חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שייקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי
  Shakespeare and the representation of the Body  
0811-1398-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1400002 קיקואיןסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הגוף הוא יסוד קיומי שמאפשר, מגדיר ומאפיין את חיי האדם. אך בתרבות הנוצרית ששלטה בתקופת שייקספיר הגוף נתפס לרוב בערכים שליליים כמקור לפיתוי וחטא. מתח זה בין הקיומי והמוסרי נעוץ בניגוד בין חומר ורוח, ובין גוף ונפש, שהיה עיקרון מרכזי בתרבות השייקספירית. למרות המגמה הבולטת להכחשת הגוף בתרבותו, שייקספיר מעניק לו נוכחות בולטת וריבוי תפקידים שמאפשרים לבחון את התפיסה התרבותית המקובלת ומעלים שאלות ביחס לערכיה. מטרת הסמינר היא לבחון גישה זו של שייקספיר לגוף האנושי ואיבריו, וללמוד איך דימויי הגוף שהוא יוצר מתייחסים לקיום האישי ולסדר החברתי והפוליטי, דרך מספר מחזות מייצגים.

Course description

The body is an existential factor that enables, defines and characterizes human life. However, within the Christian culture, which was dominant in Shakespeare’s time, the body was often perceived in negative terms as a source of temptation and sin. This clash between the existential and the ethical view was rooted in the split between matter and spirit, and between body and soul, which were a central principle of Shakespearian culture. Nonetheless, Shakespeare granted the body prominent roles, and multiple meanings, enabling the exploration of the cultural approach and its values. The seminar’s aim is to explore how Shakespeare problematized the cultural values, while presenting images of the body and its parts that relate to personal existence and to the social and political order.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1398-01 שייקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי
Shakespeare and the representation of the Body
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

שייקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי

Shakespeare and the representation of the Body

סמסטר א', תשע"ט

4 ש"ס, סמינר

שם המרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ג' שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

הגוף הוא יסוד קיומי שמאפשר, מגדיר ומאפיין את חיי האדם. אך בתרבות הנוצרית ששלטה בתקופת שייקספיר הגוף נתפס לרוב בערכים שליליים כמקור לפיתוי וחטא. מתח זה בין הקיומי והמוסרי נעוץ בניגוד בין חומר ורוח, ובין גוף ונפש, שהיה עיקרון מרכזי בתרבות השייקספירית. למרות המגמה הבולטת להכחשת הגוף בתרבותו, שייקספיר מעניק לו נוכחות בולטת וריבוי תפקידים שמאפשרים לבחון את התפיסה התרבותית המקובלת ומעלים שאלות ביחס לערכיה. מטרת הסמינר היא לבחון גישה זו של שייקספיר לגוף האנושי ואיבריו, וללמוד איך דימויי הגוף שהוא יוצר מתייחסים לקיום האישי ולסדר החברתי והפוליטי, דרך מספר מחזות מייצגים.

תיאור הקורס באנגלית

The body is an existential factor that enables, defines and characterizes human life. However, within the Christian culture, which was dominant in Shakespeare’s time, the body was often perceived in negative terms as a source of temptation and sin. This clash between the existential and the ethical view was rooted in the split between matter and spirit, and between body and soul, which were a central principle of Shakespearian culture. Nonetheless, Shakespeare granted the body prominent roles, and multiple meanings, enabling the exploration of the cultural approach and its values. The seminar’s aim is to explore how Shakespeare problematized the cultural values, while presenting images of the body and its parts that relate to personal existence and to the social and political order.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה: קריאה שוטפת וצפייה בצילומי הפקות.

הצגת רפראט בעל-פה

כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט

 

מרכיבי הציון הסופי

10% הצגת רפרט בעל-פה

90% עבודה כתובה        

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. הגוף בעולם החומר

2. שאלת היחס בין גוף ונפש

3. ריצ'ארד ה-III – קריאה דרמטית

4. ריצ'ארד ה-III - הגוף המעוות והנפש המיוסרת

5. ייצוגי הגוף של ריצ'אד ה-III בתיאטרון ובקולנוע

6. הלילה ה-12 – קריאה דרמטית, מופעי הגוף

7. הלילה ה-12 – גוף, בגד, זהות וחציית גבולות מגדריים

8. המלט – הגוף המפורק והגוף הרקוב

9. המלט – הגוף הפרטי והגוף הפוליטי

 

רשימת ספרות (מבחר, נתון לשינויים)

* רשימת קריאה תפורסם במודל

גרינבלט, סטיבן, להיות או לא להיות שקספיר. תרגום מיכל קריזנר-אפלבוים. תל אביב: ספרי עלית גג,       2010.

עוז, אברהם, היצירה השקספירית, תל אביב: הוצאת משרד הביטחון, 2006.

Aebischer, Pascale. Shakespeare's Violated Bodies: Stage and Screen Performance,          Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003.

Anderson, Mary. “Hamlet: the Dialectic of Eye and Ear”, Renaissance and            Reformation, 15.4 (Fall 1991): 299-313.

Astington, John H., “Actors and the Body: Meta-theatrical Rhetoric in Shakespeare”,        Gesture, 6.2, 2006: 241-259.

Casey, Jim, “‘Richard’s Himself Again’: The Body of Richard III on Stage and     Screen,” in James C. Bulman (ed.), Shakespeare Re-Dressed: Cross Gender        Casting in Contemporary Performance. Fairleigh Dickinson University Press,    2008.

Elam, Keir. “‘ln What Chapter of his Bosom?’: Reading Shakespeare’s Bodies”, in           Terence Hawkes (ed.), Alternative Shakespeares, vol.2, London, New York:  Routledge, 2005 [1996].

Gent, Lucy and Nigel Llewellyn (eds.). Renaissance Bodies: The Human Figure in English Culture c. 1540-1660. London: Reaktion Books, 1995.

Greenblatt, Stephen. “Fiction and Friction”, Shakespearean Negotiations: The        Circulation of Social Energy in Renaissance England. University of California      Press, 1988.

Hillman, David and Clara Mazzio (eds.). The Body in Parts: Fantasies of Corporeality        in Early Modern Europe. New York, London: Routledge, 1997.

Hunt, John. “A thing of Nothing: The Catastrophe Body in Hamlet”, Shakespeare  Quarterly, 39.1 (Spring, 1988): 27-44.

Hutson, Lorna. “On Not Being Deceived: Rhetoric and the Body in Twelfth Night”,           Texas Studies in Literature and Language, 38.2 (Summer 1996): 140-174.

Kantorowicz, Ernst H., The King’s Two Bodies, Princeton, N.J.: Princeton University        Press, 1997 [1957].

Olson, Greta. “Richard III's Animalistic Criminal Body”, Philological Quarterly,  82.3(Summer 2003): 301-324.

Paster, Gail Kern. The Body Embarrassed: Drama and the Disciplines of Shame In           Early Modern England. Ithaca, New York: Cornel University Press, 1993. https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text          idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb31963.0001.001

Paster, Gail Kern. “The Humor of It: Bodies, Fluids, and Social Discipline in         Shakespearean Comedies”, in Dutton Richard and Jean E. Howard (eds.) A        Companion to Shakespeare’s Works, Vol. III: The Comedies, Oxford:      Blackwell, 2003.

Paster, Gail Kern. Humoring the Body: Emotions and the Shakespearean Stage,     Chicago: University of Chicago Press. 2004. EBook – EBSCO

Paster, Gail Kern. “The pith and marrow of our attribute: dialogue of skin and skull in      Hamlet and Holbein's The Ambassadors”, Textual Practice, 23:2, 2009: 247-    265.

Rackin, Phyllis. “Shakespeare’s Crossdressing Comedies”, in Dutton Richard and Jean E. Howard (eds.) A Companion to Shakespeare’s Works, Vol. III: The    Comedies, Oxford: Blackwell, 2003.

Rutter, Carol Chillington, Enter the Body: Women and Representation on  Shakespeare's  stage, London: Routledge, 2001. EBook – EBSCO

Stevens, Andrea Ria. Inventions of the Skin: The Painted Body in Early English     Drama, 1400-1642. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.          EB       EBSCO

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת