חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תאטרון קהילתי-מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי קהילת
  Community Theatre Project                                                                            
0811-1772-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1300207אמכסיקו - אומנויותמעבדה ד"ר הריס פיטר
סמ'  ב'1000-1300207אמכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
הקורס משלב תהליך למידה התנסותי שבסיומו פרזנטציה בקהילה. בפרויקט סטודנטים לתיאטרון ושותפיהם חברי קהילת גל הזהב חווים וחוקרים את חוויית היצירה התיאטרונית המשותפת, במהלכו במפגש עם ה"אחר" –האינדיבידואלי והקולקטיבי – מתהוות מערכות יחסים, מתגבשים נרטיבים, טקסטים ו"תפקידים" המוצאים את דרכם למפגש חי, דיאלוגי, עם קהילת הצופים/ות.
בחלקו הראשון של הקורסיתמקדו ההתנסויות במפגש הבין-אישי, בתהליך בו משתתפות שתי אוכלוסיות מקוטבות. תהליך העבודה יתמקד בתרגום חומרים אישיים ובין-אישיים לשפת התיאטרון. התהליך יפגיש את המשתתפים עם מלאכת העיבוד של חומרים אישיים וחוויות אוטוביוגרפיות לכדי גיבוש שפה תיאטרונית ובימתית של חומרים אלה. הקורס יתבסס על אסטרטגיות וטכניקות משחקיות שונות: משחקי תיאטרון ואימפרוביזציה, תהליכים קבוצתיים באמצעות המשחק, דרמה-תרפיה ומתוך 'תיאטרון המדוכאים' של אוגוסטו בואל: בניית קבוצה וחלל בטוח, תיאטרון דימוי, קשת התשוקה, תיאטרון פורום, ועוד. הקורס יעסוק במקביל בשני היבטים מקבילים הקשורים לתהליך היצירתי: מחד באישי מול הקבוצתי, ומאידך בתהליך התיאטרוני אל מול התוצאה התיאטרונית.
בהמשך יתנסו המשתתפים בעבודה קבוצתית, יחקרו את מערכת היחסים הבין קבוצתית, יעבדו תכנים מתוך המפגש לטקסטים תאטרוניים באמצעות אימפרוביזציה, תאטרון פורום, כתיבה משותפת וייקחו אחריות על תהליכי בימוי והפקת אירוע תאטרוני בו ישתתפו.
Course description
The project is based on experiential learning; theatre students and elderly counterparts will collaborate and research their joint experiences. Meeting with "others" generates narratives from which the "actors" devise dramatic texts for performance and dialogue with the community audience.
Part one will emphasize the inter-subjective process. The participants will create dramatic materials from personal and inter-personal exercises. The course will emphasize various techniques and methods including: drama games, Improvisation, Group processes using play, Drama Therapy and Augusto Boal's Theatre of the Oppressed. 
Part two will emphasize the intergroup process, the participants will create dramatic narratives using improvisation and forum technique, writing scenes and taking responsibility for directing, producing and presenting a theatrical event.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1772-01 תאטרון קהילתי-מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי קהילת
Community Theatre Project
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר הריס פיטר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
פרויקט תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי קהילת גיל הזהב
Community Theatre Project – a creative encounter between Theatre Arts students and members of the elderly community.
שנתי, תשע"ד
מעבדה
6 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר פיטר הריס
דואר אלקטרוני:pharris@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, הכנת תרגילים, קריאה, כתיבת עבודה.
 
מרכיבי הציון הסופי
% 70 השתתפות ועמידה במשימות ותרגילי הקורס ובפרזנטציה/יות בסיומו.
30% הגשת עבודה המנתחת את התהליך.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
-          הקבוצה בתיאטרון הקהילתי /חברתי.
-          שימוש במדיום התיאטרוני לחקר והתמודדות עם קונפליקטים.
-          התנסות באמצעים תיאטרוניים במפגש עם ה"אחר".
-          שימוש בתכונות המרחב הדרמתי והמדיום התיאטרוני לעיבוד והתמודדות עם דעות קדומות, סטריאוטיפים ועוד.
-          יצירה מתוך תכנים אישיים וקבוצתיים.
-          התנסות ביצירת דיאלוג, פעולה, שינוי בקהילה, על ידי שימוש בכלי התאטרון.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
אלפי, יוסי, (1983) התיאטרון הקהילתי, ירושלים: דומינו.
ג'נינגס, ס', (עורכת). (1994) דרמה תרפיה: תיאוריה ומעשה למורים ומטפלים, תרגום: סמדר ברגמן, ת"א, הוצאת "אח".
דיוויס, ג', (1988) דרמה מעשית, הוצאת אור עם.
הריס, פ' , (2013) מגע בין קבוצתי במרחב האסתטי, עבודת דוקטורט, הפקולטה לאמנויות אוניברסיטת תל אביב.
––––  (2013) (טיוטה למאמר שיפורסם בתאטרון ודרמה בחינוך) "המרחב התאטרוני כמאפשר דיאלוג בין אחרים."
טסלר, איריס האריס, פיטר ואלון, חן, נובמבר 2006 "תיאטרון אסירים וסטודנטים בבית הסוהר", צוהר לבית הסוהר, גליון מס' 10, רמלה: שירות בתי הסוהר.
יאלום ארווין, (2006) טיפול קבוצתי תאוריה ומעשה, ירושלים: הוצאת כנרת זמורה ביתן.
ליברמן מריין, (1990) תרפיה באומנות לקבוצות – משחקים תאוריה ותרגילי הפעלה, ת"א, הוצאת "אח".
נהרין אליאב, (1978) האני היוצר, מסדה.
­ –––––––  (1985) במה במקום ספה, ת"א, הוצאת צ'ריקובר.
סדן, אלישבע, (1997) העצמה ותכנון קהילתי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
רודנוסר נאוה, (1997) הנחיית קבוצות,ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.
Bennis, W.G. & H.A. Shepard), "תיאוריה של התפתחות הקבוצה"(
 
Allport, G.W. (1979). The Nature of Prejudice. N.Y: Perseus books, pp. 3-15.
[What is the problem?].
Boal Augusto (1985), Theatre of the Oppressed, New York: Theatre Communications Group.
––––––––––– (1992), Games for Actors and Non Actors, London and New York: Routledge.
––––––––––– (1995), The Rainbow of desire, Routledge.
Eagly, A.H., & Dickman, A.B. (2005). What is the problem? Prejudice as an attitude – in – context. In: Dovido, J.F., Glick, P., & Rudman, L.A. (Eds.), On the nature of prejudice – fifty years after Allport. USA; UK; Australia: Blackwell publishing, pp. 19-36.
Friedman, M. (2008). Buber and Dialogical Therapy: Healing Through Meeting. The Humanistic Psychologist, 36, pp. 298-315.
Nicholson Helen (2005), Applied Drama, Palgrave: Macmillan.
Pettigrew, Thomas, F. (1998), “Intergroup Contact Theory”, Annual Rreview of Psychology, 49.
Stephan, W.G. & Stephan, C.W. (1996) Intergroup Relations, Westview press.
Thompson, James (2006), Applied Theatre Bewilderment and Beyond, Peter Lang.
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת