חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  פרויקט כתיבה ומשחק
  Writing and Acting Project                                                                           
0811-2294-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1700121מכסיקו - אומנויותמעבדה גב' בראון דדי
סמ'  ב'1600-1900121מכסיקו - אומנויותמעבדה
פרופ קינר גד
סילבוס מקוצר
הקורס הסדנתי מיועד לבניית פרויקט תאטרוני בתהליך מודרג ובשיטת ה-devising (יצירה המתפתחת מעבודה סדנתית קבוצתית), כשהפרויקט מבוסס על חומרים שיובאו על ידי המשתתפים. משתתפי הקורס אמורים להיות בעלי כישורים יצירתיים לכתיבה, ו/או לדרמטורגיה (יכולת עיבוד, עריכה, תרגום וכיוב' של חומרים קיימים), ו/או משחק, ו/או בימוי (וזאת בין אם ברצונם להמשיך בלימודים במסלול עיוני, בימוי, כתיבה ודרמטורגיה, שחקן יוצר-חוקר או תיאטרון קהילתי, ובין אם המדובר בתלמידים דו-חוגיים), אולם הכוונה היא שבמהלך הקורס כל אחד/ת ת/יתנסה גם בתחומם של האחרים כמידת יכולתו/ה ורצונו/ה. הנושא המרכזי סביבו ייבנה הערב הוא "תאום" (וייתכן גם: "תאום/תהום"), ומהווה צומת של נתון וחלל פיזיים וחלל נפשי ואינטלקטואלי. המשתתפים יתבקשו להביא לסדנה חומרים כתובים מדיסציפלינות שונות ומגוונות לפי בחירתם (כגון: טקסטים מפי עטם בכל מדיום – מחזות קצרים, מונולוגים, סיפורים, שירים, חומרים תעודיים וכיוב' – או טקסטים מאוצר הספרות, השירה, הדרמה, התיעוד וכיוב' מן הסוגים הללו ונוספים), ובלבד שיש בטקסטים גרעין שניתן לעבדו בעבודה סדנתית ודרמטורגית לסיטואציה דרמטית מתפתחת, עם תהליך, קונפליקט וכו'. בהנחיית המורה (ובסיוע דרמטורגי של פרופ' גד קינר) ייבנו אטיודים ואימפרוביזציות קצרים, שיגובשו בהדרגה למבנה של ערב, שיוצג בסיום הקורס בשיעור פתוח. בכפוף להצלחת המיזם תישקל האפשרות בסיום הקורס לשלב פיתוח נוסף בשיתוף פעולה עם קבוצה מהארץ או מחו"ל. הפעילות בקורס זה מיועדת להנחיל למשתתפים כלים בסיסיים בשטחי היצירה הבימתית, והיכרות פעילה לתכליות יצירתיות עם חומרים מתחום המחזאות והעיון בשדות מחקר שונים.
Course description
This course is intended to devise a theatrical project in a gradual process and on the basis of a collective group workshop. The project will be based on materials furnished by the participants, who are supposed to have creative inclinations either towards writing, dramaturgy, acting or directing. However, the idea is that each participant would be capable of experiencing the disciplines of the others, so that the workshop will bear the character of an inter-disciplinary enterprise. The pivotal notion that will serve as the integrative principle of the project will be the physical, spatial and mental concept of "Bed" (alternatively: Bed-Dead). The participants are requested to bring to the workshop written materials derived from a large variety of genres and media (prose, drama, poetry, chronicles, etc.), as long as the piece has a potential dramatic kernel. Under the teacher's guidance – short improvisations and etudes will be constructed and gradually amalgamated into a structure of a project that will be exposed in an open class event at the end of the term and eventually lead to further stages of development in Israel or abroad. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2294-01 פרויקט כתיבה ומשחק
Writing and Acting Project
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | גב' בראון דדי

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
פרויקט כתיבה ומשחק 
Writing and Acting Project
סמסטר ב', תשע"ד
4 ש"ס
מעבדה
 
שם המרצה: דדי ברון
דואר אלקטרוני: dedibaron@yahoo.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
התלמידים יידרשו להביא למפגש הראשון הצעות בתחומים האמורים (בהתאם למפורט בסעיף התיאור – חומרים מסוגים שונים המתקשרים לנושא "תהום"). תידרש נוכחות מלאה, הכנת תרגילים יצירתיים משיעור לשיעור, פתיחות ונכונות להתנסות בתחומי יצירה שונים, וקריאה בהתאם למפורט להלן בסעיף "רשימת ספרות".
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור:
על התלמידים להיות בעלי כישורים יצירתיים בסיסיים בתחומים שפורטו לעיל, ובעלי מוטיבציה להשתתף בפרויקט ניסיוני. הקורס בפירוש אינו מיועד למי שמבקש/ת "לסתום חור במערכת".
 
מרכיבי הציון הסופי
80% השתתפות מלאה (וללא חיסורים ואיחורים), הבאת חומרים והכנת מטלות משיעור לשיעור; 20% - בקיאות בחומרי הקריאה.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
  • תרגילי הכנה על בסיס חומרים קלאסיים.
  • הגשת החומרים שיובאו על ידי התלמידים.
  • יצירת אטיודים ואימפרוזציות על סמך החומרים.
  • העשרת התוצאות באמצעות ספרות העזר.
  • עבודה דרמטורגית, מיזנסצנית, עיצובית ומשחקית לפיתוח הסצנות.
  • יצירת קישורים בין הסצנות.
  • בניית הפרויקט השלם.
  • שיעור פתוח, סיכום ומסקנות לעתיד.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
כל התלמידים יידרשו לקרוא ולגלות בקיאות (שתיבדק) במחזות ובחיבורים הקשורים מבחינתם בנושא: לפחות חמישה מחזות, ולפחות שלוש יצירות עיוניות מתחומי דעת שונים, כגון: פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי התרבות וכו'.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת