חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כתיבה
  Advanced Playwriting  
0811-1487-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1900210 מכסיקומעבדה פרופ קינר(קיסינגר גד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד לשכלל את כליהם ומיומנותם של הסטודנטים הכותבים באורח המותאם לכל אחד מהם אישית, ומתוך מגמה לקדם את יצירותיהם לשלב הביצוע הבימתי: וזאת, בהתאם למטרת היצירה, לסוגה שלה, לסגנונה, ולאפשרויות הפיתוח הפוטנציאליות שלה. הקורס ישמש כחממה דרמטורגית לליווי מבוקר של היצירה בטכניקות שונות, הן באמצעות מפגשי הנחייה אישית עם המנחה, הן באמצעות משובים קבוצתיים, והן באמצעות בחינת יכולת הביצוע המשחקי של הטקסט. בשלבים ההתחלתיים יידונו היבטים של כתיבה לתאטרון, כגון: ראיית במה, הטקסט כספר בימוי ומדריך משחקי, פרמיס, קונפליקט, מבנה ותהליך, איפיון, סגנון ושפה בימתית, מסגרת ז'אנרית, דרמטורגיה, וכו'. כן ייערכו תרגולי כתיבה קבוצתיים, וינותחו סצנות מודליות מתוך מחזות מפורסמים במטרה ללמוד את המנגנון הדרמטי והתיאטרוני שלהן. בהמשך – בחלקו העיקרי של הקורס -  ייקראו ויבוצעו בכיתה מחזות, או חלקי מחזות, עליהם עובדים הסטודנטים (לרבות עיבודים וטקסטים "בלתי קונוונציונליים" כתסריטים ל"פרפורמנס" ולמופעים פוסט דרמטיים, ליברטי ליצירות מוסיקליות, וכיוב'), כשיתר המשתתפים מהווים קבוצת תמיכה וביקורת. בד בבד, יתקיימו מפגשים אישיים עם המרצה, ייערכו קריאות ניסיוניות ועוד. בשלבים מתקדמים יוכנו קריאות מבוימות של הטקסטים, שיוגשו במסגרת שיעור פתוח.

Course description

The course aims at improving the skills of the playwriting students and advancing their works towards a potential performance according to the idiosyncratic traits of the texts. Several techniques will be employed, combining theoretical engagement with the writing process and elementary dramatic components; analysis of canonical models in order to explore their creative mechanism; personal tutorship sessions with the teacher; feedback meetings with the entire group; training exercises; tryouts of the texts with actors. The course will end with a staged reading of the plays.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1487-01 כתיבה
Advanced Playwriting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ קינר(קיסינגר גד

סילבוס מפורט/דף מידע

פרויקטים בכתיבה

Advanced Playwriting

סמסטר א,  תשע"ה

3 ש"ס

מעבדה

 

שם המרצה: פרופ' גד קינר

דואר אלקטרוני: gkenar@post.tau.ac.il

טלפון: 0544-531251

שעת קבלה: לפי תיאום מראש במייל הנ"ל

 

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה, השתתפות, תרגילי כתיבה ופיתוח מונחה של טקסט דרמטי, וקריאת חומר עיוני וטקסטים של חברי הקבוצה.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור:

הגשת דוגמת כתיבה דרמטית (בכל היקף שהוא – ממחזה באורך מלא ועד לסצנה בודדת), ומפגש עם המרצה לדיון על החומר המוגש. את החומר יש לשלוח לפרופ' גד קינר עד ל- 30.09.13.

 

מרכיבי הציון הסופי

% 15 הגשת תרגילים, % 60 עבודה על הטקסט האישי, % 25 השתתפות בכיתה.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)                                                                                                                                                                                                   

  • פיתוח טקסט אישי בעבודה צמודה עם המרצה ובהגשה בשלבים בכיתה.
  • ניתוח עיוני של היבטים בתהליכי כתיבה ובטקסטים מופעיים לסוגיהם.
  • תרגילים שיבחנו היבטים שונים של כתיבה לבמה
  • ניתוח סצנות ממחזות מופת מודליים
  • יישום פרפורמטיבי של הטקסטים בעבודה עם שחקנים

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

 

הערות:

1.      ליד פריט, שהוא בגדר קריאת חובת, תופיע כוכבית כפולה:**. פריט מומלץ יסומן

בכוכבית אחת*.

2.       פריט שלידו מצוין "תדפיס" מופיע בספריה ובאינטרנט כטקסט סרוק.

3.      פריטים נוספים יוכנסו לאתר.

 

אריסטו, פואטיקה , פרקים ו' – טו', תרגמה שרה הלפרין (ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ז), עמ' 28 – 41.

דן אוריין, דרמה ותיאטרון (ת"א: אור-עם, 1988 )

-----------,  ממחזה להצגה (ת"א: אור-עם, 1988), עמ' 37 114**

** יוסי יזרעאלי בשיחה עם גד קינר, תיאטרון מס' 02 (יוני 2000 ), 64 72** [יועלה לאתר]

** כל המדור "קלאסיקה עכשיו" (המוקדש לעיבודי קלאסיקה), תיאטרון 06: 3 – 10.

* מתי, מגד, הדרמה המודרנית (ת"א: עם-הספר, 1968. יצא במספר מהדורות גם בהוצאת "מסדה"), עמ' 19 23, 40 50, 103 125, 130 140, 287 315.*         

חיים, נגיד, שפת הבמה (ת"א: סל תרבות ארצי-אמנות לעם, 1996), עמ' 108 139.*          

אלי רוזיק,  שפת התיאטרון (ת"א: דביר, 1991 ).

** רוקם, פרדי, "איך אפשר לסיים את 'פר גינט'?", שם: 39 – 43.

** -------------, "המלט נסיך שוודיה", תיאטרון 04: 076 – 081.

אלן ריינולדס תומפסון, אנאטומיה של הדראמה, תרגם שמעון בן-מיכאל (ירושלים: י"ל מאגנס-האוניברסיטה העברית, *1976)*

 

           

Ball, David,  Backwards and Forwards: A Technical Manual for Reading Plays (Carbondale:  Southern Illinois University Press, 1983), pp. 9-36, תדפיס.*

Barba, Eugenio, On Directing and Dramaturgy: burning the house  (trans. Judy Barba) (London & New York: Routledge,2010), pp. xvii-58.

* Bentley, Eric, The Life of the Drama (New York: Atheneum, 1970), pp. 1- 192.

Brown, Ivor,  What is a Play?  (London: Macdonald, 1964).

Campton, David, Becoming a Playwright (London: Robert Hale,  1992).

Castagno, Paul C., New Playwriting Strategies: A Language-Based Approach to Playwriting (New Yorl: Routledge, 2001).

Cohen, Edward M., Working on a New Play (New York: Limelight Editions, 1995).* [תדפיס]

Cummings, Scott T. “Garden or Ghetto? The Paradoxy of New Play Development”, תדפיס*

** Egri, Lajos,  The Art of Dramatic Writing  (N.Y.: Simon Schuster, 1946), pp. 1-31.

Freytag, Gustav,  Technique of the Drama  (N.Y.: Johnson Rep. Co., 1968).

* Fuchs, Elinor, The Death of Character: Perspectives on Theater After Modernism (Bloomington: Indianna University Press, 1996).

Hayman, Ronald,  How to Read a Play (London:  Methuen, 1977).**,תדפיס

Luere,  Jeane, ed., Playwright Versus Director: Authorial Intentions And Performance Interpretations (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994).

* McLaughlin, Buzz, the Playwright's Process (New York: Back Stage Books, 1997), pp. 15-41

* Nelson, Richard & David Jones,  Making Plays:  The Writer-Director Relationship in the Theatre Today (London: Faber & Faber, 1995)

Packard, William, The Art of the Playwright: Creating the Magic ofTheatre (New York: Thunder’s Mouth Press, 1997).

*Polti, Georges, The Thirty-Six Dramatic Situations, trans. by Lucille Ray  (Boston: The Writer, 1931)

Schlueter, June,  Dramatic Closure: Reading the End (Madison: Farleigh Dickinson Univ. Press, 1995).*

Scolnicov, Hanna & Peter Holland, eds., Reading Plays: Interpretation and Reception  (Cambridge:  Cambridge UP, 1991).

Slater, Derek Plays in Action: A Six-Term Course in Drama (Oxford: Pergamon Press, 1964)

States, Bert O. The Pleasure of the Play (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1994).

Thomas,James, Script Analysis for Actors, Directors and Designers  (Boston: Focal Press, 1992).

*Wallis, Mick & Simon Shepherd, Studying Plays, London: Arnold, 1998, תדפיס pp. 1-36; 145-170.     

Wright, Michael, Playwriting in Process: Thinking and Working Theatrically (Portsmouth, NH: Heinemann, 1997).

 

 

הערות

הקורס מוגבל ל- 15 משתתפים

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת