את הסמינר נקיים בשיתוף המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה באוניברסיטת תל אביב; על מנת לפתח את נושאי המחקר האישיים נבחן יחדיו מה מייחד מחקר היסטורי של אמנות התיאטרון, מהי כתיבה היסטוריוגרפית מעודכנת של תיאטרון ומופע, ומהם סוגי המקורות הראשוניים עמם אנו יכולים לעבוד על מנת לחדש במחקר ההיסטורי של התיאטרון הישראלי. במסגרת הסמינר נעסוק גם במאפייני הארכיון בעידן הדיגיטלי ובאופני תיעוד ושימור יצירות תיאטרון.

Course description

This seminar will focus on research projects that the participants will develop during the course as we encounter and work with primary sources of Israeli theatre history. In order to do so, we shall collaborate with The Israeli Center for the Documentation of Performing Arts at Tel Aviv University. Theoretical issues we will address include the unique characteristics of theatre history and historical research, the challenges of theatre and performance historiography, and the ways to work with primary sources in order to construct and create new paths in the history of Israeli theatre. In the seminar, we will also discuss the characteristics of the archive in the digital age and new ways to preserve and document theatrical works of art.   

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-4810-01 מחקר היסטורי והיסטוגרפיה של תיאטרון ישראלי
History and Historiography of Israeli Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר אהרונסון-להבי שרון

סילבוס מפורט/דף מידע

 

היסטוריה והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי

Israeli Theatre History and Historiography

קורס שנתי, תשע"ט

4 ש"ס

סוג המסגרת: סמינר לתואר שני

שם המרצה: ד"ר שרון אהרונסון-להבי

דואר אלקטרוני: sharonlehavi@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה בתיאום מראש: 03-6408612

 

תאור הקורס

סמינר מחקרי זה יתרכז סביב פרויקטים אישיים שהסטודנטים יפתחו בקורס ובהם הם יחקרו תעודות ומקורות ראשוניים מתוך ההיסטוריה של התיאטרון הישראלי. את הסמינר נקיים בשיתוף המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה באוניברסיטת תל אביב; על מנת לפתח את נושאי המחקר האישיים נבחן יחדיו מה מייחד מחקר היסטורי של אמנות התיאטרון, מהי כתיבה היסטוריוגרפית מעודכנת של תיאטרון ומופע, ומהם סוגי המקורות הראשוניים עמם אנו יכולים לעבוד על מנת לחדש במחקר ההיסטורי של התיאטרון הישראלי. במסגרת הסמינר נעסוק גם במאפייני הארכיון בעידן הדיגיטלי ובאופני תיעוד ושימור יצירות תיאטרון.

תאור הקורס באנגלית  

This seminar will focus on research projects that the participants will develop during the course as we encounter and work with primary sources related to Israeli theatre history. In order to do so, we will work closely with The Israeli Center for the Documentation of Performing Arts at Tel Aviv University. Theoretical issues we will address include the unique characteristics of theatre history and historical research, the challenges of theatre and performance historiography, and the ways to work with primary sources in order to construct and create new paths in the history of Israeli theatre. In the seminar, we will also discuss the characteristics of the archive in the digital age and new ways to preserve and document theatrical works of art.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות וקריאה רציפה של חומרי הלימוד; תיאור מחקרי של תיק מארכיון התיאטרון; הגשת רפרט בעל פה; הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט ברמת תואר שני.

 

מרכיבי הציון הסופי

תיאור מחקרי של תיק מארכיון התיאטרון: 25%

הגשת רפרט בעל פה: 25%

הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט 50%

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מחקר היסטורי בתיאטרון: כיצד חוקרים יצירה שחלפה?

גישות עדכניות בהיסטוריוגרפיה: כיצד עורכים וכותבים מחקר היסטורי של תיאטרון ומופע?

היסטוריוגרפיה, נרטיב ואמת היסטורית

מקורות ראשוניים: איתור וניתוח

עבודה עם מקורות ראשוניים של תיאטרון? מחזות, צילומים, הקלטות, ביקורות ומה שמעבר לארכיון התיאטרון

היסטוריה של תיאטרון ישראלי: שאלות מחקר עדכניות

מחקר במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה

הארכיון בעידן הדיגיטלי

 

רשימת ספרות חלקית (נתון לשינויים)

רשימת מחזות, מקורות ראשוניים ותיקי ארכיון יימסרו בתחילת הסמינר ובשיתוף המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה

Gundhild Borggreen and Rune Gade, Performing Archives/Archives of Performance (2013)

Christopher Balme, The Theatrical Public Sphere, Cambridge University Press, 2017.

Christopher Balme and Tracy C. Davis, eds., A Cultural History of the Theatre, 6 volumes. London: Bloomsbury, 2017.

Carol Martin, Theatre of the Real, New York: Palgrave Macmillan, 2013.

Thomas Postlewait, The Cambridge Introduction to Theatre Historiography (2009)

Charlotte Canning and Thomas Postlewait, eds., Representing the Past: Essays in Performance Historiography (2010)

Michal Kobialka and Rosemarie K. Bank, Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter (2015)

Claire Cochrane and Joanna Robinson, Theatre Historiography: Ethics, Evidence, and Truth (2015)

Rebecca Schneider, Theatre & History, New York: Routledge, 2014.

Rebecca Schneider, Performing Remains: Art and War in Time of Theatrical Reenactment, New York: Routledge: 2011.

Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas (2003)

S. E. Wilmer, Writing and Rewriting National Theatre Histories (2004)

 

TRI: Theatre Research International

TDR: The Drama Review

TJ: Theatre Journal

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת