חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  השפה הבימתית של איבסן
  The Theatrical Language of Ibsen                                                                     
0811-4535-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ קינר גד
סילבוס מקוצר
הקורס בבסיסו מיועד למחקר אנאליטי של דגמים מייצגים של מחזות הנריק איבסן כטקסטים שנועדו לביצוע בימתי, ולעיון בספרות עזר המייצגת מגמות שונות בחקר איבסן. נבחן סוגות שונות של היצירה האיבסנית (הדרמה הריאליסטית-חברתית, הפיוטית-סימבוליסטית ודרמת-הנפש הקדם-אקספרסיוניסטית) כ"ספר בימוי", וכהנחייה לשחקנים ולמעצבים. כל מרכיבי המחזות (חומרי הגלם, מבנה העלילה, השיח, הוראות המשחק הגלויות והמשתמעות, ניתוב המיזנסצנה והקומפוזיציה, ההנחיות לבחירה בחלל, לארכיטקטורה ולעיצוב חזותי וקולי, הדימויים המילוליים והרב-חושיים וכדומה) – בראייתם כתלויי הקשרים תאטרוניים וחוץ-תאטרוניים של תקופת היווצרותם והפקתם - ייבחנו כ"תסריטים" להצגה בנסיבות מסוימות וכמערכות רטוריות המכוונות ליצר רשמים מוגדרים בצופה מובלע ספציפי. בד בבד ייבחנו הפקות ישראליות וזרות של המחזות באמצעות תיעוד מילולי וחזותי שלהן.
Course description
The course is an analytic exploration of Henrik Ibsen's Plays as texts intended for theatrical realization. Several works representing major genres of Ibsen's oeuvre, from the Realistic to the Pre-Expressionist, will be examined as director's logbooks, as well as an implicit and explicit manuals for actors and designers. The entire constituents of the plays, considered as conditioned by their verbal conception and stage-production contexts, will be investigated as scripts for production under particular circumstances, and as rhetorical vehicles. The discussion will include video presentations and exploration of Israeli and foreign productions of Ibsen's plays. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-4535-01 השפה הבימתית של איבסן
The Theatrical Language of Ibsen
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ קינר גד

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
השפה הבימתית של איבסן
The Theatrical Language of Ibsen
סמסטר ב' תשע"ד
2 ש"ס
שיעור בחירה
 
שם המרצה: פרופ' גד קינר
דואר אלקטרוני: gkenar@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, רפרט, כתיבת עבודה (מבוססת על הרפרט).
 
מרכיבי הציון הסופי
80% עבודת סיכום
20% השתתפות בכיתה
 
 נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 1. מבוא מתודי ומיפוי ביוגרפי-תקופתי (הקשרים אמפיריים ותאטרוניים)
 2. מבוא למחזותיו של איבסן כטקסטים המיועדים לבמה.
 3. המחזה הראליסטי-חברתי: ניתוח בית בובות והקבלות בין המחשות וידיאו.
 4. המחזה הראליסטי-חברתי: ניתוח רוחות והמחשות וידיאו.
 5. מחזה המסע הפיוטי: ניתוח תמונות מפר גינט.
 6. הדרמה הסימבוליסטית: ניתוח האשה מן הים.
 7. הדרמה הסימבוליסטית: ניתוח הדה גאבלר והמחשות וידיאו.
 8. הדרמה הסימבוליסטית: ניתוח ברווז הפרא והמחשות וידיאו.
 9. המחזה הקדם-אקספרסיוניסטי: ניתוח איולף הקטן והמחשות.                                                                    
רשימת ספרות ראשונית (נתון לשינויים) 
הערות:
 1. (חשוב ביותר!): קרוב לוודאי שעד למועד הקורס יופיע קובץ תרגומיו של המורה למחזות איבסן. במקרה זה יש להתבסס על התרגומים לאותם המחזות המופיעים בקובץ. בכל מקרה - ברשימת המחזות יש להשתמש בתרגומים שצוינו בלבד.
 2. רשימת ספרי היען היא ראשונית. רשימה מלאה תתפרסם בתחילת הקורס.
 
 1. מחזות שיילמדו (קריאת חובה):
בית בובות, תרגם והוסיף מבוא גד קינר (ת"א: אור-עם, 1983). יועלה לאתר הקורס.
רוחות, תרגם והוסיף מבוא גד קינר (ת"א: אור-עם, 1983). יועלה לאתר הקורס.
פר גינט, תרגמה לאה גולדברג (ת"א: דביר, תשי"ג)
האשה מן הים, תרגם גד קינר. ייכלל בקובץ תרגומי המורה הנ"ל. במידה שהספר לא יופיע עד לתחילת הקורס, המחזה יועלה לאתר הקורס.
הדה גאבלר, תרגם גד קינר. כנ"ל.
איולף הקטן, תרגם גד קינר. כנ"ל.
ברווז הפרא, תרגם גד קינר, כנ"ל.
 
 
 1. מחזות נוספים וספרות עזר (חיבור שלצידו כוכבית אחת הוא בגדר קריאה מומלצת. שתי כוכביות – קריאת חובה!)
* ---------------, אלוף הבונים , תרגמה עדנה קורנפלד (רמת-גן: מרכז ישראלי לדרמה ליד "בית צבי, 1987)
* ---------------, כשאנו המתים מתעוררים, תרגם אלי ביז'אווי (רמת-גן: בית צבי, 1989)*
ברנס, אדוארד, פר גינט מאת הנריק איבסן (ת"א: אור-עם, 1974)
** הייזנר זמירה וקרין חזקיה, "הריאליזם ששינה את פני החברה", החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2006), עמ' 271 - 318. קיים כתדפיס אלקטרוני בספרייה המרכזית **                 
** מגד, מתי, הדרמה המודרנית: מבואות ומקורות (ת"א: עם-הספר, 1968), עמ' 87- 92; 103 – 115; 127-130; 130-135. **
פרידמן, רבקה, "על 'רוחות' לאיבסן",  במה תשכ"ו, עמ' 28.
** קינר, גד, שקר בפרסום: עצוב חדר-האורחים במחזה הריאליסטי כתצוגה ביריד "אדם ומעונו" קיים כתדפיס אלקטרוני בספרייה המרכזית * *
* שונמי, גדעון, איבסן מריאליזם לטראגדיה: עיונים בתבנית ובמשמעות של מחזות הפרוזה (ת"א: עקד, 1983), עמ' 77 – 107.*
 
** Barton, John, "On Staging Ibsen", in : James McFarlane (ed.), The Cambridge Companion to Ibsen (Cambridge University Press, 1994), pp. 117-226.
* Fjelde, Rolf, ed., Ibsen: A Collection of Critical Essays (New Jersey: Prentice-Hall, 1965), pp. 29-40; 91-108; 109-119; 131-178.
* Goldman, Michael, The Dramaturgy of Fear (New York: Columbia, 1999), pp. 37 –68; 93 – 114.*   
Innes, Christopher, ed., A Sourcebook on Naturalist Theatre (London & New York: Routledge, 2000), pp. 65-122.
* Jhonston, Brian, The Ibsen Cycle: The Design of the Plays from 'Pillars of Society' to 'When we Dead Awaken' (University Park & London:
The Pennsylvania State University Press,1992), pp. 189 – 236. יועלה לאתר הקורס *
-------------, Text and Supertext in Ibsen's Drama (University Park & London:
The Pennsylvania State University Press, 1989).   
** Kaynar, Gad, "Translation as Realization of Scripted Action and Stage Metaphor: Yossi Yzraely's Reading of Ibsen's The Lady from the Sea ", Assaph 16 (Department of Theatre Studies, Tel Aviv University, 2000): 45 – 64. יועלה לאתר הקורס *    
* Marker, Frederick, Ibsen's Lively Art: A Performance Study of the Major Plays (Cambridge University Press, 1989). 
** Marker, Frederick & Lise-Lone Marker, "Ibsen and the twentieth century stage", in: The Cambridge Companion to Ibsen, Ibid., pp. 183-204.
* Meyer, Michael, Ibsen, A Biography (Harmondsworth: Penguin, c. 1967).
לא קריאת חובה, אולם ביוגרפיה מומלצת ביותר!
Miller, Arthur, "Ibsen and the drama of today", in: The Cambridge Companion to Ibsen, Ibid., pp. 227-232.
Northam, John, Ibsen: A Critical Study (Cambridge, 1973), pp. 76 – 112, 147 – 220.
* Törnqvist, Egil, "Ibsen on film and television", in: The Cambridge Companion to Ibsen, Ibid., pp.*
----------------, Ibsen, Strindberg and the Intimate Theatre: Studies in TV Presentation (Amsterdam University Press, 1999), pp. 12-104.
**Williams, Simon: "Ibsen and the theatre 1877 - 1900", in: The Cambridge Companion to Ibsen, Ibid., pp. 165-182.**
 
               

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת